HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

TÚL ZAJOS MAGÁNYBohumil Hrabal
TÚL ZAJOS MAGÁNY

Szövegkönyv: IVO KROBOT

Magyar szöveg (Varga György fordításának felhasználásával):

BOGNÁR RÓBERT, HALÁSZ ANDRÁS

Rendező: IVO KROBOT

Bemutató: 2016. január 23.

Az előadás hossza szünettel együtt kb. 2 óra 30 percSZEREPOSZTÁS


Hanta: HORVÁTH LÁSZLÓ ATTILA
Fiatal Hanta: VARGA NORBERT
Főnök, bálozó, síző stb.: TÓTH KÁROLY
Cigány lány, bálozó, csellózó stb.: NYOMTATÓ ENIKŐ
Mančinka: FRIDRIK NOÉMI / DÉZSI DARINKA
Érett Mančinka, a díszítő felesége stb.: SZABÓ MÁRTA
1. cigány asszony, Princessza, úttörő stb.: PREGITZER FRUZSINA
2. cigány asszony, bálozó, úttörő stb.: SZÉLES ZITA
Hedvička, tanító elvtársnő stb.: KUTHY PATRÍCIA
1. professzor, színikritikus, kocsmázó stb.: HORVÁTH SEBESTYÉN SÁNDOR
2. professzor, büszke apa, kocsmázó stb: RÁK ZOLTÁN
Šmoranc költő, úttörő stb.: VICEI ZSOLT
Költő a késsel, sofőr, fényképező cigány stb.: ILLYÉS ÁKOS
Hanta bácsikája, emlékező öregúr, szobrász stb.: PUSKÁS TIVADAR
Šturm sekrestyés, kocsmázó, úttörő stb.: PETNEHÁZY ATTILA
Pénztáros, gyáros, kocsma bölcse stb.: LAKATOS MÁTÉ
Statiszta és függönyhúzó, hegedűs stb.: GULÁCSI TAMÁS

Díszlet-és jelmez: ZEKE EDIT
Mozgástervező: DAVID STRNAD
Zeneszerző: ZDENĔK KLUKA
Zene: KAZÁR PÁL
Ügyelő: LENGYEL JÁNOS
Súgó: KOVÁCS KATALIN
Rendezőasszisztens: FÜLÖP ANGÉLA
Az író: Bohumil Hrabal

A cseh prózairodalom egyik legnagyobb alakja. 1914-ben született a morvaországi Brnóban, és 1997-ben vetett véget életének a prágai Bulovka Kórházban. Összegyűjtött munkái húsz kötetben jelentek meg, legtöbb könyvét magyarra is lefordították. A Wikipédia szerint kilenc film készült a művei alapján.

Hrabal, bár jogot végzett, a világháború után másfél évtizeden át fizikai munkásként dolgozott egy kohászati gyárban, majd papírbálázóként, végül színházi díszítőként. Művei csak évekkel megírásuk után jelenhettek meg – esetleg szamizdatban vagy külföldön, mint az Őfelsége pincére voltam és a Túl zajos magány –, mert különösen az 50-es és a 70-es években a cenzúra megakadályozta kiadásukat.

A mű

1976 nyarán készült el a kisregény. (Magyarul a Gyöngéd barbárokkal egy kötetben jelent meg.) Az első kiadást fél év múlva követte a második, összesen több mint 200 000 példányban kapkodták szét az olvasók. A mű nem minden előzmény nélkül való. Hrabal 1954 októberétől négy és fél éven át az Állami Hulladékbegyűjtő Vállalat egyik prágai üzemében dolgozott. Ott volt munkatársa Jindřich Peukert, volt tornatanár és él-sportoló. A dadogása ellenére nagy dumás (és persze nagy piás) férfiú alakja több néven megjelenik Hrabal írásaiban, és – immár Hantaként – ő a főhőse a Münchhausen című hosszú elbeszélésnek. A felesége szájába adva a szavakat így ír róla Hrabal: „... éktelenül bűzlött a pálinkától meg a sörtől, és utána mozdulni se bírtam, mert bár Hanta úr részegen beszélt, amit mondott, az olyan elképesztően szép volt, hogy döbbenetemben sóbálvánnyá merevedtem.” (Vita nuova; Európa Könyvkiadó, 1993.)

Hrabal a műről

„A zajos magány kifejezést, illetve fogalmat már 1965-ben megtaláljuk Bohumil Hrabalnál. A Signál című lapban a következő szavakkal válaszol egy kérdésre: Most tanulok írni a sörözőkben, a zajos magány e szépséges tanyáin.”

(Tomáš Mazal: Bohumil Hrabal zajos magánya; Sziget könyvkiadó, 2003.)

„A Zajos magány érettségem csúcsát jelenti... A könyv hősében, aki megszokta a kétkezi munkát, az újonnan érkező gépek-kel egy egész korszak omlott össze… Hanta a töréspontban áll: mindenütt deszkaszilánkok.” (Zsebcselek; Kalligram, 1992.)

„Talán csak azért éltem és írtam, hogy a Zajos magány megszülessen… Ez a szöveg mindannak kombinációja, amit a valódi Hanta mesélt nekem, és amit magam gondoltam hozzá és ismertem meg a világirodalom és a művészetek által.” Az inspiráció gyémántszeme; 1989. (Hrabal-összkiadás, 17. kötet.)

A rendező: Ivo Krobot

Nemcsak a darab rendezője: ő alkalmazta színpadra a kisregényt. 1948-ban született a morvaországi Hrabišínban. Professzor a brnói Janáček Művészeti Akadémián. Több más színház mellett rendezője volt a híres prágai Činoherní Klubnak és a Cseh Nemzeti Színháznak. Harmincöt éve,1981-ben rendezett először Hrabal-művet, akkor kezdődött barátsága az íróval. Nemcsak hazájukban, hanem Lengyelországban, Ausztriában és Franciaországban is színre vitte műveit. Rendszeresen dolgozik Magyarországon (Katona József Színház, szombathelyi Weöres Sándor Színház), de legtöbb munkája a Móricz Zsigmond Színházhoz fűzi:

1986/1987 Hrabal: Őfelsége pincére voltam

1989/1990 Csehov: Ivanov

1990/1991 Hrabal: Szigorúan ellenőrzött vonatok

1991/1992 Csehov: Cseresznyéskert

1992/1993 Hrabal: Gyöngéd barbár

2001/2002 Hrabal: Harlekin milliói

2003/2004 Csehov: Platonov

Krobot a műről és az időről

„Kedves Barátaim!

Az adaptáció kifejezetten a nyíregyházi színház számára készült. Alapvetően Hanta MAGÁNYÁRÓL szól. Eleven, tarka jelenetek veszik körül (nem egy Hrabal egyéb műveiből), de a lényeg e különös figura MAGÁNYA, a PLEBEJUSÉ, aki akarva-akaratlanul lett művelt. A darab intim, lírai, néhol egyenesen érzelmes montázs, őrzi a kisregény monológ jellegét. Ebben lesz az előadás különlegessége és ereje – erről meg vagyok győződve.” (Részlet a Móricz Zsigmond Színház munkatársaival folytatott levelezésből; 2015. november 8.)

Kedves Nézők!

Már néhány éve nemigen nézek hátrafelé. De Nyíregyházával szívesen teszek kivételt. A kedves, tehetséges, elhivatott emberek kedvéért, akiket idestova három évtizeddel ezelőtt megismertem itt, a színházban, és akik művészetükkel megszépítik az emberek életét.

Távol áll tőlem a számmisztika, de talán nem véletlen: Hrabal hőse 35 éven át dolgozott papírbálázóként, barátom, Horváth László Attila, a „magyar Hanta” 35 éve van a pályán, én pedig 35 éve rendeztem az első Hrabal-művet Prágában.

Szívesen dolgozom Nyíregyházán, annál is inkább, mert a vidéki színészek – bár egyre nehezebb körülmények közt dolgoznak – őszintébbek, hitelesebbek, mint „szerencsésebb pályatársaik”, és kivált a celebek, akik sorozatokban, reklámfilmekben, szinkronizálásban jeleskednek.

Szívből kívánom a nyíregyházi nézőknek, hogy látogassák szín-házunkat, és leljék örömüket benne.

Horváth László Attila a szerepről

Hanta vissza-visszatérő mondata: „Harmincöt éve dolgozom a papírbegyűjtőben, és ez az én love storym.” Különös véletlen: pont harmincöt éve dolgozom a színházban, és ez az én love storym. Hanta két korszak határán találja magát, számára kizökken az idő, és mondhatom, sokszor nemcsak értem, ha-nem érzem is a magányát: ez a gyorsan változó, marketinges, castingos világ már nem az enyém.

Egy régi történet

avagy mit mondott Ivo Krobot 2003. november 16-án a Csárdás expressz kalauzának arról, hogy miért érdemes színházba járni?

Így számol be a rendező és a kalauz szellemi párviadaláról

a prágai illetőségű HALÁSZ ANDRÁS fordító és tolmács,

a Mester hűséges kísérője (aki szem- és fültanú is lehetett volna, ha el nem alszik Pardubice után):

– Kinyitom a szemem, Ivo sehol. A büfékocsiban se volt. Csak a cseh-szlovák határállomás előtt jött vissza, és hevesen integetett egy nagyon szakállas kalauznak, aki nagyon-nagyon kopasz is volt, amit onnan tudok, hogy még a vasutassapkáját is levette, úgy búcsúzott Ivotól. Kérdeztem, honnan ismeri. Mondta, hogy most ismerkedett meg vele, beült hozzá a szolgálati fülkébe beszélgetni.

– És? – kérdeztem. – Mondott valami érdekeset?

– Aha. Azt mondta, hogy nem jár színházba, nincs ideje rá, meg nem is érdekli.

– Mire te?

– Mire én azt mondtam neki, hogy nézd, barátom, a színházban élő embereket látsz majd, és nem folyton azokat a hülyéskedő pofákat, mint a tévében.

– Én élő embereket állandóan látok, sőt néha túlságosan is eleveneket – mondta ő.

– Ott viszont ezeknek az embereknek érdekes a sorsa, és két órába van összesűrítve. Van benne szerelem, hűtlenség, barátság, gyűlölet, irigység, seftelés, halál, egyszóval minden, és néha még mókás is az egész. De főleg: ezt veled több száz ember éli át, nem úgy, mint otthon az asszonnyal, aki ül a tévé előtt és ropit rágcsál. És hát a színházban gyönyörűek a nők, izgatók és illatosak.

Egy héttel később Krobot, már Magyarországon, SMS-t kapott. „Színházban voltam, volt, ami tetszett, volt, ami kevésbé, de mostantól járni fogok színházba. Jirka, a kalauz.”

(A nyíregyházi Platonov - bemutató műsorfüzetéből; 2004. január)Harmincöt év a könyvzúzdábanA Túl zajos magány a Móricz Zsigmond Színház felejthetetlen előadásai közé tartozik.

A néző, aki a Sörgyári capriccio, A szigorúan ellenőrzött vonatok vagy az Őfensége pincére voltam szerzőjéről jószerivel csak annyit tud, hogy valaha vasutas is volt, s hogy galambetetés közben kizuhant a kórház ötödik emeleti ablakából, most megrendül.

Végtelen és Örökkévalóság

Megrendül és felujjong, mert részese lehet az irodalom ama csodájának, amelyet Hrabal oly természetes ösztönnel teremtett. Részese lehet annak a művészi erőnek, amellyel lírai emlékezést, iróniát és groteszket páratlanbőségben tár elénk. Amikor nézzük a harmincöt éve hulladékpapír-bálákat készítő Hanta kisszerű életének édes-bús töredékeit, belelátunk lelkének legrejtettebb zugaiba, ahol megpillantjuk az „akarata ellenére műveltté” lett, a havonta húsz mázsa könyvet összezúzó, magányosan vegetáló, Görögországba vágyó, ellenben örökre pincéje mocskában fulladozó, az egércsaládok pusztulásán eltöprengő bálázót, a Végtelen és az Örökkévalóság megszállottját.

Azonosul a figurával

Ivo Krobot a szöveg filozófiai-művészettörténeti örvényeit, s az írói humor elágazásait mélyen értő, jelentékeny rendezésében nemcsak a főszereplő, Horváth László Attila lenyűgöző színészi megoldásai, hanem Zeke Editnek a mű lényegét kongeniálisan erősítő díszletei is erős nyomot hagynak a publikum emlékezetében. Horváth László Attilát figyelve nem pusztán Hantát, a gondolatok túl zajos magányában morfondírozó, idősödő melóst látjuk, hanem Hrabalt, magát. Intellektuális eszmefuttatásokat és a triviális köznapi eseményeket keserédesen elegyítő élet elevenedik meg Krobot színpadán, hogy magával ragadja mindazokat, akik hajlandók a cseh író utánozhatatlanul gazdag világának megismerésére.

Elementáris élmény

A Túl zajos magány Bohumil Hrabal 1976-ban született, monológformában írott kisregényének dramatizált változata (szövegkönyv: Ivo Krobot; magyar szöveg: Bognár Róbert, Halász András). A fent / lent dialektikáját jól kihasználó, a közös játékot s az egyéni teljesítményeket (Szabó Márta, Varga Norbert, Horváth Sebestyén Sándor, Pregitzer Fruzsina, Széles Zita, Nyomtató Enikő, Puskás Tivadar, Tóth Károly, Fridrik Noémi, Kuthy Patrícia, Illyés Ákos, Vicei Zsolt, Rák Zoltán, Petneházy Attila, Gulácsi Tamás, Lakatos Máté) ügyesen kamatoztató, a statikus és a dinamikus jeleneteket okosan adagoló rendezése a Gutenberg-galaxis közelgő végével naponta szembesülő befogadó számára elementáris élmény. A Zdeněk Kluka (és Kazár Pál) zenéjével fűszerezett, (néhol azért rövidítendő) darab a Móricz Zsigmond Színház felejthetetlen előadásai közé tartozik.

Karádi Zsolt

$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981-től korábbi bemutatók listája,1,1981/1982-es évad,8,1982/1983-as évad,8,1983/1984-es évad,9,1984/1985-ös évad,12,1985/1986-os évad,12,1986/1987-es évad,14,1987/1988-as évad,10,1988/1989-es évad,10,1989/1990-es évad,11,1990/1991-es évad,10,1991/1992-es évad,12,1992/1993-as évad,8,1993/1994-es évad,11,1994/1995-ös évad,11,1995/1996-os évad,11,1996/1997-es évad,11,1997/1998-as évad,9,1998/1999-es évad,7,1999/2000-es évad,8,2000/2001-es évad,9,2001/2002-es évad,8,2002/2003-as évad,11,2003/2004-es évad,10,2004/2005-ös évad,10,2005/2006-os évad,9,2006/2007-es évad,12,2007/2008-as évad,11,2008/2009-es évad,11,2009/2010-es évad,13,2010/2011-es évad,15,2011/2012-es évad,13,2012/2013-as évad,1,2013/2014-es évad,14,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018/2019-es évad,14,2019/2020-as évad,13,2020/2021-es évad,14,9-től 5-ig,10,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a három kismalac,1,a hülyéje,1,a kék bolygó,6,a kék pék,2,a keresztapa,1,a kis hableány,11,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,8,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a púpos,1,a púpos lovacska,2,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ady endre,1,ájlávju,1,albert éva,1,állati színjáték,8,antal bálint,1,antal olga,12,apjok rodica,1,arany-metszés,7,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,Áts Zoltán,2,avass attila,29,az egérlyukból,5,bagó bertalan,1,bajomi nagy györgy,2,bajor lili,2,bajusz emőke,4,bajzáth péter,3,baksa imre,1,bal józsef,7,balfácánt vacsorára!,9,balikó tamás,1,balla annamária,1,Balla Eszter,1,balogh béla,5,balogh gábor,14,bánhidi krisztián,1,bánki zsolt,1,bárány frigyes,46,barta éva,3,bartus gyula,1,bata hajnalka,1,bede-fazekas szabolcs,5,bemutató,1,Bencs irodalom,2,Bencs László Emléklap,1,bencs villa,40,bende kinga,3,benedek miklós,2,berki antal,4,bérlet,3,bérletek,2,bérletszünetek,1,betegség miatt elmarad,2,bíró kriszta,1,blaskó balázs,2,blog,5,bob herceg,13,bora gábor,1,bóta gyula,1,botos bálint,2,bozóky istván,4,Brighelle-díj,1,buda mónika,2,budai norbert,4,budai zsófia,8,carmen,1,carpedignem,1,castel felice,1,casting,2,chicago,21,chován gábor,2,czeizel gábor,1,cziffra krisztina,2,czikéli lászló,1,czvikker lilla,4,csabai judit,1,cseke szabolcs,1,cselényi nóra,1,csenterics ágnes,1,cserna antal,2,csík györgy,1,csiki zsolt,1,csikos sándor,13,csizmadia tibor,1,csoma judit,6,csontos noémi,4,csorba ilona,15,csutkai csaba,1,daróczy sándor,1,darvasi lászló,1,Debreczeny Csaba,1,delila,4,dengyel iván,1,dévai péter,1,dézsi darinka,16,díj,2,díjak,1,diótörő herceg,3,díszletterv,2,dobó kata,1,dóczy péter,1,domonkos péter,1,don carlos,18,dragomán györgy,2,dubrovka tamara,1,dudics gábor,1,dumaszínház,1,dunai károly,1,egger géza,3,égi társulat,1,egressy zoltán,1,egyed attila,7,elmeredt,1,előadásaink,19,előadások,1,emilia galotti,1,enigma,1,enyedi éva,1,erdős borcsa,1,ernei júlia,1,éry-kovács zsanna,8,etikett,1,évadterv,4,évadzáró,1,ezeregyéjszaka,8,eztrád,2,fábián gábor,5,fábián józsef,2,faragó zsuzsa,1,farkas lászló,1,farkas vs piroska,1,farsangi flamenco fiesta,1,fazekas istván,13,fehér andrás,1,fehér balázs benő,8,fekete ágnes,1,fekete györgyi,1,fekete istván,3,fekete réka thália,2,felhőfi kiss lászló,1,fellinger domonkos,26,ferencz krisztina,1,férjek és feleségek,1,fesztival,1,film,1,fodor boglárka,1,fodor katalin,1,fon gabi,1,forgách andrás,2,forgács péter,6,főfőnök,1,földi lászló,9,fridrik noémi,27,fritz györgy,1,függöny fel,1,fülöp angéla,6,für anikó,1,gaál erzsébet,9,gábos katalin,7,gados béla,25,galambos péter,1,garay nagy tamás,1,gáspár tibor,19,gazsó györgy,13,geday mária,2,gellért péter,6,georgita máté dezső,1,gerbár tibor,4,gerle andrea,19,gogol,1,gosztola adél,21,gönczy ágnes,1,göttinger pál,28,grosschmid erik,1,gubik petra,2,gulácsi tamás,34,gulyás anna,4,gulyás attila,1,gyarmathy ágnes,1,gyenge katalin,4,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,14,gyuricza istván,1,gyuris tibor,39,háda jános,1,hajdu péter istván,1,halasi dániel,10,halpern és johnson,1,hamupipőke,8,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,6,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hartmann teréz,5,hável lászló,1,hegymegi máté,1,heisenberg,3,hello dolly,2,hetey lászló,30,hírek,518,hírlevél,1,holik zsolt,1,holl istván,4,holló arnold,3,holokauszt,1,honti györgy,3,horgas péter,1,horváth csaba,1,horváth illés,7,horváth istván,8,horváth julianna,3,horváth lászló attila,83,horváth margit,32,horváth réka,22,horváth sebestyén sándor,23,horváth viktor,9,Horváth Zsuzsa,2,húsvét,1,illatszertár,22,ilyés róbert,3,illyés ákos,41,információ,14,interjú,83,istván istván,8,ivo krobot,3,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,47,jenővári miklós,1,jordán tamás,1,jósa andrás múzeum,2,jótékonyság,2,józsa bettina,3,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,juhász györgy,18,juhász istván,1,kálid artúr,3,kalucsni,15,kamara,5,kameniczky lászló,14,kampányfilm,1,karácsony,1,karádi zsolt,2,kardos tünde,4,kasvinszki attila,3,kaszás gergő,2,katona gábor,3,katona lászló,1,katona zoltán,2,kazár pál,6,kelet színésze,2,képek,27,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerék benjámin,1,kerekes éva,1,kerekes lászló,9,keresztes attila,9,keresztes sándor,4,keresztes tamás,2,kertész zsolt,3,keszég lászló,4,kiállítás,1,kiemelt,2,kirády marcell,1,kirják róbert,16,kis-kovács gergely,1,kiss csinszka flóra,1,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,14,kocsis antal,12,kocsis gyöngyvér,1,kókai mária,1,kokics péter,4,kollonay zoltán,2,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,8,kompár valéria,1,kónya merlin renáta,10,korcsmáros gábor,2,korognai károly,1,koroknai sándor,2,korompai vali,2,korompay vali,1,kosik anita,32,kovács balázs,1,kovács kata,1,kovács katalin,1,kovács patrícia,2,kováts dénes,2,kováts istván,3,kováts vera;,3,kövek,2,kövér judit,12,kövesdi lászló,1,közérdekű,1,krámer györgy,4,kritika,8,krizsán zoltán,1,Krúdy,1,Krúdy Gyula-díj,1,Krúdy Kamara,8,kulcsár viktória,1,kulisszajárás,1,kuthy patrícia,54,kútvölgyi erzsébet,1,kutyaharapás,2,ladányi andrea,6,lakatos máté,9,lass bea,1,lászló lili,8,lászló rita emőke,1,leenane szépe,7,lencsés istván,1,lendvai zoltán,7,léner andrás,2,léner péter,7,lengyel istván,5,letölthető havi műsorok,1,limerick,2,litauszky lilla,1,losonczi katalin,11,macbeth,13,magyar éva,1,magyar kultúra napja,2,magyar színházak fesztiválja,1,magyar teátrumi társaság,1,majoros zoltán,1,majzik edit,2,mándi erika,1,marcsinák anikó,2,marketing,1,martinkovics máté,11,maszmók afrikában,7,máthé eta,16,matkócsik andrás,1,matolcsi marianna,3,mátonffy mária,1,mátrai lukács sándor,2,mátrai tamás,10,matuz jános,1,mátyus stefánia,1,megyeri zoltán,9,mensáros lászló,3,mertz tibor,1,mese,1,meseautó,26,mesél a bécsi erdő,6,mester edit,4,mészáros árpád zsolt,17,Mészáros Máté,1,mészáros péter,1,mészáros tibor,1,mezei zoltán,3,mi és ők,2,miklósi erika,1,mikulás furfangja,4,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,molnár csaba,1,molnár erika,10,molnár lászló,1,molnár mariann,14,móricz zsigmond,1,móricz-gyűrű,1,MOST FESZT,2,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,21,munkatársak,2,műsorváltozás,1,Művész Stúdió,6,művészasztal,10,művészstúdió,2,nádas péter,1,nagy andrás lászló,3,nagy karina,3,nagy péter,1,nagy róbert,1,nagyidai gergő,47,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nemzeti színház,1,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,13,novák eszter,2,novák jános,1,nőnap,1,nyitott ablak,1,nyitrai lászló,3,nyolc nő,1,nyomtató enikő,10,olajos gábor,4,olt tamás,22,olvasópróba,13,operett,1,Orlai,1,orlai produkció,12,orosz anna,3,orosz helga,7,orpheum madams,3,oscar,14,osváth judit,1,osztovits levente,1,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pálffy kinga,1,palicz eszter alma,2,pankotay éva,1,pankotay istván,3,pankotay péter,2,papp dániel,1,paráda zsolt,1,Párterápia,3,pásztor pál,12,pásztor zoltán,1,perjési hilda,4,petényi ilona,3,petneházy attila,45,Pierrot-díj,1,piroska és a farkas,2,pitz katalin,1,polgár péter,1,portik györffy andrás,4,poszt,8,pótlás,1,prah,1,pregitzer fruzsina,70,premier,4,prima díj,1,próba,1,prométheuszról,1,púpos lovacska,2,puskás tivadar,51,radvánszki tibor,1,Rahmanyinov,2,rajkó balázs,1,rák zoltán,39,rékasi károly,6,rendezők,11,réti szilvia,4,rettenetes szülők,9,réz judit,3,róbert gábor,5,rólunk,6,rosta sándor,1,rózsakert szabadtéri színpad,7,rudas istván,2,rusznák adrienn,1,saárossy kinga,2,safranek károly,13,sajtótájékoztató,6,salamon suba lászló,6,sándor júlia,24,sárkányölő krisztián,1,sárközi istván,3,sás péter,2,scherer péter,2,schlanger andrás,12,schmidt sára,7,schulteisz gábor,1,sediánszky nóra,30,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,2,simon kornél,4,simon mari,5,simon ottó,1,simor otto,1,simor ottó,15,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,6,sógornők,3,solti csanád,1,somló gábor,1,somogyi nikoletta,1,spaits rita,1,spartacus,1,srankó éva,1,staub viktória,2,stettner ottó,10,szabadtéri mozi,1,szabadtéri nyár 2019,10,szabadtéri színpad,3,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,35,szabó máté,6,szabó tamás,1,szabó tünde,30,szabó zoltán,4,szakács tibor,1,szakály viktória,1,szalai kriszta,1,szalay bence,2,szalma noémi,9,szalma tamás,3,szántó sándor,1,szatmári ildikó,1,szegedi dezső,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,38,szeli ildikó,2,szente vajk,14,szervét tibor,1,szigeti andrás,24,szikszai rémusz,10,szilágyi bálint,1,szilágyi tibor,1,színészek,68,színészház,1,színház,1,színházak éjszakája,4,Színházi bestiák,5,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,2,szőcs artur,7,szűcz edit,1,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,5,tamás kinga,1,támogatói információ,1,tanár úr kérem,5,táncfarsang,31,tanulmány a nőkről,1,társulat,25,tasnádi csaba,29,taurin trauma,2,telefondoktor,2,telihay péter,3,ténai petra,1,tenczler tímea,1,tengeren,14,térey jános,1,Thália Színház,2,tóth károly,51,tóth miklós,8,tóth sándor,2,tóth szilvia lilla,3,tóth zolka,33,tóth zoltán lászló,1,török imre,1,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,tűzkő sándor,1,új honlap,1,ullmann mónika,3,upor lászló,1,úri muri,16,urmai gábor,12,ügyviteli munkatársak,1,vajda jános,6,valcz péter,1,vámosi gergely,1,vámosi judit,7,vámosi máté,3,vándor éva,1,varga balázs,8,varga fekete kinga,2,varga norbert,8,varga péter,2,várj míg sötét lesz,2,varjú olga,25,varosmajor,1,varsa mátyás,1,vas-zoltán iván,1,vaszkó bence,12,véber tímea,3,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,30,vennes emmy,8,venyige sándor,2,verebes istván,8,vereckei rita,1,vezetőség,1,vicei zsolt,11,vida gábor,2,vidám bérlet,6,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,147,videóajánló,4,vidor,12,VIDOR 2019,2,VIDOR Fesztivál,13,VIDOR zsűritag,4,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vitai andrás,2,vizkeleti zsolt,1,vlahovics edit,2,vőlegény,2,vuk,1,wéber kata,2,werkfilm,8,zakariás máté,1,zeke edit,1,zenés VIDOR nyár 2019,11,zubor ágnes,19,zsigmond emőke,5,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: TÚL ZAJOS MAGÁNY
TÚL ZAJOS MAGÁNY
https://3.bp.blogspot.com/-k-ZzLMA88rQ/Wjag4ulAiPI/AAAAAAAABRc/98fikdxq06EuR_kzh6dNYAhAVI0x-de-ACK4BGAYYCw/s320/DSCN4619%2B%2528Medium%2529.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-k-ZzLMA88rQ/Wjag4ulAiPI/AAAAAAAABRc/98fikdxq06EuR_kzh6dNYAhAVI0x-de-ACK4BGAYYCw/s72-c/DSCN4619%2B%2528Medium%2529.jpg
Móricz Zsigmond Színház
http://www.moriczszinhaz.hu/2017/12/tul-zajos-magany.html
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/2017/12/tul-zajos-magany.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy