HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

TÚL ZAJOS MAGÁNYBohumil Hrabal
TÚL ZAJOS MAGÁNY

Szövegkönyv: IVO KROBOT

Magyar szöveg (Varga György fordításának felhasználásával):

BOGNÁR RÓBERT, HALÁSZ ANDRÁS

Rendező: IVO KROBOT

Bemutató: 2016. január 23.

Az előadás hossza szünettel együtt kb. 2 óra 30 percSZEREPOSZTÁS


Hanta: HORVÁTH LÁSZLÓ ATTILA
Fiatal Hanta: VARGA NORBERT
Főnök, bálozó, síző stb.: TÓTH KÁROLY
Cigány lány, bálozó, csellózó stb.: NYOMTATÓ ENIKŐ
Mančinka: FRIDRIK NOÉMI / DÉZSI DARINKA
Érett Mančinka, a díszítő felesége stb.: SZABÓ MÁRTA
1. cigány asszony, Princessza, úttörő stb.: PREGITZER FRUZSINA
2. cigány asszony, bálozó, úttörő stb.: SZÉLES ZITA
Hedvička, tanító elvtársnő stb.: KUTHY PATRÍCIA
1. professzor, színikritikus, kocsmázó stb.: HORVÁTH SEBESTYÉN SÁNDOR
2. professzor, büszke apa, kocsmázó stb: RÁK ZOLTÁN
Šmoranc költő, úttörő stb.: VICEI ZSOLT
Költő a késsel, sofőr, fényképező cigány stb.: ILLYÉS ÁKOS
Hanta bácsikája, emlékező öregúr, szobrász stb.: PUSKÁS TIVADAR
Šturm sekrestyés, kocsmázó, úttörő stb.: PETNEHÁZY ATTILA
Pénztáros, gyáros, kocsma bölcse stb.: LAKATOS MÁTÉ
Statiszta és függönyhúzó, hegedűs stb.: GULÁCSI TAMÁS

Díszlet-és jelmez: ZEKE EDIT
Mozgástervező: DAVID STRNAD
Zeneszerző: ZDENĔK KLUKA
Zene: KAZÁR PÁL
Ügyelő: LENGYEL JÁNOS
Súgó: KOVÁCS KATALIN
Rendezőasszisztens: FÜLÖP ANGÉLA
Az író: Bohumil Hrabal

A cseh prózairodalom egyik legnagyobb alakja. 1914-ben született a morvaországi Brnóban, és 1997-ben vetett véget életének a prágai Bulovka Kórházban. Összegyűjtött munkái húsz kötetben jelentek meg, legtöbb könyvét magyarra is lefordították. A Wikipédia szerint kilenc film készült a művei alapján.

Hrabal, bár jogot végzett, a világháború után másfél évtizeden át fizikai munkásként dolgozott egy kohászati gyárban, majd papírbálázóként, végül színházi díszítőként. Művei csak évekkel megírásuk után jelenhettek meg – esetleg szamizdatban vagy külföldön, mint az Őfelsége pincére voltam és a Túl zajos magány –, mert különösen az 50-es és a 70-es években a cenzúra megakadályozta kiadásukat.

A mű

1976 nyarán készült el a kisregény. (Magyarul a Gyöngéd barbárokkal egy kötetben jelent meg.) Az első kiadást fél év múlva követte a második, összesen több mint 200 000 példányban kapkodták szét az olvasók. A mű nem minden előzmény nélkül való. Hrabal 1954 októberétől négy és fél éven át az Állami Hulladékbegyűjtő Vállalat egyik prágai üzemében dolgozott. Ott volt munkatársa Jindřich Peukert, volt tornatanár és él-sportoló. A dadogása ellenére nagy dumás (és persze nagy piás) férfiú alakja több néven megjelenik Hrabal írásaiban, és – immár Hantaként – ő a főhőse a Münchhausen című hosszú elbeszélésnek. A felesége szájába adva a szavakat így ír róla Hrabal: „... éktelenül bűzlött a pálinkától meg a sörtől, és utána mozdulni se bírtam, mert bár Hanta úr részegen beszélt, amit mondott, az olyan elképesztően szép volt, hogy döbbenetemben sóbálvánnyá merevedtem.” (Vita nuova; Európa Könyvkiadó, 1993.)

Hrabal a műről

„A zajos magány kifejezést, illetve fogalmat már 1965-ben megtaláljuk Bohumil Hrabalnál. A Signál című lapban a következő szavakkal válaszol egy kérdésre: Most tanulok írni a sörözőkben, a zajos magány e szépséges tanyáin.”

(Tomáš Mazal: Bohumil Hrabal zajos magánya; Sziget könyvkiadó, 2003.)

„A Zajos magány érettségem csúcsát jelenti... A könyv hősében, aki megszokta a kétkezi munkát, az újonnan érkező gépek-kel egy egész korszak omlott össze… Hanta a töréspontban áll: mindenütt deszkaszilánkok.” (Zsebcselek; Kalligram, 1992.)

„Talán csak azért éltem és írtam, hogy a Zajos magány megszülessen… Ez a szöveg mindannak kombinációja, amit a valódi Hanta mesélt nekem, és amit magam gondoltam hozzá és ismertem meg a világirodalom és a művészetek által.” Az inspiráció gyémántszeme; 1989. (Hrabal-összkiadás, 17. kötet.)

A rendező: Ivo Krobot

Nemcsak a darab rendezője: ő alkalmazta színpadra a kisregényt. 1948-ban született a morvaországi Hrabišínban. Professzor a brnói Janáček Művészeti Akadémián. Több más színház mellett rendezője volt a híres prágai Činoherní Klubnak és a Cseh Nemzeti Színháznak. Harmincöt éve,1981-ben rendezett először Hrabal-művet, akkor kezdődött barátsága az íróval. Nemcsak hazájukban, hanem Lengyelországban, Ausztriában és Franciaországban is színre vitte műveit. Rendszeresen dolgozik Magyarországon (Katona József Színház, szombathelyi Weöres Sándor Színház), de legtöbb munkája a Móricz Zsigmond Színházhoz fűzi:

1986/1987 Hrabal: Őfelsége pincére voltam

1989/1990 Csehov: Ivanov

1990/1991 Hrabal: Szigorúan ellenőrzött vonatok

1991/1992 Csehov: Cseresznyéskert

1992/1993 Hrabal: Gyöngéd barbár

2001/2002 Hrabal: Harlekin milliói

2003/2004 Csehov: Platonov

Krobot a műről és az időről

„Kedves Barátaim!

Az adaptáció kifejezetten a nyíregyházi színház számára készült. Alapvetően Hanta MAGÁNYÁRÓL szól. Eleven, tarka jelenetek veszik körül (nem egy Hrabal egyéb műveiből), de a lényeg e különös figura MAGÁNYA, a PLEBEJUSÉ, aki akarva-akaratlanul lett művelt. A darab intim, lírai, néhol egyenesen érzelmes montázs, őrzi a kisregény monológ jellegét. Ebben lesz az előadás különlegessége és ereje – erről meg vagyok győződve.” (Részlet a Móricz Zsigmond Színház munkatársaival folytatott levelezésből; 2015. november 8.)

Kedves Nézők!

Már néhány éve nemigen nézek hátrafelé. De Nyíregyházával szívesen teszek kivételt. A kedves, tehetséges, elhivatott emberek kedvéért, akiket idestova három évtizeddel ezelőtt megismertem itt, a színházban, és akik művészetükkel megszépítik az emberek életét.

Távol áll tőlem a számmisztika, de talán nem véletlen: Hrabal hőse 35 éven át dolgozott papírbálázóként, barátom, Horváth László Attila, a „magyar Hanta” 35 éve van a pályán, én pedig 35 éve rendeztem az első Hrabal-művet Prágában.

Szívesen dolgozom Nyíregyházán, annál is inkább, mert a vidéki színészek – bár egyre nehezebb körülmények közt dolgoznak – őszintébbek, hitelesebbek, mint „szerencsésebb pályatársaik”, és kivált a celebek, akik sorozatokban, reklámfilmekben, szinkronizálásban jeleskednek.

Szívből kívánom a nyíregyházi nézőknek, hogy látogassák szín-házunkat, és leljék örömüket benne.

Horváth László Attila a szerepről

Hanta vissza-visszatérő mondata: „Harmincöt éve dolgozom a papírbegyűjtőben, és ez az én love storym.” Különös véletlen: pont harmincöt éve dolgozom a színházban, és ez az én love storym. Hanta két korszak határán találja magát, számára kizökken az idő, és mondhatom, sokszor nemcsak értem, ha-nem érzem is a magányát: ez a gyorsan változó, marketinges, castingos világ már nem az enyém.

Egy régi történet

avagy mit mondott Ivo Krobot 2003. november 16-án a Csárdás expressz kalauzának arról, hogy miért érdemes színházba járni?

Így számol be a rendező és a kalauz szellemi párviadaláról

a prágai illetőségű HALÁSZ ANDRÁS fordító és tolmács,

a Mester hűséges kísérője (aki szem- és fültanú is lehetett volna, ha el nem alszik Pardubice után):

– Kinyitom a szemem, Ivo sehol. A büfékocsiban se volt. Csak a cseh-szlovák határállomás előtt jött vissza, és hevesen integetett egy nagyon szakállas kalauznak, aki nagyon-nagyon kopasz is volt, amit onnan tudok, hogy még a vasutassapkáját is levette, úgy búcsúzott Ivotól. Kérdeztem, honnan ismeri. Mondta, hogy most ismerkedett meg vele, beült hozzá a szolgálati fülkébe beszélgetni.

– És? – kérdeztem. – Mondott valami érdekeset?

– Aha. Azt mondta, hogy nem jár színházba, nincs ideje rá, meg nem is érdekli.

– Mire te?

– Mire én azt mondtam neki, hogy nézd, barátom, a színházban élő embereket látsz majd, és nem folyton azokat a hülyéskedő pofákat, mint a tévében.

– Én élő embereket állandóan látok, sőt néha túlságosan is eleveneket – mondta ő.

– Ott viszont ezeknek az embereknek érdekes a sorsa, és két órába van összesűrítve. Van benne szerelem, hűtlenség, barátság, gyűlölet, irigység, seftelés, halál, egyszóval minden, és néha még mókás is az egész. De főleg: ezt veled több száz ember éli át, nem úgy, mint otthon az asszonnyal, aki ül a tévé előtt és ropit rágcsál. És hát a színházban gyönyörűek a nők, izgatók és illatosak.

Egy héttel később Krobot, már Magyarországon, SMS-t kapott. „Színházban voltam, volt, ami tetszett, volt, ami kevésbé, de mostantól járni fogok színházba. Jirka, a kalauz.”

(A nyíregyházi Platonov - bemutató műsorfüzetéből; 2004. január)Harmincöt év a könyvzúzdábanA Túl zajos magány a Móricz Zsigmond Színház felejthetetlen előadásai közé tartozik.

A néző, aki a Sörgyári capriccio, A szigorúan ellenőrzött vonatok vagy az Őfensége pincére voltam szerzőjéről jószerivel csak annyit tud, hogy valaha vasutas is volt, s hogy galambetetés közben kizuhant a kórház ötödik emeleti ablakából, most megrendül.

Végtelen és Örökkévalóság

Megrendül és felujjong, mert részese lehet az irodalom ama csodájának, amelyet Hrabal oly természetes ösztönnel teremtett. Részese lehet annak a művészi erőnek, amellyel lírai emlékezést, iróniát és groteszket páratlanbőségben tár elénk. Amikor nézzük a harmincöt éve hulladékpapír-bálákat készítő Hanta kisszerű életének édes-bús töredékeit, belelátunk lelkének legrejtettebb zugaiba, ahol megpillantjuk az „akarata ellenére műveltté” lett, a havonta húsz mázsa könyvet összezúzó, magányosan vegetáló, Görögországba vágyó, ellenben örökre pincéje mocskában fulladozó, az egércsaládok pusztulásán eltöprengő bálázót, a Végtelen és az Örökkévalóság megszállottját.

Azonosul a figurával

Ivo Krobot a szöveg filozófiai-művészettörténeti örvényeit, s az írói humor elágazásait mélyen értő, jelentékeny rendezésében nemcsak a főszereplő, Horváth László Attila lenyűgöző színészi megoldásai, hanem Zeke Editnek a mű lényegét kongeniálisan erősítő díszletei is erős nyomot hagynak a publikum emlékezetében. Horváth László Attilát figyelve nem pusztán Hantát, a gondolatok túl zajos magányában morfondírozó, idősödő melóst látjuk, hanem Hrabalt, magát. Intellektuális eszmefuttatásokat és a triviális köznapi eseményeket keserédesen elegyítő élet elevenedik meg Krobot színpadán, hogy magával ragadja mindazokat, akik hajlandók a cseh író utánozhatatlanul gazdag világának megismerésére.

Elementáris élmény

A Túl zajos magány Bohumil Hrabal 1976-ban született, monológformában írott kisregényének dramatizált változata (szövegkönyv: Ivo Krobot; magyar szöveg: Bognár Róbert, Halász András). A fent / lent dialektikáját jól kihasználó, a közös játékot s az egyéni teljesítményeket (Szabó Márta, Varga Norbert, Horváth Sebestyén Sándor, Pregitzer Fruzsina, Széles Zita, Nyomtató Enikő, Puskás Tivadar, Tóth Károly, Fridrik Noémi, Kuthy Patrícia, Illyés Ákos, Vicei Zsolt, Rák Zoltán, Petneházy Attila, Gulácsi Tamás, Lakatos Máté) ügyesen kamatoztató, a statikus és a dinamikus jeleneteket okosan adagoló rendezése a Gutenberg-galaxis közelgő végével naponta szembesülő befogadó számára elementáris élmény. A Zdeněk Kluka (és Kazár Pál) zenéjével fűszerezett, (néhol azért rövidítendő) darab a Móricz Zsigmond Színház felejthetetlen előadásai közé tartozik.

Karádi Zsolt

$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981/1982-es évad,8,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018,1,2018-19,1,2018-19- es évad,1,2018-19-es évad,1,2018/2019-es évad,14,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a hülyéje,1,a kék bolygó,1,a kék pék,2,a kis hableány,4,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,1,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ájlávju,1,arany-metszés,6,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,az egérlyukból,3,bajor lili,2,baksa imre,1,bal józsef,4,balfácánt vacsorára!,3,bárány frigyes,8,bemutató,1,Bencs irodalom,1,bencs villa,12,bende kinga,2,bérletek,1,bérletszünetek,1,betegség miatt elmarad,1,bob herceg,1,bozóky istván,3,carmen,1,castel felice,1,casting,1,chicago,20,czvikker lilla,4,csiki zsolt,1,csikos sándor,1,csorba ilona,4,dengyel iván,1,dézsi darinka,14,díj,1,diótörő herceg,2,dobó kata,1,don carlos,18,dumaszínház,1,égi társulat,1,előadásaink,20,előadások,1,emilia galotti,1,éry-kovács zsanna,2,évadterv,2,eztrád,2,farsangi flamenco fiesta,1,fehér andrás,1,fehér balázs benő,7,fekete réka thália,2,fellinger domonkos,9,fesztival,1,forgách andrás,1,forgács péter,1,főfőnök,1,fridrik noémi,2,függöny fel,1,gáspár tibor,1,gazsó györgy,1,gerbár tibor,2,göttinger pál,13,gulácsi tamás,27,gulyás anna,3,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,9,gyuris tibor,4,háda jános,1,halasi dániel,3,halpern és johnson,1,hamupipőke,1,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,1,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hello dolly,1,hetey lászló,1,hírek,34,hírlevél,1,holl istván,3,horváth illés,6,horváth julianna,2,horváth lászló attila,18,horváth margit,10,horváth réka,8,horváth sebestyén sándor,9,horváth viktor,7,illatszertár,21,illyés ákos,15,információ,8,interjú,81,istván istván,8,ivo krobot,1,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,11,jordán tamás,1,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,kalucsni,1,kamara,5,kameniczky lászló,5,karádi zsolt,2,kardos tünde,3,kaszás gergő,1,katona gábor,2,katona lászló,1,képek,8,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerekes éva,1,kerekes lászló,1,keresztes attila,8,kiállítás,1,kiemelt,4,kirják róbert,11,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,2,kocsis antal,1,kocsis gyöngyvér,1,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,5,kónya merlin renáta,7,koroknai sándor,1,kosik anita,25,kovács géza,1,kovács patrícia,2,kováts vera;,2,közérdekű,1,krámer györgy,2,kritika,7,Krúdy,1,Krúdy Kamara,3,kuthy patrícia,17,kutyaharapás,2,ladányi andrea,2,lakatos máté,7,lászló lili,6,leenane szépe,7,lendvai zoltán,1,léner péter,1,letölthető havi műsorok,1,macbeth,9,martinkovics máté,8,maszmók afrikában,7,máthé eta,3,mensáros lászló,1,mese,1,meseautó,16,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,Móricz Zsigmond Színház,2,móricz-gyűrű,1,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,9,munkatársak,2,műsorváltozás,1,művészstúdió,1,nagyidai gergő,15,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,12,novák eszter,1,nyolc nő,1,nyomtató enikő,7,olajos gábor,1,olt tamás,4,olvasópróba,9,orlai produkció,4,oscar,4,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pankotay istván,1,Párterápia,1,petneházy attila,1,poszt,8,prah,1,pregitzer fruzsina,23,premier,1,prométheuszról,1,puskás tivadar,15,Rahmanyinov,2,rák zoltán,24,rendezők,13,rettenetes szülők,9,rólunk,6,rusznák adrienn,1,sajtótájékoztató,3,sárkányölő krisztián,1,scherer péter,2,schlanger andrás,2,schmidt sára,5,sediánszky nóra,17,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,1,simon kornél,1,simor ottó,1,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,7,spartacus,1,szabadtéri színpad,1,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,14,szabó máté,5,szabó tünde,3,szakály viktória,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,16,szente vajk,9,szigeti andrás,4,szikszai rémusz,2,színészek,48,színház,1,színházak éjszakája,4,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,1,szőcs artur,5,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,1,támogatói információ,1,táncfarsang,19,társulat,30,tasnádi csaba,7,taurin trauma,2,telefondoktor,2,Thália Színház,2,tóth károly,4,tóth szilvia lilla,2,tóth zolka,11,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,új honlap,1,ullmann mónika,1,urmai gábor,11,ügyviteli munkatársak,1,vámosi máté,1,varga balázs,6,varga norbert,6,varosmajor,1,vaszkó bence,5,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,19,verebes istván,2,vezetőség,1,vicei zsolt,3,vidám bérlet,1,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,27,videóajánló,4,vidor,12,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vőlegény,2,vuk,1,zsigmond emőke,6,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: TÚL ZAJOS MAGÁNY
TÚL ZAJOS MAGÁNY
https://3.bp.blogspot.com/-k-ZzLMA88rQ/Wjag4ulAiPI/AAAAAAAABRc/98fikdxq06EuR_kzh6dNYAhAVI0x-de-ACK4BGAYYCw/s320/DSCN4619%2B%2528Medium%2529.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-k-ZzLMA88rQ/Wjag4ulAiPI/AAAAAAAABRc/98fikdxq06EuR_kzh6dNYAhAVI0x-de-ACK4BGAYYCw/s72-c/DSCN4619%2B%2528Medium%2529.jpg
Móricz Zsigmond Színház
http://www.moriczszinhaz.hu/2017/12/tul-zajos-magany.html
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/2017/12/tul-zajos-magany.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy