HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

Pillangó


Móricz Zsigmond
PILLANGÓ

(Szerelmi idill két részben)

Móricz Zsigmond regényéből írta: Gyökössy Zsolt

Rendező: SZABÓ K. ISTVÁN

Bemutató: 2015. február 28.

Az előadás hossza szünettel együtt: kb. 2 óra


Szereposztás


HITVES ZSUZSIKA: FEKETE RÉKA-THÁLIA
HITVES PÁL: HORVÁTH LÁSZLÓ ATTILA
HITVES PÁLNÉ: SZABÓ MÁRTA
HITVES ANDRÁS: TÓTH ZOLKA
DARABOS JÓSKA: EGGER GÉZA
DARABOSNÉ: PREGITZER FRUZSINA
ÖREG DARABOS MIHÁLY: BÁRÁNY FRIGYES
MARÓTI MARI: NYOMTATÓ ENIKŐ
MARÓTINÉ: GOSZTOLA ADÉL
TÓBY JENŐ: VICEI ZSOLT
BODOLLAI DOKTOR: ISTVÁN ISTVÁN
PANKA: HORVÁTH RÉKA
CSÉPLŐ SÁNDOR: MÁTRAI LUKÁCS SÁNDOR
IRMA: MATEJKÓ MARIANNA
JULI: PALICZ ESZTER ALMA
TÁNCOS RÉBÉK: MUNKÁCSI ANITA

Továbbá:
HORVÁTH KÍRA, IGNÁCZ VIVIEN, RABÓCKI MÁRTA
GÁL LÓRÁNT, HOLLÓ ARNOLD, LENGYEL JÁNOS, SZÉKELY ROLAND, VÁMOSI MÁTÉ
SZILÁGYI BOGLÁRKA, BÍRÓ ISTVÁN, CSURGÓ DEZSŐ
DARÓCZI SÁNDOR, FEKETE KRISZTIÁN, IGNÁCZ LÁSZLÓ


Díszlettervező: MIRA JÁNOS
Jelmeztervező: PÁLÓCZY MAGDOLNA
Zeneszerző: HORVÁTH KÁROLY
Koreográfus: LADÁNYI ANDREA

Ügyelő: LENGYEL JÁNOS
Súgó: KOVÁCS KATALIN
Rendezőasszisztens: RAJKÓ BALÁZSDebrecen környéki falu. Zsuzsika és Jóska. Két fiatal, akik nem lehetnek egymáséi, mert: szegények.
Családjaik nem nézik jó szemmel, hogy gyermekeik nem valami módos embert választanak, aki kihúzhatná őket a nyomorúságból. A sok szenvedés, a mindennapi falatért vívott keserves küzdelem arra sarkallja szüleiket, hogy lebeszéljék a fiatalokat egymásról. A szerelem azonban – ahogyan azt már a hollywoodi filmekből is tudjuk – legyőzhetetlen. (A megoldás itt is hollywoodi mintára érkezik: a vőlegény, Darabos Jóska a lakodalmán gondolja meg magát.)

A Pillangó a debreceni parasztvilág Rómeó és Júliája – csak éppen halál nélkül – igaz, egy hajszálon múlik minden…
Az 1925-ben megjelent könyvről így írt Kodolányi János: „Tökéletes könyv ez és tökéletes harsona. Írója: Móricz Zsigmondvigasznak szánta, kacajnak, reménységnek. (…) Ne higgyünk az észnek, ne higgyünk a tudásnak, a civilizációnak, az értelem logikus kapcsolódásának, a kultúra népeket egybefoglaló, néhol el-eltűnő, néhol kiragyogó láncának, amely bennünket egyetemesen összeköt, – higgyünk az állati lét védhetetlen, támadhatatlan, egy örök, minden szerves és szervetlen életet összemarkoló, egy talajba gyökereztető s az egész világegyetemben széthullámzó erőinek, az ösztönöknek.”

A Pillangó, ha idillként kívánjuk olvasni, szinte népmesei véggel zárul: Hitves Zsuzsika és Darabos Jóska sok megpróbáltatás, félreértés és baj után végre egymáséi lesznek. Móricznál azonban nem a realitásban vagy a népmesék „boldogan éltek, míg meg nem haltak” formulájában oldható föl Zsuzsika és Jóska egymásra találása. Zsuzsika ugyanis öngyilkosságra és gyilkosságra (éppen mással összeházasodott szerelme, Jóska megölésére) készül. Ahogy Bori Imre is megállapította, „valószínű, hogy csak az írói jó szándék ajándékozta meg őket a tragikus végkifejlettől való mentességgel.”
A kettős gyilkosság ugyan Móricznál elmarad, Zsuzsika és Jóska közös története azonban a műbeli debreceni realitásban mégsem folytatódhat. A regény azzal zárul, hogy egy házasember és egy maszkot viselő fiatal lány mint két kísértet, hóesésben, tündérektől körülvéve elindul a semmibe, egy másik, realitáson túli világba, a halálba, vagy akár Tündérországba: „Ezzel a kis maszkával úgy eltűnt a tömegben, a holdfény kétes világán, hogy bottal se tudták ütni a nyomát.”

Az egyik, kilépést segítő, a műbe beépülő fiktív világ az a film, amit Jóska és Zsuzsika az Apolló moziban néznek meg együtt. Ez az amerikai némafilm, és maga a mozilátogatást is magába foglaló randevú a két szereplő szerelmének fordulópontja. Itt tudatosul Zsuzsikában, hogy bár tűnjön ez a távoli világ elérhetetlennek, számukra mégis analógiakánt szolgál, viselkedésmintát ad, hiszen a filmbeli „szép fiatalúr”, valamint Lucretia és Mari viszonyrendszerében a saját maga, a Maróti-lány és Jóska háromszögét látja meg. A film tehát a szerelmi háromszög (amelyet, ahogy Jóska és Zsuzsikatörténetében, szintén a vagyonkülönbség idéz elő) megszüntetésére a halált mutatja fel megoldásként. Zsuzsika is csak ezt a módot látja, mintha nem a Debrecen-széli, paraszti valóságban, hanem egy amerikai filmben lenne. A halált szeretné előidézni, ha már magától nem jön, revolverrel.

A pillangó szó ógörögül: pszükhé. Ami azt is jelenti: lélek. Pillangó és lélek tehát a nyelvi szimbólumok szintjén egy és ugyanaz. A pillangó törékeny, rebbenő, megfoghatatlan – ahogy a lélek maga. A pillangó történetében ott van a lélek fejlődésének története is.
A pillangó az átalakulás művésze. Életének első szakaszát hernyó képében tölti, a földhöz, fához kötődve, érezve maga alatt mindig a talaj, az alátámasztás biztonságát. Kis távolságokat jár be, keveset lát a világból, lényegében csak a testét fejleszti, táplálja. Életének ezen formája szükségszerű, nem megkerülhető vagy kihagyható, éppen ezért számára nem büntetés hernyótestben élni. Hernyó létének vége, a halála – a bebábozódás. Mozdulatlanul, begubózva, visszavéve energiáit a külvilágtól – várakozik. Nem tesz semmit. Rábízza magát a természetre, a pillangó-sorsra. Hogy azzá lesz, amivé kell lennie. És azzá lesz. Ahogy feléled és szárnyal, olyan perspektívák nyílnak meg előtte, melyek korában nem voltak adottak számára. Eltávolodik mindattól, ami volt. Eltávolodik, de nem felejt. Ahogy korábban már hordozta a pillangó identitás lehetőségét, úgy ebben az új állapotában is megőriz valamit hernyó létének állomásából. Emlékezik.
Ebből következően a pillangó sokszor a halál, az elmúlás szimbóluma is. A mitológiában Hüpnosz álomistent és Tanatoszhalálistent is gyakran pillangószárnyakkal ábrázolják. A mesék, mondák pillangószárnyú tündérei a kecsesség, báj és a női varázserő szimbólumai.
De lehet a csapongó és csapodár, mégis visszatérő szerető jelképe, no meg persze a reménytelen vágyakozásé. Éppen a szerelem pillanatnyiságát, illékonyságát mutatja meg, a két szó hangalakjának közelségén keresztül is. Jóska és Zsuzsikaszerelme éppen attól tragikus, mert megmutatja, ha egy szerelem nem házassággal, akkor halállal végződik. Persze felfoghatjuk a Pillangó zárlatát más módon is: Jóska és Zsuzsika szerelme épp azért őrződik meg, mert nem lesz belőle házasság, és a két fiatal átléphet abba a tündérországba, ahol egymás iránti szerelmük örökre megmarad.

A leporello elkészítésekor felhasználtunk szemelvényeket Szilágyi Zsófia: Pillangók, nimfák, maszkák – Móricz Zsigmond: Pillangó című tanulmányából.


Gyökössy Zsolt színpadi változatát első ízben 1956-ban játszották Kecskeméten. Az azóta eltelt majdnem hatvan évben mindössze kétszer került nyilvánosság elé. Móricz Zsigmond Színházbeli bemutatója az adaptáció negyedik megmérettetése, egyszersmind tisztelgés az „ősmű” 135 éve született szerzője előtt.
KritikákSzerelmes lány pisztollyal a kézben

Az eredeti látványvilágú rendezést kiváló színészi játék hitelesíti.

Móricz Zsigmond 1924-ben megjelent regényének adaptációja a könyv rejtett szimbólumvilágába kalauzolja a nézőt. Hitves Zsuzsika és Darabos Jóska története a cselekmény felületi szintjén egy érzelmi háromszög drámája, amely a szegény leány-szegény fiú és a tehetős lány kapcsolatának valós-valótlan históriája. A fiatalok cséplés közben születő és kibontakozó szerelme a debreceni szülői ház s az ismerősök nyomására csaknem meghiúsul, ellenben az utolsó pillanatban Zsuzsika, maszkának öltözve, revolverrel a kezében készül leszámolni a környezet szokásainak behódoló, a gazdag lányt éppen elvenni készülő kedvesével. Jóska ekkor otthagyja a násznépet és Zsuzsikával együtt eltűnik a hóhullásban „a holdfény kétes világán”…

Élet és halál drámája

A Gyökössy Zsolt 1956-ban keletkezett szövegkönyvének felhasználásával készült nyíregyházi bemutató nem marad meg a móriczi világ eseménytörténeti ábrázolásánál, hanem a mű mélyebb rétegeibe hatol. (Ennek megértéséhez hasznos segítséget nyújt a műsorfüzet!) Szabó K. István gazdag asszociációjú rendezése a „szerelmi idillben” megtalálja a mitikus-misztikus erővonalakat. Koncepciójában hatásosan bontakoztatja ki a textusban rejlő jelképeket, ez által alaposan átírja a realista Móriczról őrzött olvasói emlékképeinket. Felfogásában a pillangó magával hozza a tünékeny, rövid életű, csapongó rovar mitológiai jelentéstartalmát, s rajta keresztül élet és halál tragikumát is.

Izgalmas távlatok

Horváth Károly disszonáns akkordokban bővelkedő zenéje (koreográfus: Ladányi Andrea) és Mira János több dimenziós díszlete, amelynek centrális eleme az olykor mozivá alakuló „tüzes gép”, olyan jelenéstartalmakat társít a dialógusokhoz, amelyek birtokában a néző megérti: Zsuzsika egy (a Jóskával a debreceni Apollo moziban látott) amerikai film hatására ismeri fel önnön életdrámáját. A vér, a gyász, a fehér szimbólumok használata, s a pillangó lét stációinak megjelenítése Szabó K. István munkájának izgalmas távlatokat ad. Az eredeti látványvilágú rendezést kiváló színészi játék hitelesíti: Fekete Réka-Thália Hitves Zsuzsikaként, Szabó Márta Hitves Pálnéként, Pregitzer Fruzsina Darabosnéként, Bárány Frigyes az öreg Darabos Mihályként, Nyomtató Enikő Maróti Mariként, Gosztola Adél Marótinéként, Egger Géza Darabos Jóskaként alakít jelentőset. Ugyancsak emlékezetes marad Munkácsi Anita, Horváth Réka, István István, Vicei Zsolt, Horváth László Attila, Tóth Zolka, illetve Palicz Eszter, Mátrai Lukács Sándor, Matejkó Marianna is. A nyíregyházi Pillangó eszméltető és elgondolkodtató, az irodalomtudomány legújabb kutatási eredményit kamatoztató előadás.

Karádi Zsolt
$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981/1982-es évad,8,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018,1,2018-19,1,2018-19- es évad,1,2018-19-es évad,1,2018/2019-es évad,14,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a hülyéje,1,a kék bolygó,1,a kék pék,2,a kis hableány,4,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,1,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ájlávju,1,arany-metszés,6,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,az egérlyukból,3,bajor lili,2,baksa imre,1,bal józsef,4,balfácánt vacsorára!,3,bárány frigyes,8,bemutató,1,Bencs irodalom,1,bencs villa,12,bende kinga,2,bérletek,1,bérletszünetek,1,betegség miatt elmarad,1,bob herceg,1,bozóky istván,3,carmen,1,castel felice,1,casting,1,chicago,20,czvikker lilla,4,csiki zsolt,1,csikos sándor,1,csorba ilona,4,dengyel iván,1,dézsi darinka,14,díj,1,diótörő herceg,2,dobó kata,1,don carlos,18,dumaszínház,1,égi társulat,1,előadásaink,20,előadások,1,emilia galotti,1,éry-kovács zsanna,2,évadterv,2,eztrád,2,farsangi flamenco fiesta,1,fehér andrás,1,fehér balázs benő,7,fekete réka thália,2,fellinger domonkos,9,fesztival,1,forgách andrás,1,forgács péter,1,főfőnök,1,fridrik noémi,2,függöny fel,1,gáspár tibor,1,gazsó györgy,1,gerbár tibor,2,göttinger pál,13,gulácsi tamás,27,gulyás anna,3,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,9,gyuris tibor,4,háda jános,1,halasi dániel,3,halpern és johnson,1,hamupipőke,1,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,1,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hello dolly,1,hetey lászló,1,hírek,34,hírlevél,1,holl istván,3,horváth illés,6,horváth julianna,2,horváth lászló attila,18,horváth margit,10,horváth réka,8,horváth sebestyén sándor,9,horváth viktor,7,illatszertár,21,illyés ákos,15,információ,8,interjú,81,istván istván,8,ivo krobot,1,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,11,jordán tamás,1,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,kalucsni,1,kamara,5,kameniczky lászló,5,karádi zsolt,2,kardos tünde,3,kaszás gergő,1,katona gábor,2,katona lászló,1,képek,8,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerekes éva,1,kerekes lászló,1,keresztes attila,8,kiállítás,1,kiemelt,4,kirják róbert,11,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,2,kocsis antal,1,kocsis gyöngyvér,1,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,5,kónya merlin renáta,7,koroknai sándor,1,kosik anita,25,kovács géza,1,kovács patrícia,2,kováts vera;,2,közérdekű,1,krámer györgy,2,kritika,7,Krúdy,1,Krúdy Kamara,3,kuthy patrícia,17,kutyaharapás,2,ladányi andrea,2,lakatos máté,7,lászló lili,6,leenane szépe,7,lendvai zoltán,1,léner péter,1,letölthető havi műsorok,1,macbeth,9,martinkovics máté,8,maszmók afrikában,7,máthé eta,3,mensáros lászló,1,mese,1,meseautó,16,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,Móricz Zsigmond Színház,2,móricz-gyűrű,1,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,9,munkatársak,2,műsorváltozás,1,művészstúdió,1,nagyidai gergő,15,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,12,novák eszter,1,nyolc nő,1,nyomtató enikő,7,olajos gábor,1,olt tamás,4,olvasópróba,9,orlai produkció,4,oscar,4,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pankotay istván,1,Párterápia,1,petneházy attila,1,poszt,8,prah,1,pregitzer fruzsina,23,premier,1,prométheuszról,1,puskás tivadar,15,Rahmanyinov,2,rák zoltán,24,rendezők,13,rettenetes szülők,9,rólunk,6,rusznák adrienn,1,sajtótájékoztató,3,sárkányölő krisztián,1,scherer péter,2,schlanger andrás,2,schmidt sára,5,sediánszky nóra,17,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,1,simon kornél,1,simor ottó,1,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,7,spartacus,1,szabadtéri színpad,1,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,14,szabó máté,5,szabó tünde,3,szakály viktória,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,16,szente vajk,9,szigeti andrás,4,szikszai rémusz,2,színészek,48,színház,1,színházak éjszakája,4,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,1,szőcs artur,5,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,1,támogatói információ,1,táncfarsang,19,társulat,30,tasnádi csaba,7,taurin trauma,2,telefondoktor,2,Thália Színház,2,tóth károly,4,tóth szilvia lilla,2,tóth zolka,11,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,új honlap,1,ullmann mónika,1,urmai gábor,11,ügyviteli munkatársak,1,vámosi máté,1,varga balázs,6,varga norbert,6,varosmajor,1,vaszkó bence,5,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,19,verebes istván,2,vezetőség,1,vicei zsolt,3,vidám bérlet,1,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,27,videóajánló,4,vidor,12,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vőlegény,2,vuk,1,zsigmond emőke,6,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: Pillangó
Pillangó
https://2.bp.blogspot.com/-McxvSWbDWKI/Wjqx-uCo9RI/AAAAAAAAOss/iHHkOYJbQ8wm0bD947JpNyfLGZksD_42wCLcBGAs/s320/DSC_0071.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-McxvSWbDWKI/Wjqx-uCo9RI/AAAAAAAAOss/iHHkOYJbQ8wm0bD947JpNyfLGZksD_42wCLcBGAs/s72-c/DSC_0071.JPG
Móricz Zsigmond Színház
http://www.moriczszinhaz.hu/2015/02/pillango.html
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/2015/02/pillango.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy