HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

Pillangó


Móricz Zsigmond
PILLANGÓ

(Szerelmi idill két részben)

Móricz Zsigmond regényéből írta: Gyökössy Zsolt

Rendező: SZABÓ K. ISTVÁN

Bemutató: 2015. február 28.

Az előadás hossza szünettel együtt: kb. 2 óra


Szereposztás


HITVES ZSUZSIKA: FEKETE RÉKA-THÁLIA
HITVES PÁL: HORVÁTH LÁSZLÓ ATTILA
HITVES PÁLNÉ: SZABÓ MÁRTA
HITVES ANDRÁS: TÓTH ZOLKA
DARABOS JÓSKA: EGGER GÉZA
DARABOSNÉ: PREGITZER FRUZSINA
ÖREG DARABOS MIHÁLY: BÁRÁNY FRIGYES
MARÓTI MARI: NYOMTATÓ ENIKŐ
MARÓTINÉ: GOSZTOLA ADÉL
TÓBY JENŐ: VICEI ZSOLT
BODOLLAI DOKTOR: ISTVÁN ISTVÁN
PANKA: HORVÁTH RÉKA
CSÉPLŐ SÁNDOR: MÁTRAI LUKÁCS SÁNDOR
IRMA: MATEJKÓ MARIANNA
JULI: PALICZ ESZTER ALMA
TÁNCOS RÉBÉK: MUNKÁCSI ANITA

Továbbá:
HORVÁTH KÍRA, IGNÁCZ VIVIEN, RABÓCKI MÁRTA
GÁL LÓRÁNT, HOLLÓ ARNOLD, LENGYEL JÁNOS, SZÉKELY ROLAND, VÁMOSI MÁTÉ
SZILÁGYI BOGLÁRKA, BÍRÓ ISTVÁN, CSURGÓ DEZSŐ
DARÓCZI SÁNDOR, FEKETE KRISZTIÁN, IGNÁCZ LÁSZLÓ


Díszlettervező: MIRA JÁNOS
Jelmeztervező: PÁLÓCZY MAGDOLNA
Zeneszerző: HORVÁTH KÁROLY
Koreográfus: LADÁNYI ANDREA

Ügyelő: LENGYEL JÁNOS
Súgó: KOVÁCS KATALIN
Rendezőasszisztens: RAJKÓ BALÁZSDebrecen környéki falu. Zsuzsika és Jóska. Két fiatal, akik nem lehetnek egymáséi, mert: szegények.
Családjaik nem nézik jó szemmel, hogy gyermekeik nem valami módos embert választanak, aki kihúzhatná őket a nyomorúságból. A sok szenvedés, a mindennapi falatért vívott keserves küzdelem arra sarkallja szüleiket, hogy lebeszéljék a fiatalokat egymásról. A szerelem azonban – ahogyan azt már a hollywoodi filmekből is tudjuk – legyőzhetetlen. (A megoldás itt is hollywoodi mintára érkezik: a vőlegény, Darabos Jóska a lakodalmán gondolja meg magát.)

A Pillangó a debreceni parasztvilág Rómeó és Júliája – csak éppen halál nélkül – igaz, egy hajszálon múlik minden…
Az 1925-ben megjelent könyvről így írt Kodolányi János: „Tökéletes könyv ez és tökéletes harsona. Írója: Móricz Zsigmondvigasznak szánta, kacajnak, reménységnek. (…) Ne higgyünk az észnek, ne higgyünk a tudásnak, a civilizációnak, az értelem logikus kapcsolódásának, a kultúra népeket egybefoglaló, néhol el-eltűnő, néhol kiragyogó láncának, amely bennünket egyetemesen összeköt, – higgyünk az állati lét védhetetlen, támadhatatlan, egy örök, minden szerves és szervetlen életet összemarkoló, egy talajba gyökereztető s az egész világegyetemben széthullámzó erőinek, az ösztönöknek.”

A Pillangó, ha idillként kívánjuk olvasni, szinte népmesei véggel zárul: Hitves Zsuzsika és Darabos Jóska sok megpróbáltatás, félreértés és baj után végre egymáséi lesznek. Móricznál azonban nem a realitásban vagy a népmesék „boldogan éltek, míg meg nem haltak” formulájában oldható föl Zsuzsika és Jóska egymásra találása. Zsuzsika ugyanis öngyilkosságra és gyilkosságra (éppen mással összeházasodott szerelme, Jóska megölésére) készül. Ahogy Bori Imre is megállapította, „valószínű, hogy csak az írói jó szándék ajándékozta meg őket a tragikus végkifejlettől való mentességgel.”
A kettős gyilkosság ugyan Móricznál elmarad, Zsuzsika és Jóska közös története azonban a műbeli debreceni realitásban mégsem folytatódhat. A regény azzal zárul, hogy egy házasember és egy maszkot viselő fiatal lány mint két kísértet, hóesésben, tündérektől körülvéve elindul a semmibe, egy másik, realitáson túli világba, a halálba, vagy akár Tündérországba: „Ezzel a kis maszkával úgy eltűnt a tömegben, a holdfény kétes világán, hogy bottal se tudták ütni a nyomát.”

Az egyik, kilépést segítő, a műbe beépülő fiktív világ az a film, amit Jóska és Zsuzsika az Apolló moziban néznek meg együtt. Ez az amerikai némafilm, és maga a mozilátogatást is magába foglaló randevú a két szereplő szerelmének fordulópontja. Itt tudatosul Zsuzsikában, hogy bár tűnjön ez a távoli világ elérhetetlennek, számukra mégis analógiakánt szolgál, viselkedésmintát ad, hiszen a filmbeli „szép fiatalúr”, valamint Lucretia és Mari viszonyrendszerében a saját maga, a Maróti-lány és Jóska háromszögét látja meg. A film tehát a szerelmi háromszög (amelyet, ahogy Jóska és Zsuzsikatörténetében, szintén a vagyonkülönbség idéz elő) megszüntetésére a halált mutatja fel megoldásként. Zsuzsika is csak ezt a módot látja, mintha nem a Debrecen-széli, paraszti valóságban, hanem egy amerikai filmben lenne. A halált szeretné előidézni, ha már magától nem jön, revolverrel.

A pillangó szó ógörögül: pszükhé. Ami azt is jelenti: lélek. Pillangó és lélek tehát a nyelvi szimbólumok szintjén egy és ugyanaz. A pillangó törékeny, rebbenő, megfoghatatlan – ahogy a lélek maga. A pillangó történetében ott van a lélek fejlődésének története is.
A pillangó az átalakulás művésze. Életének első szakaszát hernyó képében tölti, a földhöz, fához kötődve, érezve maga alatt mindig a talaj, az alátámasztás biztonságát. Kis távolságokat jár be, keveset lát a világból, lényegében csak a testét fejleszti, táplálja. Életének ezen formája szükségszerű, nem megkerülhető vagy kihagyható, éppen ezért számára nem büntetés hernyótestben élni. Hernyó létének vége, a halála – a bebábozódás. Mozdulatlanul, begubózva, visszavéve energiáit a külvilágtól – várakozik. Nem tesz semmit. Rábízza magát a természetre, a pillangó-sorsra. Hogy azzá lesz, amivé kell lennie. És azzá lesz. Ahogy feléled és szárnyal, olyan perspektívák nyílnak meg előtte, melyek korában nem voltak adottak számára. Eltávolodik mindattól, ami volt. Eltávolodik, de nem felejt. Ahogy korábban már hordozta a pillangó identitás lehetőségét, úgy ebben az új állapotában is megőriz valamit hernyó létének állomásából. Emlékezik.
Ebből következően a pillangó sokszor a halál, az elmúlás szimbóluma is. A mitológiában Hüpnosz álomistent és Tanatoszhalálistent is gyakran pillangószárnyakkal ábrázolják. A mesék, mondák pillangószárnyú tündérei a kecsesség, báj és a női varázserő szimbólumai.
De lehet a csapongó és csapodár, mégis visszatérő szerető jelképe, no meg persze a reménytelen vágyakozásé. Éppen a szerelem pillanatnyiságát, illékonyságát mutatja meg, a két szó hangalakjának közelségén keresztül is. Jóska és Zsuzsikaszerelme éppen attól tragikus, mert megmutatja, ha egy szerelem nem házassággal, akkor halállal végződik. Persze felfoghatjuk a Pillangó zárlatát más módon is: Jóska és Zsuzsika szerelme épp azért őrződik meg, mert nem lesz belőle házasság, és a két fiatal átléphet abba a tündérországba, ahol egymás iránti szerelmük örökre megmarad.

A leporello elkészítésekor felhasználtunk szemelvényeket Szilágyi Zsófia: Pillangók, nimfák, maszkák – Móricz Zsigmond: Pillangó című tanulmányából.


Gyökössy Zsolt színpadi változatát első ízben 1956-ban játszották Kecskeméten. Az azóta eltelt majdnem hatvan évben mindössze kétszer került nyilvánosság elé. Móricz Zsigmond Színházbeli bemutatója az adaptáció negyedik megmérettetése, egyszersmind tisztelgés az „ősmű” 135 éve született szerzője előtt.
KritikákSzerelmes lány pisztollyal a kézben

Az eredeti látványvilágú rendezést kiváló színészi játék hitelesíti.

Móricz Zsigmond 1924-ben megjelent regényének adaptációja a könyv rejtett szimbólumvilágába kalauzolja a nézőt. Hitves Zsuzsika és Darabos Jóska története a cselekmény felületi szintjén egy érzelmi háromszög drámája, amely a szegény leány-szegény fiú és a tehetős lány kapcsolatának valós-valótlan históriája. A fiatalok cséplés közben születő és kibontakozó szerelme a debreceni szülői ház s az ismerősök nyomására csaknem meghiúsul, ellenben az utolsó pillanatban Zsuzsika, maszkának öltözve, revolverrel a kezében készül leszámolni a környezet szokásainak behódoló, a gazdag lányt éppen elvenni készülő kedvesével. Jóska ekkor otthagyja a násznépet és Zsuzsikával együtt eltűnik a hóhullásban „a holdfény kétes világán”…

Élet és halál drámája

A Gyökössy Zsolt 1956-ban keletkezett szövegkönyvének felhasználásával készült nyíregyházi bemutató nem marad meg a móriczi világ eseménytörténeti ábrázolásánál, hanem a mű mélyebb rétegeibe hatol. (Ennek megértéséhez hasznos segítséget nyújt a műsorfüzet!) Szabó K. István gazdag asszociációjú rendezése a „szerelmi idillben” megtalálja a mitikus-misztikus erővonalakat. Koncepciójában hatásosan bontakoztatja ki a textusban rejlő jelképeket, ez által alaposan átírja a realista Móriczról őrzött olvasói emlékképeinket. Felfogásában a pillangó magával hozza a tünékeny, rövid életű, csapongó rovar mitológiai jelentéstartalmát, s rajta keresztül élet és halál tragikumát is.

Izgalmas távlatok

Horváth Károly disszonáns akkordokban bővelkedő zenéje (koreográfus: Ladányi Andrea) és Mira János több dimenziós díszlete, amelynek centrális eleme az olykor mozivá alakuló „tüzes gép”, olyan jelenéstartalmakat társít a dialógusokhoz, amelyek birtokában a néző megérti: Zsuzsika egy (a Jóskával a debreceni Apollo moziban látott) amerikai film hatására ismeri fel önnön életdrámáját. A vér, a gyász, a fehér szimbólumok használata, s a pillangó lét stációinak megjelenítése Szabó K. István munkájának izgalmas távlatokat ad. Az eredeti látványvilágú rendezést kiváló színészi játék hitelesíti: Fekete Réka-Thália Hitves Zsuzsikaként, Szabó Márta Hitves Pálnéként, Pregitzer Fruzsina Darabosnéként, Bárány Frigyes az öreg Darabos Mihályként, Nyomtató Enikő Maróti Mariként, Gosztola Adél Marótinéként, Egger Géza Darabos Jóskaként alakít jelentőset. Ugyancsak emlékezetes marad Munkácsi Anita, Horváth Réka, István István, Vicei Zsolt, Horváth László Attila, Tóth Zolka, illetve Palicz Eszter, Mátrai Lukács Sándor, Matejkó Marianna is. A nyíregyházi Pillangó eszméltető és elgondolkodtató, az irodalomtudomány legújabb kutatási eredményit kamatoztató előadás.

Karádi Zsolt
$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981-től korábbi bemutatók listája,1,1981/1982-es évad,8,1982/1983-as évad,8,1983/1984-es évad,9,1984/1985-ös évad,12,1985/1986-os évad,12,1986/1987-es évad,14,1987/1988-as évad,10,1988/1989-es évad,10,1989/1990-es évad,11,1990/1991-es évad,10,1991/1992-es évad,12,1992/1993-as évad,8,1993/1994-es évad,11,1994/1995-ös évad,11,1995/1996-os évad,11,1996/1997-es évad,11,1997/1998-as évad,9,1998/1999-es évad,7,1999/2000-es évad,8,2000/2001-es évad,9,2001/2002-es évad,8,2002/2003-as évad,11,2003/2004-es évad,10,2004/2005-ös évad,10,2005/2006-os évad,9,2006/2007-es évad,12,2007/2008-as évad,11,2008/2009-es évad,11,2009/2010-es évad,13,2010/2011-es évad,15,2011/2012-es évad,13,2012/2013-as évad,1,2013/2014-es évad,14,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018/2019-es évad,14,2019/2020-as évad,13,9-től 5-ig,10,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a három kismalac,1,a hülyéje,1,a kék bolygó,6,a kék pék,2,a keresztapa,1,a kis hableány,11,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,8,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a púpos,1,a púpos lovacska,2,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ady endre,1,ájlávju,1,albert éva,1,állati színjáték,8,antal bálint,1,antal olga,12,apjok rodica,1,arany-metszés,7,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,Áts Zoltán,2,avass attila,29,az egérlyukból,5,bagó bertalan,1,bajomi nagy györgy,2,bajor lili,2,bajusz emőke,4,bajzáth péter,3,baksa imre,1,bal józsef,7,balfácánt vacsorára!,9,balikó tamás,1,balla annamária,1,Balla Eszter,1,balogh béla,5,balogh gábor,14,bánhidi krisztián,1,bánki zsolt,1,bárány frigyes,46,barta éva,3,bartus gyula,1,bata hajnalka,1,bede-fazekas szabolcs,5,bemutató,1,Bencs irodalom,2,Bencs László Emléklap,1,bencs villa,40,bende kinga,3,benedek miklós,2,berki antal,4,bérlet,3,bérletek,2,bérletszünetek,1,betegség miatt elmarad,2,bíró kriszta,1,blaskó balázs,2,blog,5,bob herceg,13,bora gábor,1,bóta gyula,1,botos bálint,2,bozóky istván,4,Brighelle-díj,1,buda mónika,2,budai norbert,4,budai zsófia,8,carmen,1,carpedignem,1,castel felice,1,casting,2,chicago,21,chován gábor,2,czeizel gábor,1,cziffra krisztina,2,czikéli lászló,1,czvikker lilla,4,csabai judit,1,cseke szabolcs,1,cselényi nóra,1,csenterics ágnes,1,cserna antal,2,csík györgy,1,csiki zsolt,1,csikos sándor,13,csizmadia tibor,1,csoma judit,6,csontos noémi,4,csorba ilona,15,csutkai csaba,1,daróczy sándor,1,darvasi lászló,1,Debreczeny Csaba,1,delila,4,dengyel iván,1,dévai péter,1,dézsi darinka,16,díj,2,díjak,1,diótörő herceg,3,díszletterv,2,dobó kata,1,dóczy péter,1,domonkos péter,1,don carlos,18,dragomán györgy,2,dubrovka tamara,1,dudics gábor,1,dumaszínház,1,dunai károly,1,egger géza,3,égi társulat,1,egressy zoltán,1,egyed attila,7,elmeredt,1,előadásaink,19,előadások,1,emilia galotti,1,enigma,1,enyedi éva,1,erdős borcsa,1,ernei júlia,1,éry-kovács zsanna,8,etikett,1,évadterv,3,évadzáró,1,ezeregyéjszaka,8,eztrád,2,fábián gábor,5,fábián józsef,2,faragó zsuzsa,1,farkas lászló,1,farkas vs piroska,1,farsangi flamenco fiesta,1,fazekas istván,13,fehér andrás,1,fehér balázs benő,8,fekete ágnes,1,fekete györgyi,1,fekete istván,3,fekete réka thália,2,felhőfi kiss lászló,1,fellinger domonkos,26,ferencz krisztina,1,férjek és feleségek,1,fesztival,1,film,1,fodor boglárka,1,fodor katalin,1,fon gabi,1,forgách andrás,2,forgács péter,6,főfőnök,1,földi lászló,9,fridrik noémi,27,fritz györgy,1,függöny fel,1,fülöp angéla,6,für anikó,1,gaál erzsébet,9,gábos katalin,7,gados béla,25,galambos péter,1,garay nagy tamás,1,gáspár tibor,19,gazsó györgy,13,geday mária,2,gellért péter,6,georgita máté dezső,1,gerbár tibor,4,gerle andrea,19,gogol,1,gosztola adél,21,gönczy ágnes,1,göttinger pál,28,grosschmid erik,1,gubik petra,2,gulácsi tamás,34,gulyás anna,4,gulyás attila,1,gyarmathy ágnes,1,gyenge katalin,4,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,14,gyuricza istván,1,gyuris tibor,39,háda jános,1,hajdu péter istván,1,halasi dániel,10,halpern és johnson,1,hamupipőke,8,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,6,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hartmann teréz,5,hável lászló,1,hegymegi máté,1,heisenberg,3,hello dolly,2,hetey lászló,30,hírek,449,hírlevél,1,holik zsolt,1,holl istván,4,holló arnold,3,holokauszt,1,honti györgy,3,horgas péter,1,horváth csaba,1,horváth illés,7,horváth istván,8,horváth julianna,3,horváth lászló attila,83,horváth margit,32,horváth réka,22,horváth sebestyén sándor,23,horváth viktor,9,Horváth Zsuzsa,2,húsvét,1,illatszertár,22,ilyés róbert,3,illyés ákos,41,információ,14,interjú,83,istván istván,8,ivo krobot,3,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,47,jenővári miklós,1,jordán tamás,1,jósa andrás múzeum,2,jótékonyság,2,józsa bettina,3,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,juhász györgy,18,juhász istván,1,kálid artúr,3,kalucsni,15,kamara,5,kameniczky lászló,14,kampányfilm,1,karácsony,1,karádi zsolt,2,kardos tünde,4,kasvinszki attila,3,kaszás gergő,2,katona gábor,3,katona lászló,1,katona zoltán,2,kazár pál,6,kelet színésze,2,képek,26,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerék benjámin,1,kerekes éva,1,kerekes lászló,9,keresztes attila,9,keresztes sándor,4,keresztes tamás,2,kertész zsolt,3,keszég lászló,4,kiállítás,1,kiemelt,2,kirády marcell,1,kirják róbert,16,kis-kovács gergely,1,kiss csinszka flóra,1,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,14,kocsis antal,12,kocsis gyöngyvér,1,kókai mária,1,kokics péter,4,kollonay zoltán,2,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,8,kompár valéria,1,kónya merlin renáta,10,korcsmáros gábor,2,korognai károly,1,koroknai sándor,2,korompai vali,2,korompay vali,1,kosik anita,32,kovács balázs,1,kovács kata,1,kovács katalin,1,kovács patrícia,2,kováts dénes,2,kováts istván,3,kováts vera;,3,kövek,2,kövér judit,12,kövesdi lászló,1,közérdekű,1,krámer györgy,4,kritika,8,krizsán zoltán,1,Krúdy,1,Krúdy Gyula-díj,1,Krúdy Kamara,8,kulcsár viktória,1,kulisszajárás,1,kuthy patrícia,54,kútvölgyi erzsébet,1,kutyaharapás,2,ladányi andrea,6,lakatos máté,9,lass bea,1,lászló lili,8,lászló rita emőke,1,leenane szépe,7,lencsés istván,1,lendvai zoltán,7,léner andrás,2,léner péter,7,lengyel istván,5,letölthető havi műsorok,1,limerick,2,litauszky lilla,1,losonczi katalin,11,macbeth,13,magyar éva,1,magyar kultúra napja,2,magyar színházak fesztiválja,1,magyar teátrumi társaság,1,majoros zoltán,1,majzik edit,2,mándi erika,1,marcsinák anikó,2,marketing,1,martinkovics máté,11,maszmók afrikában,7,máthé eta,16,matkócsik andrás,1,matolcsi marianna,3,mátonffy mária,1,mátrai lukács sándor,2,mátrai tamás,10,matuz jános,1,mátyus stefánia,1,megyeri zoltán,9,mensáros lászló,3,mertz tibor,1,mese,1,meseautó,26,mesél a bécsi erdő,6,mester edit,4,mészáros árpád zsolt,17,Mészáros Máté,1,mészáros péter,1,mészáros tibor,1,mezei zoltán,3,mi és ők,2,miklósi erika,1,mikulás furfangja,4,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,molnár csaba,1,molnár erika,10,molnár lászló,1,molnár mariann,14,móricz zsigmond,1,móricz-gyűrű,1,MOST FESZT,2,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,21,munkatársak,2,műsorváltozás,1,Művész Stúdió,6,művészasztal,10,művészstúdió,2,nádas péter,1,nagy andrás lászló,3,nagy karina,3,nagy péter,1,nagy róbert,1,nagyidai gergő,47,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nemzeti színház,1,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,13,novák eszter,2,novák jános,1,nőnap,1,nyitott ablak,1,nyitrai lászló,3,nyolc nő,1,nyomtató enikő,10,olajos gábor,4,olt tamás,22,olvasópróba,13,operett,1,Orlai,1,orlai produkció,12,orosz anna,3,orosz helga,7,orpheum madams,3,oscar,14,osváth judit,1,osztovits levente,1,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pálffy kinga,1,palicz eszter alma,2,pankotay éva,1,pankotay istván,3,pankotay péter,2,papp dániel,1,paráda zsolt,1,Párterápia,3,pásztor pál,12,pásztor zoltán,1,perjési hilda,4,petényi ilona,3,petneházy attila,45,Pierrot-díj,1,piroska és a farkas,2,pitz katalin,1,polgár péter,1,portik györffy andrás,4,poszt,8,pótlás,1,prah,1,pregitzer fruzsina,70,premier,4,prima díj,1,próba,1,prométheuszról,1,púpos lovacska,2,puskás tivadar,51,radvánszki tibor,1,Rahmanyinov,2,rajkó balázs,1,rák zoltán,39,rékasi károly,6,rendezők,11,réti szilvia,4,rettenetes szülők,9,réz judit,3,róbert gábor,5,rólunk,6,rosta sándor,1,rózsakert szabadtéri színpad,7,rudas istván,2,rusznák adrienn,1,saárossy kinga,2,safranek károly,13,sajtótájékoztató,6,salamon suba lászló,6,sándor júlia,24,sárkányölő krisztián,1,sárközi istván,3,sás péter,2,scherer péter,2,schlanger andrás,12,schmidt sára,7,schulteisz gábor,1,sediánszky nóra,30,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,2,simon kornél,4,simon mari,5,simon ottó,1,simor otto,1,simor ottó,15,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,6,sógornők,3,solti csanád,1,somló gábor,1,somogyi nikoletta,1,spaits rita,1,spartacus,1,srankó éva,1,staub viktória,2,stettner ottó,10,szabadtéri mozi,1,szabadtéri nyár 2019,11,szabadtéri színpad,3,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,35,szabó máté,6,szabó tamás,1,szabó tünde,30,szabó zoltán,4,szakács tibor,1,szakály viktória,1,szalai kriszta,1,szalay bence,2,szalma noémi,9,szalma tamás,3,szántó sándor,1,szatmári ildikó,1,szegedi dezső,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,38,szeli ildikó,2,szente vajk,14,szervét tibor,1,szigeti andrás,24,szikszai rémusz,10,szilágyi bálint,1,szilágyi tibor,1,színészek,68,színészház,1,színház,1,színházak éjszakája,4,Színházi bestiák,5,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,2,szőcs artur,7,szűcz edit,1,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,5,tamás kinga,1,támogatói információ,1,tanár úr kérem,5,táncfarsang,31,tanulmány a nőkről,1,társulat,25,tasnádi csaba,29,taurin trauma,2,telefondoktor,2,telihay péter,3,ténai petra,1,tenczler tímea,1,tengeren,14,térey jános,1,Thália Színház,2,tóth károly,51,tóth miklós,8,tóth sándor,2,tóth szilvia lilla,3,tóth zolka,33,tóth zoltán lászló,1,török imre,1,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,tűzkő sándor,1,új honlap,1,ullmann mónika,3,upor lászló,1,úri muri,16,urmai gábor,12,ügyviteli munkatársak,1,vajda jános,6,valcz péter,1,vámosi gergely,1,vámosi judit,7,vámosi máté,3,vándor éva,1,varga balázs,8,varga fekete kinga,2,varga norbert,8,varga péter,2,várj míg sötét lesz,2,varjú olga,25,varosmajor,1,varsa mátyás,1,vas-zoltán iván,1,vaszkó bence,12,véber tímea,3,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,30,vennes emmy,8,venyige sándor,2,verebes istván,8,vereckei rita,1,vezetőség,1,vicei zsolt,11,vida gábor,2,vidám bérlet,6,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,127,videóajánló,4,vidor,12,VIDOR 2019,2,VIDOR Fesztivál,13,VIDOR zsűritag,4,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vitai andrás,2,vizkeleti zsolt,1,vlahovics edit,2,vőlegény,2,vuk,1,wéber kata,2,werkfilm,8,zakariás máté,1,zeke edit,1,zenés VIDOR nyár 2019,11,zubor ágnes,19,zsigmond emőke,5,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: Pillangó
Pillangó
https://2.bp.blogspot.com/-McxvSWbDWKI/Wjqx-uCo9RI/AAAAAAAAOss/iHHkOYJbQ8wm0bD947JpNyfLGZksD_42wCLcBGAs/s320/DSC_0071.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-McxvSWbDWKI/Wjqx-uCo9RI/AAAAAAAAOss/iHHkOYJbQ8wm0bD947JpNyfLGZksD_42wCLcBGAs/s72-c/DSC_0071.JPG
Móricz Zsigmond Színház
http://www.moriczszinhaz.hu/2015/02/pillango.html
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/2015/02/pillango.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy