HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

Új tagokat választott és tagozati díjakat adott át a köztestület

Megtartotta évi második rendes közgyűlését a Magyar Művészeti Akadémia a Pesti Vigadóban. A 2019. december 3-ai közgyűlésen 16 rendes taggal (korábban mindannyian levelező tagok voltak) és 17 új levelező taggal bővült az MMA tagsága. Legutóbb 2017-ben választott új tagokat a köztestület. "Meggyőződésem, hogy kiváló névsor kerül a közgyűlés elé" – hangsúlyozta a tagválasztás előtt Vashegyi György, az MMA elnöke. A közgyűlésen átadták az akadémiai tagozatok saját díjait, amelyekből évente kettő-kettőt adományoz­hat­nak.


A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választották az alábbi alkotókat:
Szörényi László író, irodalomtörténészt és Makkai Ádám költő, műfordítót; Salamin Ferenc építészt; Olasz Ferenc fotóművészt és filmrendezőt és Horváth Péter fotóművészt; Baráth Ferenc grafikusművészt; Lajta Gábor festőművészt, művészeti írót és Gaál József képzőművészt; Tóth Klára filmkritikust és Sturcz János művészettörténészt; Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatót és Kóka Rozália népművészt, előadóművészt; Pártay Lilla táncművész, koreográfust, Lukács Sándor színművészt és Cseke Péter színművészt; valamint Dobozy Borbála csembalóművészt.

A közgyűlés levelező taggá választotta Vadász Bence építészt, Máthé Tibor operatőrt, Pap Ferenc operatőrt, Hefter László üvegművészt, Kontra Ferenc költő, író, műfordítót, Tóth László költő, író, műfordítót, Csurka Eszter képzőművészt, Sebő Ferenc előadóművész, népzenekutatót, dr. Kulin Ferenc irodalomtörténész, író, kritikus, szerkesztő, egyetemi tanárt, dr. Kucsera Tamás Gergely címzetes egyetemi tanár, filozófus, eszmetörténészt, Szakolczay Lajos irodalomtörténész, művészetkritikust, Szerényi Béla népzenész, hangszerkészítőt, Budainé Kósa Klára keramikus népművészt, Bereczky Csaba fafaragó népművészt, Eperjes Károly színművészt, prof. emeritus Onczay Csaba egyetemi tanár, gordonkaművészt, és Paulik László hegedűművészt.

Az MMA-törvény szerint rendes taggá választható a magyar művészeti életben kimagasló szellemi vagy alkotói teljesítményt felmutató művész, illetve az a személy, aki a művészeti tevékenységgel kapcsolatos korszerű elméleti álláspontok megismertetésével és közvetítésével, tendenciák megfigyelésével, garanciarendszerek kidolgozásával kimagasló eredményeket és széles körű társadalmi elismertséget ért el. Rendes taggá a levelező tag választható, legkorábban a levelező taggá választása napját k
övető két év elteltével. A köztestület rendes tagjainak száma nem lehet több 250 főnél.
Az MMA levelező tagjai olyan művészek lehetnek, akik DLA-fokozattal, vagy az alapszabályban meghatározott hazai művészeti szakmai elismeréssel rendelkeznek. A levelező tagok száma nem lehet több 50 főnél. A közgyűlés döntött arról, hogy a taglétszám bővítése érdekében az MMA javaslatot tesz a köztestületet szabályzó törvény módosítására.

Átadták a 2019. évi tagozati díjakat is, melyekből évente kettőt adományozhatnak az MMA tagozatai.
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti díjában részesült Kubička Kucsera Klára, Emil Belluš-életműdíjas és Pro Cultura Hungarica díjas besztercebányai művészet- és építésztörténész, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galéria Építészeti gyűjteményének és a besztercebányai Hudec László Központ megalkotója. Ugyancsak az Építőművészeti Tagozat díját vehette át Tóth Vilmos építész, a Délvidék magyar építészeti hagyományát folytató, műhelyteremtő építészeti tevékenységéért.

Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozatának Szőts István-díját a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Ádám Gyula fotóművész kapta a moldvai és gyimesi csángó, illetve székelyföldi és a szórványban élő magyar emberek mindennapjait kivételes érzékenységgel megörökítő, dokumentarista stílusú fotográfiái elismeréseként. Szőts István-díjban részesült dr. habil. Szekfü András filmtörténész, címzetes egyetemi tanár a magyar filmművészet jelentős korszakait feldolgozó, kiemelkedő személyiségeit bemutató, hiánypótló könyvek szerzőjeként és több évtizedes filmtudományi, valamint oktatói munkássága elismeréseként.

Az MMA Iparművészeti Tagozatának díjában részesült Jahoda Ernő István formatervező iparművész több évtizedes belsőépítészeti terek üveg nyílászáróinak és világítótesteinek korszerű megtervezéséért és művészi igényű kivitelezéséért, valamint áldozatos közösségformáló és elméleti munkája elismeréseként; és Rostoka László tervezőgrafikus, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja az alkalmazott vizuális művészetek több mint ötven éves termékeny alkotói pályája alatt végzett értékteremtő munkásságáért, a szabadkézi rajz és a digitális grafika organikus ötvözésének megújításáért.

Az MMA Irodalmi Tagozatának Illyés Gyula-díjában részesítette Gazda József erdélyi magyar írót, művészeti írót, szociográfust, tankönyvírót, tanárt, művelődésszervezőt a magyarok sorstragédiájának hiteles ábrázolásáért. Gazda József számos könyvében örökítette át az utókor számára népének történetét. Negyven éven át tanított és művelődésszervezőként is jelentős szerepet tölt be az erdélyi magyarság körében. Ugyancsak Illyés Gyula-díjat kapott Tóth László költő, író, műfordító, szerkesztő irodalmi életművéért, és a magyar irodalom, könyv- és folyóirat-kiadás területén a Felvidéken és az anyaországban kifejtett, több évtizedes áldozatos munkájáért.

Az MMA Képzőművészeti Tagozatának díját Nagy Árpád Pika magas szakmai színvonalú, rendkívül határozott karakterű művészetének elismeréseként; Maurits Ferenc festőművész a délvidéki képzőművészet hagyományteremtő megújításáért vehette át.

Az MMA Művészetelméleti Tagozatának kitüntetését, a Cs. Szabó László-díjat Miklósi Sikes Csaba erdélyi magyar népművelő, újságíró, helytörténész, muzeológus vehette át szűkebb pátriája művelődés- és művészettörténetének szisztematikus feltárásáért, az erdélyi népi építészet fennmaradásáért végzett munkájáért, valamint erdélyi fotótörténeti kutatásaiért. Ugyancsak Cs. Szabó László-díjat kapott Babus Antal, a 20. századi magyar irodalom-, kultúr-, eszme- és tudománytörténet egyik legkiválóbb kutatója, Fülep Lajos monográfusa, aki a népi írók munkásságát kivételesen alapos kritikai forrásfeldolgozásokkal és tágas világkulturális összefüggések felrajzolásával értelmezte.

Az MMA Népművészeti díját, az Erdélyi Zsuzsanna-díjat Keszeg Vilmos néprajkutató-művelődéstörténész, egyetemi tanár kapta. Keszeg Vilmos a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanára, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke, nemzeti művelődésünk és kultúránk értékeinek feltárásáért, jobb megértéséért, életben tartásáért és tovább örökítéséért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkája elismeréseként, a néprajzi-népművészeti szakmai közélet évtizedek óta aktív résztvevője- és szervezőjeként részesül a díjban. Ugyancsak Erdélyi Zsuzsanna-díjat vehetett át Harangozó Imre néprajzkutató, tanár, az Ipolyi Arnold Népfőiskola alapítója a magyar szakrális néphagyomány kutatásáért, nemzeti művelődésünk értékeinek feltárásáért, a magyar népművészet életben tartásáért és tovább örökítéséért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkájáért.

Az MMA Színházművészeti díját Bárány Frigyes színművész és Beke Sándor rendező kapta. Beke Sándor színházalapító és színi direktor, többek között a kassai Thália színház alapítója, a komáromi Jókai Színház névadója, mai arculatának kialakítója, a felvidéki magyar színjátszásnak, a Márai-művek színrevitelének legjelentősebb alakjaként részesült a díjban.
A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti díját nyerte el Berczelly István operaénekes, közel 80 klasszikus és kortárs operában, különös tekintettel Richard Wagnerre, a basszbariton szerepkörben nyújtott kimagasló énekművészete elismeréséül, valamint fél évszázados pályafutása alatt számos oratórium basszus szólamának emlékezetes interpretálásáért. Ugyancsak a zeneművészeti díjban részesült Márkos Albert kolozsvári magyar hegedűművész, a legendás magyar hegedűiskola hagyományai méltó képviselője – több mint fél évszázados, kiemelkedő szólista, kvartett-primáriusi, koncertmesteri és tanári tevékenysége, valamint példamutató erkölcsi és szakmai helytállása elismeréseként.

A közgyűlés aktualizálta a novemberben az elnökség által már tárgyalt 2020-as programtervet. A Műcsarnokban évente megrendezendő Nemzeti Szalonok sorában jövőre a képzőművészeti terület következik, folytatódnak a sorozati jellegű rendezvények, valamint Nemeskürty-estet is rendez majd a köztestület a Széchenyi-díjjal és Kossuth-nagydíjjal kitüntetett irodalom- és filmtörténész, az MMA tiszteletbeli tagja születésének 95. és halálának 5. évfordulója tiszteletére.

A közgyűlésen a delegáltak megtekintették Bátor Anna Daniela, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasának „OpeRandi, egy felejthetetlen találkozás az operával" című rövidfilm-bemutatóját is. Az ifjú tehetség 2019. szeptember óta részese az MMA hároméves művészeti ösztöndíjprogramjának.

Forrás: www.mma.hu

$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981-től korábbi bemutatók listája,1,1981/1982-es évad,8,1982/1983-as évad,8,1983/1984-es évad,9,1984/1985-ös évad,12,1985/1986-os évad,12,1986/1987-es évad,14,1987/1988-as évad,10,1988/1989-es évad,10,1989/1990-es évad,11,1990/1991-es évad,10,1991/1992-es évad,12,1992/1993-as évad,8,1993/1994-es évad,11,1994/1995-ös évad,11,1995/1996-os évad,11,1996/1997-es évad,11,1997/1998-as évad,9,1998/1999-es évad,7,1999/2000-es évad,8,2000/2001-es évad,9,2001/2002-es évad,8,2002/2003-as évad,11,2003/2004-es évad,10,2004/2005-ös évad,10,2005/2006-os évad,9,2006/2007-es évad,12,2007/2008-as évad,11,2008/2009-es évad,11,2009/2010-es évad,13,2010/2011-es évad,15,2011/2012-es évad,13,2012/2013-as évad,1,2013/2014-es évad,14,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018/2019-es évad,14,2019/2020-as évad,13,9-től 5-ig,10,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a három kismalac,1,a hülyéje,1,a kék bolygó,6,a kék pék,2,a keresztapa,1,a kis hableány,11,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,8,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a púpos,1,a púpos lovacska,2,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ady endre,1,ájlávju,1,albert éva,1,állati színjáték,8,antal bálint,1,antal olga,12,apjok rodica,1,arany-metszés,7,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,Áts Zoltán,2,avass attila,29,az egérlyukból,5,bagó bertalan,1,bajomi nagy györgy,2,bajor lili,2,bajusz emőke,4,bajzáth péter,3,baksa imre,1,bal józsef,7,balfácánt vacsorára!,9,balikó tamás,1,balla annamária,1,Balla Eszter,1,balogh béla,5,balogh gábor,14,bánhidi krisztián,1,bánki zsolt,1,bárány frigyes,46,barta éva,3,bartus gyula,1,bata hajnalka,1,bede-fazekas szabolcs,5,bemutató,1,Bencs irodalom,2,Bencs László Emléklap,1,bencs villa,40,bende kinga,3,benedek miklós,2,berki antal,4,bérlet,3,bérletek,2,bérletszünetek,1,betegség miatt elmarad,2,bíró kriszta,1,blaskó balázs,2,blog,5,bob herceg,13,bora gábor,1,bóta gyula,1,botos bálint,2,bozóky istván,4,Brighelle-díj,1,buda mónika,2,budai norbert,4,budai zsófia,8,carmen,1,carpedignem,1,castel felice,1,casting,2,chicago,21,chován gábor,2,czeizel gábor,1,cziffra krisztina,2,czikéli lászló,1,czvikker lilla,4,csabai judit,1,cseke szabolcs,1,cselényi nóra,1,csenterics ágnes,1,cserna antal,2,csík györgy,1,csiki zsolt,1,csikos sándor,13,csizmadia tibor,1,csoma judit,6,csontos noémi,4,csorba ilona,15,csutkai csaba,1,daróczy sándor,1,darvasi lászló,1,Debreczeny Csaba,1,delila,4,dengyel iván,1,dévai péter,1,dézsi darinka,16,díj,2,díjak,1,diótörő herceg,3,díszletterv,2,dobó kata,1,dóczy péter,1,domonkos péter,1,don carlos,18,dragomán györgy,2,dubrovka tamara,1,dudics gábor,1,dumaszínház,1,dunai károly,1,egger géza,3,égi társulat,1,egressy zoltán,1,egyed attila,7,elmeredt,1,előadásaink,19,előadások,1,emilia galotti,1,enigma,1,enyedi éva,1,erdős borcsa,1,ernei júlia,1,éry-kovács zsanna,8,etikett,1,évadterv,3,évadzáró,1,ezeregyéjszaka,8,eztrád,2,fábián gábor,5,fábián józsef,2,faragó zsuzsa,1,farkas lászló,1,farkas vs piroska,1,farsangi flamenco fiesta,1,fazekas istván,13,fehér andrás,1,fehér balázs benő,8,fekete ágnes,1,fekete györgyi,1,fekete istván,3,fekete réka thália,2,felhőfi kiss lászló,1,fellinger domonkos,26,ferencz krisztina,1,férjek és feleségek,1,fesztival,1,film,1,fodor boglárka,1,fodor katalin,1,fon gabi,1,forgách andrás,2,forgács péter,6,főfőnök,1,földi lászló,9,fridrik noémi,27,fritz györgy,1,függöny fel,1,fülöp angéla,6,für anikó,1,gaál erzsébet,9,gábos katalin,7,gados béla,25,galambos péter,1,garay nagy tamás,1,gáspár tibor,19,gazsó györgy,13,geday mária,2,gellért péter,6,georgita máté dezső,1,gerbár tibor,4,gerle andrea,19,gogol,1,gosztola adél,21,gönczy ágnes,1,göttinger pál,28,grosschmid erik,1,gubik petra,2,gulácsi tamás,34,gulyás anna,4,gulyás attila,1,gyarmathy ágnes,1,gyenge katalin,4,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,14,gyuricza istván,1,gyuris tibor,39,háda jános,1,hajdu péter istván,1,halasi dániel,10,halpern és johnson,1,hamupipőke,8,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,6,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hartmann teréz,5,hável lászló,1,hegymegi máté,1,heisenberg,3,hello dolly,2,hetey lászló,30,hírek,504,hírlevél,1,holik zsolt,1,holl istván,4,holló arnold,3,holokauszt,1,honti györgy,3,horgas péter,1,horváth csaba,1,horváth illés,7,horváth istván,8,horváth julianna,3,horváth lászló attila,83,horváth margit,32,horváth réka,22,horváth sebestyén sándor,23,horváth viktor,9,Horváth Zsuzsa,2,húsvét,1,illatszertár,22,ilyés róbert,3,illyés ákos,41,információ,14,interjú,83,istván istván,8,ivo krobot,3,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,47,jenővári miklós,1,jordán tamás,1,jósa andrás múzeum,2,jótékonyság,2,józsa bettina,3,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,juhász györgy,18,juhász istván,1,kálid artúr,3,kalucsni,15,kamara,5,kameniczky lászló,14,kampányfilm,1,karácsony,1,karádi zsolt,2,kardos tünde,4,kasvinszki attila,3,kaszás gergő,2,katona gábor,3,katona lászló,1,katona zoltán,2,kazár pál,6,kelet színésze,2,képek,27,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerék benjámin,1,kerekes éva,1,kerekes lászló,9,keresztes attila,9,keresztes sándor,4,keresztes tamás,2,kertész zsolt,3,keszég lászló,4,kiállítás,1,kiemelt,2,kirády marcell,1,kirják róbert,16,kis-kovács gergely,1,kiss csinszka flóra,1,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,14,kocsis antal,12,kocsis gyöngyvér,1,kókai mária,1,kokics péter,4,kollonay zoltán,2,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,8,kompár valéria,1,kónya merlin renáta,10,korcsmáros gábor,2,korognai károly,1,koroknai sándor,2,korompai vali,2,korompay vali,1,kosik anita,32,kovács balázs,1,kovács kata,1,kovács katalin,1,kovács patrícia,2,kováts dénes,2,kováts istván,3,kováts vera;,3,kövek,2,kövér judit,12,kövesdi lászló,1,közérdekű,1,krámer györgy,4,kritika,8,krizsán zoltán,1,Krúdy,1,Krúdy Gyula-díj,1,Krúdy Kamara,8,kulcsár viktória,1,kulisszajárás,1,kuthy patrícia,54,kútvölgyi erzsébet,1,kutyaharapás,2,ladányi andrea,6,lakatos máté,9,lass bea,1,lászló lili,8,lászló rita emőke,1,leenane szépe,7,lencsés istván,1,lendvai zoltán,7,léner andrás,2,léner péter,7,lengyel istván,5,letölthető havi műsorok,1,limerick,2,litauszky lilla,1,losonczi katalin,11,macbeth,13,magyar éva,1,magyar kultúra napja,2,magyar színházak fesztiválja,1,magyar teátrumi társaság,1,majoros zoltán,1,majzik edit,2,mándi erika,1,marcsinák anikó,2,marketing,1,martinkovics máté,11,maszmók afrikában,7,máthé eta,16,matkócsik andrás,1,matolcsi marianna,3,mátonffy mária,1,mátrai lukács sándor,2,mátrai tamás,10,matuz jános,1,mátyus stefánia,1,megyeri zoltán,9,mensáros lászló,3,mertz tibor,1,mese,1,meseautó,26,mesél a bécsi erdő,6,mester edit,4,mészáros árpád zsolt,17,Mészáros Máté,1,mészáros péter,1,mészáros tibor,1,mezei zoltán,3,mi és ők,2,miklósi erika,1,mikulás furfangja,4,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,molnár csaba,1,molnár erika,10,molnár lászló,1,molnár mariann,14,móricz zsigmond,1,móricz-gyűrű,1,MOST FESZT,2,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,21,munkatársak,2,műsorváltozás,1,Művész Stúdió,6,művészasztal,10,művészstúdió,2,nádas péter,1,nagy andrás lászló,3,nagy karina,3,nagy péter,1,nagy róbert,1,nagyidai gergő,47,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nemzeti színház,1,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,13,novák eszter,2,novák jános,1,nőnap,1,nyitott ablak,1,nyitrai lászló,3,nyolc nő,1,nyomtató enikő,10,olajos gábor,4,olt tamás,22,olvasópróba,13,operett,1,Orlai,1,orlai produkció,12,orosz anna,3,orosz helga,7,orpheum madams,3,oscar,14,osváth judit,1,osztovits levente,1,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pálffy kinga,1,palicz eszter alma,2,pankotay éva,1,pankotay istván,3,pankotay péter,2,papp dániel,1,paráda zsolt,1,Párterápia,3,pásztor pál,12,pásztor zoltán,1,perjési hilda,4,petényi ilona,3,petneházy attila,45,Pierrot-díj,1,piroska és a farkas,2,pitz katalin,1,polgár péter,1,portik györffy andrás,4,poszt,8,pótlás,1,prah,1,pregitzer fruzsina,70,premier,4,prima díj,1,próba,1,prométheuszról,1,púpos lovacska,2,puskás tivadar,51,radvánszki tibor,1,Rahmanyinov,2,rajkó balázs,1,rák zoltán,39,rékasi károly,6,rendezők,11,réti szilvia,4,rettenetes szülők,9,réz judit,3,róbert gábor,5,rólunk,6,rosta sándor,1,rózsakert szabadtéri színpad,7,rudas istván,2,rusznák adrienn,1,saárossy kinga,2,safranek károly,13,sajtótájékoztató,6,salamon suba lászló,6,sándor júlia,24,sárkányölő krisztián,1,sárközi istván,3,sás péter,2,scherer péter,2,schlanger andrás,12,schmidt sára,7,schulteisz gábor,1,sediánszky nóra,30,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,2,simon kornél,4,simon mari,5,simon ottó,1,simor otto,1,simor ottó,15,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,6,sógornők,3,solti csanád,1,somló gábor,1,somogyi nikoletta,1,spaits rita,1,spartacus,1,srankó éva,1,staub viktória,2,stettner ottó,10,szabadtéri mozi,1,szabadtéri nyár 2019,10,szabadtéri színpad,3,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,35,szabó máté,6,szabó tamás,1,szabó tünde,30,szabó zoltán,4,szakács tibor,1,szakály viktória,1,szalai kriszta,1,szalay bence,2,szalma noémi,9,szalma tamás,3,szántó sándor,1,szatmári ildikó,1,szegedi dezső,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,38,szeli ildikó,2,szente vajk,14,szervét tibor,1,szigeti andrás,24,szikszai rémusz,10,szilágyi bálint,1,szilágyi tibor,1,színészek,68,színészház,1,színház,1,színházak éjszakája,4,Színházi bestiák,5,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,2,szőcs artur,7,szűcz edit,1,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,5,tamás kinga,1,támogatói információ,1,tanár úr kérem,5,táncfarsang,31,tanulmány a nőkről,1,társulat,25,tasnádi csaba,29,taurin trauma,2,telefondoktor,2,telihay péter,3,ténai petra,1,tenczler tímea,1,tengeren,14,térey jános,1,Thália Színház,2,tóth károly,51,tóth miklós,8,tóth sándor,2,tóth szilvia lilla,3,tóth zolka,33,tóth zoltán lászló,1,török imre,1,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,tűzkő sándor,1,új honlap,1,ullmann mónika,3,upor lászló,1,úri muri,16,urmai gábor,12,ügyviteli munkatársak,1,vajda jános,6,valcz péter,1,vámosi gergely,1,vámosi judit,7,vámosi máté,3,vándor éva,1,varga balázs,8,varga fekete kinga,2,varga norbert,8,varga péter,2,várj míg sötét lesz,2,varjú olga,25,varosmajor,1,varsa mátyás,1,vas-zoltán iván,1,vaszkó bence,12,véber tímea,3,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,30,vennes emmy,8,venyige sándor,2,verebes istván,8,vereckei rita,1,vezetőség,1,vicei zsolt,11,vida gábor,2,vidám bérlet,6,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,147,videóajánló,4,vidor,12,VIDOR 2019,2,VIDOR Fesztivál,13,VIDOR zsűritag,4,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vitai andrás,2,vizkeleti zsolt,1,vlahovics edit,2,vőlegény,2,vuk,1,wéber kata,2,werkfilm,8,zakariás máté,1,zeke edit,1,zenés VIDOR nyár 2019,11,zubor ágnes,19,zsigmond emőke,5,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: Új tagokat választott és tagozati díjakat adott át a köztestület
Új tagokat választott és tagozati díjakat adott át a köztestület
https://1.bp.blogspot.com/-dmWYDgQfTdU/Xe9ZB3_BfWI/AAAAAAAAbMM/cLWo4YZliJ8eYx2YB0WxjasaSTQXVEWUQCLcBGAsYHQ/s400/mma.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-dmWYDgQfTdU/Xe9ZB3_BfWI/AAAAAAAAbMM/cLWo4YZliJ8eYx2YB0WxjasaSTQXVEWUQCLcBGAsYHQ/s72-c/mma.jpg
Móricz Zsigmond Színház
http://www.moriczszinhaz.hu/2019/12/uj-tagokat-valasztott-es-tagozati.html
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/2019/12/uj-tagokat-valasztott-es-tagozati.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy