HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

TŰZPRÓBA AVAGY A HEILBRONNI KATICAHeinrich von Kleist
TŰZPRÓBA AVAGY A HEILBRONNI KATICA

(Történelmi lovagdráma)

Fordította: Petra-Szabó Gizella

Rendező: KERESZTES ATTILA

Bemutató: 2015. január 17.

Az előadás hossza szünettel együtt: kb. 2 óra 20 perc


Szereposztás


A CSÁSZÁR és PECH JAKAB: VICEI ZSOLT
GEBHARDT (wormsi érsek): BÁRÁNY FRIGYES
VIHAR FRIDERIK (Sugár grófja): HORVÁTH LÁSZLÓ ATTILA
HELÉN GRÓFNŐ (az édesanyja): PREGITZER FRUZSINA
ELEONÓRA (a grófnő unokahúga): ÉRY-KOVÁCS ZSANNA
FLAMMBERG LOVAG (Friderik csatlósa): HORVÁTH SEBESTYÉN SÁNDOR
GOTTSCHALK (Flammberg szolgája): VIZKELETI ZSOLT
BRIGITTA (házvezetőnő): SZÉLES ZITA
THURNECK KUNIGUNDA: KUTHY PATRÍCIA
ROZÁL (a komornája): HORVÁTH MARGIT
FRIEDEBORN TIBOLD: ISTVÁN ISTVÁN
KATICA (a lánya): JENEI JUDIT
FRIEDEBORN GOTTFRIED (Katica vőlegénye): NAGYIDAI GERGŐ
FREIBURG MIKSA (várgróf): VASZKÓ BENCE
HERRNSTADT FRIGYES (Stein grófjának barátja): MÉSZÁROS MÁRTON
SCHAUERMANN LOVAG (Miksa csatlósa): KERTÉSZ ZSOLT
WALDSTÄTTEN GYÖRGY (Miksa barátja): BÁNHIDI KRISZTIÁN
STEIN GRÓFJA (Kunigunda vőlegénye): ILLYÉS ÁKOS
EGINHARDT OTTÓ (Stein grófjának barátja): MÁTRAI LUKÁCS SÁNDOR
BÄRENKLAU JÁNOS (vésztörvényszéki bíró): KOBLICSKA KÁLMÁN
ARKANGYAL: KAMENICZKY LÁSZLÓ
RÁRÓ (aki harci mén): MANFRÉD
FECSKE (aki szintén harci mén): BINDU

TOVÁBBÁ:
BELME BENCE, BORÓK PÉTER, JENDREK ZSOLT, JOÓ TIBOR
GÉGÉNYI DÁNIEL IMRE, HOLLÓ ARNOLD, VÁMOSI GERGELY


Díszlettervező: FODOR VIOLA
Jelmeztervező: BIANCA IMELDA JEREMIAS
Irodalmi konzultáns: OLÁH KRISZTINA e.h.
Zeneszerző: BOROS CSABA

Ügyelő: LENGYEL JÁNOS
Súgó: APJOK RODICA
Rendezőasszisztens: LAFOREST CSABA


A darab

Egy beteg lélek hányattatásai
(Heinrich von Kleist, 1777. október 18. – 1811. november 21.)

„Ha valaki előtt fel kell tárnom a legbensőmet, mindig az iszonyathoz hasonló érzés fog el; nem azért, mert a bensőm fél a csupaszságtól, hanem, mert az illetőnek nem tudok mindent megmutatni, nem tudom, és ezért tartanom kell attól, hogy a foszlányokból rosszul ért meg.”

…bensőmben vagyok „úgy megsebezve, hogy mondhatnám, fáj a napvilág, amikor kidugom az orromat az ablakon“
(levél Marie von Kleistnek, 1811. november 10.)
(Heinrich von Kleist)

Egyéniségében sok minden vagy nem, vagy alig érthető, ezért sokan ezt a lángeszű írásművészt egyben elmebetegnek is tekintik. Tulajdonképpen kora ifjúsága óta lelki válságban él. Ide-oda hányódik a német városok között. Egymás után írja jobbnál jobb drámáit. Ezeket itt-ott be is mutatják, de sem a kritikának, sem a közönségnek nem tetszenek. Újságoknál próbálkozik, hiszen meg kell élnie. Cikkeit általában el is fogadják, mert érdekesek és egyéniek. Egy vígjátéknak, Az eltört korsónak némi sikere is van. Csak humorát veszik tudomásul, de azt csak sokára - a szerző halála után - ismerik fel, hogy ez a komédia a bürokrácia kitűnő szatírája. Élete szakadatlan nyugtalanság. Kant racionális filozófiája kétségbe ejti, hatására egyszerre nem érti, minek mi értelme van. Elkezdi nem hinni, amit tud. A tapasztalható igazságtalanságok felháborítják. Megírja a méltánytalanságok és az ellenük való reménytelen küzdelem regényét: a Kohlhaas Mihályt. Ez olyan remekmű, amely akkor is biztosítaná számára az irodalmi halhatatlanságot, ha semmi egyebet nem írt volna.
Jól tudja, hogy mesterműveket ír, de azt kell látnia, hogy ezek senkinek sem kellenek. A sikertelenség gyötri amúgy is gyenge idegeit. A nők körében is csak elutasításra talál. Elszántan készül a halálra, s ezt a véget egy tragikus szerelmi kalanddal akarja elérni. Több leánynak felajánlja, hogy kövessenek el közös öngyilkosságot. Végül akad egy hasonlóképpen zavart lelkű nő, aki szintén a közös halálban kívánja megtalálni a végső szerelmi gyönyört. Kimennek egy Berlin közelében fák közt kéklő tóhoz. Ott Kleist katonaidejéből megmaradt pisztolyával előbb lelövi a leányt, majd szíven lövi önmagát is.

A mindössze 34 évre terjedő sikertelen élet után azonban szinte azonnal megérkezik a siker, majd a világsiker, amely máig is tart.
(Hegedűs Géza)


Das Käthchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe (1807-1808)

„Az érzés minden fioláját, égieket és földieket akarom kinyitni.”
(Heinrich von Kleist)

„Erő, báj és tarka népiesség valóságos csodája ez a mű” – írja Gerhardt Hauptmann a Heilbronni Katicáról. – „Bizonyságul és gyönyörűségül elég akár csak a szereplők jegyzékét elolvasni. A császárral kezdődik, és hírnökökkel, szénégetőkkel, inasokkal, törvényszolgákkal és a köznéppel végződik. Köztük vendégfogadósok, lovagok, a titkos vésztörvényszék bírái, várgrófok, nemes kalandornők, egy fegyverkovács és a lánya…”
Heilbronni Katica: a fegyverkovács lánya. Az ő csodálatos, megszállott szerelme bontakozik ki ebben a színpompás, középkori keretben a divatos lovagdrámák romantikus díszletezésében. És az ő mindenható, mágikus erőtől vezérelt szerelme emeli a darabot a szokványos romantikus lovagdrámák tucatjai fölé, az ő mesés alakjában ölt testet a nagy német drámaköltő benső világának egész érzelmi gazdagsága.

A 19. századtól a jelenkorig Heinrich von Kleist számos zeneszerzőt megihletett. A zeneművek részben az író műveiből, részben életéből vették témájukat. A zenei feldolgozások között színpadi zenék és szimfonikus költemények mellett több opera is született. Egyedül a Das Käthchen von Heilbronn alapján nyolc opera íródott.


Malách, Maleach, Angelus, Angelosz, Angyal

„Vajon nem szolgálatra rendelt szellemek-e ezek, akiket azokért küldtek szolgálatra, akik örökül veszik majd a megváltás művét?”
(Zsid 1:14, Pál apostol)

A Biblia szerint az angyalok szolgáló szellemi lények, akiket Isten arra teremtett, hogy az ő akaratának engedelmeskedjenek. Az Úr angyalainak feladata: Isten dicsérete és imádata, parancsolatainak végrehajtása, isteni üzenetek továbbítása, hívő emberek szolgálata, különösen a gyermekek képviselete, védelme. Közreműködnek Isten terveinek és ígéreteinek megvalósításában (például a megváltás hirdetése, az ellenséges erők ellen való harc Isten népének oldalán, Isten ítéletének végrehajtása).

Az angyalokkal foglalkozó keresztény teológiai diszciplína, az angelológia szerint az angyaloknak nincs nemük, a zsidó tradíció viszont hímneműeknek tartja őket.

Az egyházi hagyomány szerint a kilenc angyali rend három hierarchiába sorolható.

I. hierarchia: szeráfok, kerubok és trónusok.
Ők állnak Istenhez a legközelebb.
II. hierarchia: uralmak, erősségek és hatalmasságok.
Ők közvetítenek az első és harmadik hierarchia között.
III. hierarchia: fejedelemségek (az uralkodók, törzsek, népek békéjére felügyelnek), arkangyalok (főangyalok), és őrzőangyalok.
Az utóbbiak a mindennapi élet során segítik az embereket. Ők állnak legközelebb az emberekhez, és ők közvetítik Isten parancsait.

A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természetfölötti, szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek; szellemi testük van, képesek testben megjelenni a földi szférában, és így részt venni földi eseményekben.

Az angyalok megszámlálhatatlanul sokan vannak. Számuk százezertől a zsidó Kabbalából ismert 49 millióig terjedhet.


„…Sírni, igazán és csakugyan, végiglapozván egész anyanyelvünket, s kiforgatván minden tartalékából, mit érzés című fejezete rejt, hogy aki énutánam még panaszkodni akar, legyen bár költő, ne találjon szót, amellyel én már el ne mondtam volna: fáj!
– – –
Katalinka! Miért nem mondhatlak magaménak? Tengelicém! Katicám! Mért nem mondhatlak magaménak? Mért nem kaphatlak karomba, s vihetlek az anyám vetette-díszítette, habosfehér mennyezetes ágyba? Katalinka, Katalinka, te!
– – –
Ha én most feltalálhatnék egy soha nem volt új művészetet a te siratásodra! Megnyitnám akkor minden érzések fioláit, mennyei és földi fioláit, s összeöntvén, a könnyek oly sajátos elegyét, oly tiszta s mégis bő áradatát vegyíteném belőlük, hogy aki engem sírni lát, mindjárt megmondhassa: Lám ezek a könnyek a heilbronni Katicáért folynak!
– – –
De ha valaha is olyan asszonyt találnék, aki, Katalinka, hozzád fogható, bejárom akkor minden országát a földnek, s megtanulom minden nyelvét a világnak, hogy a világ minden nyelvén tudjam dicsérni az Istent. …”

(Sugár grófja)


Kritikák

Két kicsi póni

A heilbronni Katicát az újabb időkben egyszer mutatták be Budapesten, 1994. január 30-án, amikor a Vígszínház felújítás miatt a Nyugati pályaudvar melletti sátorban játszott. Taps közben a rendezőt ölbe kapta a főszereplő és belepottyantotta az előadásban fontos szerepet játszó medencébe.

A rendező Eszenyi Enikő volt, Vihar Frideriket, Sugár grófját pedig akkori férje, Kaszás Attila játszotta. Azt a produkciót a Gyalog galopphoz hasonlítottam, és úgy éreztem, a nagyrészt remek, de blődségig vitt stílusparódia megfojtja a darabot. Ma már biztosan engedékenyebb lennék.

Nyíregyházán Sugár gróf lovait is fölsorolja a műsorfüzet. Rárót és Fecskét, akiket az egyik legátszellemültebb jelenetben említenek, Manfréd és Bindu alakítja, két gyönyörű, bozontos sörényű és patájú törpeló. Keresztes Attila rendezése játékos iróniával, naiv bájjal vonja be az eredeti formájában is különös történelmi lovagdrámát. És ehhez Nyíregyházán megtalálta talán az egyetlen magyar színészt, aki képes ezt a szándékot kiteljesíteni, sőt némi tartalommal is megtölteni. Horváth László Attila természetesen nem úgy viszonyul a harcias középkori várgrófhoz,mint a shetlandi bányalovacskák annak harci ménjeihez, de nem is nagyon másképpen. Ötvenes férfiként adja a 15 esztendősnek mondott leány rajongásának tárgyát, a rettenthetetlen középkori lovagot, a lázálmai hercegnőjét kereső ifjút. Ám a karikatúráról, a torzképről, a gúnyrajzról mégis elhiteti, hogy azért igazi is. Csak nagy szeretettel lehet röhögni rajta. Körülötte eltréfált fondorkodást, komolytalan mérgeződést, vidám rémmesét látunk. Csak Jenei Judit Katicájának ártatlan, tiszta, leküzdhetetlen rajongása igazi, legalábbis a mesék, a legendák igazságával. Fodor Viola díszlete a középkor komor sötétjét, Bianca Imelda Jeremias öltözékei a történelmi kosztümök humorát is éreztetik. A jól működő társulatból Vicei Zsolt felszolgálói magánszáma tűnik ki, annál is inkább, mert ezzel megalapozza későbbi komolykodó császáralakításának mélyebb humorát is.

(...)

Zappe László (nol.hu)

Lovagdráma szenvedély és humor között

Keresztes Attila rendező totalitásra törő előadást hozott létre.

Tűz, víz, szenvedély, vésztörvényszék: igazi romantika! Lovagdráma, amelyben nemcsak ármány és szerelem van, hanem humor, megbocsátás és lelepleződés. Heinrich von Kleist 1808-ban keletkezett munkája igazi irodalmi csemege. A teljességet mániákusan hajszoló, azt soha el nem érő, a filozófia, a fizika, a művészetek kérdései iránt olthatatlanul vonzódó egykori katona, aki 1811 novemberében előbb szíven lőtte a halál eme válfaját önként vállaló, gyógyíthatatlan Helene Vogelt, majd magával is végzett, három évvel korábban, 1808-ban írta a Heilbronni Katica avagy a tűzpróba című darabját. Thomas Mann a mű fellengzős naivitását, már-már paródiába átcsapó népiességét, a „minden romantikát agyonromantizáló” sajátosságait emlegeti vele kapcsolatban…

Tompított romantika

Az alkotás alcímét címbe emelő nyíregyházi előadás rendezője, Keresztes Attila nagy ívű rendezésében mintha ezt a Thomas Mann-i gondolatot érvényesítette volna. Koncepciójában a történet drámai nyitányát, a vésztörvényszék ülését követően az előrelendülő história bizonyos pontjain a játék vadromantikájának tompítása érdekében sikerrel aknázta ki a jelenetekben rejlő komikum lehetőségeit. Mindez nem idegen Kleisttől, aki írásaiban egyesíteni akarta az antik görög tragédiát Shakespeare-rel. (Azt pedig tudjuk, hogy ő tragédiáiba gyakran csempészett komikus figurákat és helyzeteket.)

A látvány élménye

Keresztes – Kleisthez méltóan – totalitásra törő előadást hozott létre. Megtartotta a fő cselekményszálakat, azonban dialógusok mögött jelképes utalásokat helyezett el. A mindenütt jelenlévő kalapos Arkangyal (Kameniczky László) a történet poézisét, a két „harci mén” a játékos iróniát hordozza. Fodor Viola modernül archaizáló díszletei és Bianca Imelda Jeremias beszédesen stilizált jelmezei: egyáltalán a látvány maradandó élményt jelentenek a publikum számára. Keresztes Attila megmutatta, hogyan lehet a veretes szöveget élettel megtölteni. A csaknem negyven szereplő közül kiemelendő a Katicát alakító Jenei Judit, a Vihar Frideriket (Sugár grófját) megformáló Horváth László Attila és a Kunigundát megjelenítő Kuthy Patrícia. Katica apjaként emlékezetes István István, miként a kisebb szerepekben Vaszkó Bence, Pregitzer Fruzsina, Vicei Zsolt, Horváth Margit, Széles Zita, Éry-Kovács Zsanna, Nagyidai Gergő, Bárány Frigyes, Illyés Ákos, Vizkeleti Zsolt, Mátrai Lukács Sándor, Mészáros Márton. A Tűzpróba összetett színházi élményt kínáló előadás, amely Kleist világát a ma ironizáló perspektívájából láttatja a szerelmet, a szenvedélyt, a tisztaságot, a bűnt.

Karádi Zsolt$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981-től korábbi bemutatók listája,1,1981/1982-es évad,8,1982/1983-as évad,8,1983/1984-es évad,9,1984/1985-ös évad,12,1985/1986-os évad,12,1986/1987-es évad,14,1987/1988-as évad,10,1988/1989-es évad,10,1989/1990-es évad,11,1990/1991-es évad,10,1991/1992-es évad,12,1992/1993-as évad,8,1993/1994-es évad,11,1994/1995-ös évad,11,1995/1996-os évad,11,1996/1997-es évad,11,1997/1998-as évad,9,1998/1999-es évad,7,1999/2000-es évad,8,2000/2001-es évad,9,2001/2002-es évad,8,2002/2003-as évad,11,2003/2004-es évad,10,2004/2005-ös évad,10,2005/2006-os évad,9,2006/2007-es évad,12,2007/2008-as évad,11,2008/2009-es évad,11,2009/2010-es évad,13,2010/2011-es évad,15,2011/2012-es évad,13,2012/2013-as évad,1,2013/2014-es évad,14,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018/2019-es évad,14,2019/2020-as évad,13,9-től 5-ig,10,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a három kismalac,1,a hülyéje,1,a kék bolygó,6,a kék pék,2,a keresztapa,1,a kis hableány,11,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,8,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a púpos,1,a púpos lovacska,2,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ady endre,1,ájlávju,1,albert éva,1,állati színjáték,8,antal bálint,1,antal olga,12,apjok rodica,1,arany-metszés,7,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,Áts Zoltán,2,avass attila,29,az egérlyukból,5,bagó bertalan,1,bajomi nagy györgy,2,bajor lili,2,bajusz emőke,4,bajzáth péter,3,baksa imre,1,bal józsef,7,balfácánt vacsorára!,9,balikó tamás,1,balla annamária,1,Balla Eszter,1,balogh béla,5,balogh gábor,14,bánhidi krisztián,1,bánki zsolt,1,bárány frigyes,46,barta éva,3,bartus gyula,1,bata hajnalka,1,bede-fazekas szabolcs,5,bemutató,1,Bencs irodalom,2,Bencs László Emléklap,1,bencs villa,40,bende kinga,3,benedek miklós,2,berki antal,4,bérlet,3,bérletek,2,bérletszünetek,1,betegség miatt elmarad,2,bíró kriszta,1,blaskó balázs,2,blog,5,bob herceg,13,bora gábor,1,bóta gyula,1,botos bálint,2,bozóky istván,4,Brighelle-díj,1,buda mónika,2,budai norbert,4,budai zsófia,8,carmen,1,carpedignem,1,castel felice,1,casting,2,chicago,21,chován gábor,2,czeizel gábor,1,cziffra krisztina,2,czikéli lászló,1,czvikker lilla,4,csabai judit,1,cseke szabolcs,1,cselényi nóra,1,csenterics ágnes,1,cserna antal,2,csík györgy,1,csiki zsolt,1,csikos sándor,13,csizmadia tibor,1,csoma judit,6,csontos noémi,4,csorba ilona,15,csutkai csaba,1,daróczy sándor,1,darvasi lászló,1,Debreczeny Csaba,1,delila,4,dengyel iván,1,dévai péter,1,dézsi darinka,16,díj,2,díjak,1,diótörő herceg,3,díszletterv,2,dobó kata,1,dóczy péter,1,domonkos péter,1,don carlos,18,dragomán györgy,2,dubrovka tamara,1,dudics gábor,1,dumaszínház,1,dunai károly,1,egger géza,3,égi társulat,1,egressy zoltán,1,egyed attila,7,elmeredt,1,előadásaink,19,előadások,1,emilia galotti,1,enigma,1,enyedi éva,1,erdős borcsa,1,ernei júlia,1,éry-kovács zsanna,8,etikett,1,évadterv,3,évadzáró,1,ezeregyéjszaka,8,eztrád,2,fábián gábor,5,fábián józsef,2,faragó zsuzsa,1,farkas lászló,1,farkas vs piroska,1,farsangi flamenco fiesta,1,fazekas istván,13,fehér andrás,1,fehér balázs benő,8,fekete ágnes,1,fekete györgyi,1,fekete istván,3,fekete réka thália,2,felhőfi kiss lászló,1,fellinger domonkos,26,ferencz krisztina,1,férjek és feleségek,1,fesztival,1,film,1,fodor boglárka,1,fodor katalin,1,fon gabi,1,forgách andrás,2,forgács péter,6,főfőnök,1,földi lászló,9,fridrik noémi,27,fritz györgy,1,függöny fel,1,fülöp angéla,6,für anikó,1,gaál erzsébet,9,gábos katalin,7,gados béla,25,galambos péter,1,garay nagy tamás,1,gáspár tibor,19,gazsó györgy,13,geday mária,2,gellért péter,6,georgita máté dezső,1,gerbár tibor,4,gerle andrea,19,gogol,1,gosztola adél,21,gönczy ágnes,1,göttinger pál,28,grosschmid erik,1,gubik petra,2,gulácsi tamás,34,gulyás anna,4,gulyás attila,1,gyarmathy ágnes,1,gyenge katalin,4,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,14,gyuricza istván,1,gyuris tibor,39,háda jános,1,hajdu péter istván,1,halasi dániel,10,halpern és johnson,1,hamupipőke,8,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,6,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hartmann teréz,5,hável lászló,1,hegymegi máté,1,heisenberg,3,hello dolly,2,hetey lászló,30,hírek,506,hírlevél,1,holik zsolt,1,holl istván,4,holló arnold,3,holokauszt,1,honti györgy,3,horgas péter,1,horváth csaba,1,horváth illés,7,horváth istván,8,horváth julianna,3,horváth lászló attila,83,horváth margit,32,horváth réka,22,horváth sebestyén sándor,23,horváth viktor,9,Horváth Zsuzsa,2,húsvét,1,illatszertár,22,ilyés róbert,3,illyés ákos,41,információ,14,interjú,83,istván istván,8,ivo krobot,3,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,47,jenővári miklós,1,jordán tamás,1,jósa andrás múzeum,2,jótékonyság,2,józsa bettina,3,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,juhász györgy,18,juhász istván,1,kálid artúr,3,kalucsni,15,kamara,5,kameniczky lászló,14,kampányfilm,1,karácsony,1,karádi zsolt,2,kardos tünde,4,kasvinszki attila,3,kaszás gergő,2,katona gábor,3,katona lászló,1,katona zoltán,2,kazár pál,6,kelet színésze,2,képek,27,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerék benjámin,1,kerekes éva,1,kerekes lászló,9,keresztes attila,9,keresztes sándor,4,keresztes tamás,2,kertész zsolt,3,keszég lászló,4,kiállítás,1,kiemelt,2,kirády marcell,1,kirják róbert,16,kis-kovács gergely,1,kiss csinszka flóra,1,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,14,kocsis antal,12,kocsis gyöngyvér,1,kókai mária,1,kokics péter,4,kollonay zoltán,2,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,8,kompár valéria,1,kónya merlin renáta,10,korcsmáros gábor,2,korognai károly,1,koroknai sándor,2,korompai vali,2,korompay vali,1,kosik anita,32,kovács balázs,1,kovács kata,1,kovács katalin,1,kovács patrícia,2,kováts dénes,2,kováts istván,3,kováts vera;,3,kövek,2,kövér judit,12,kövesdi lászló,1,közérdekű,1,krámer györgy,4,kritika,8,krizsán zoltán,1,Krúdy,1,Krúdy Gyula-díj,1,Krúdy Kamara,8,kulcsár viktória,1,kulisszajárás,1,kuthy patrícia,54,kútvölgyi erzsébet,1,kutyaharapás,2,ladányi andrea,6,lakatos máté,9,lass bea,1,lászló lili,8,lászló rita emőke,1,leenane szépe,7,lencsés istván,1,lendvai zoltán,7,léner andrás,2,léner péter,7,lengyel istván,5,letölthető havi műsorok,1,limerick,2,litauszky lilla,1,losonczi katalin,11,macbeth,13,magyar éva,1,magyar kultúra napja,2,magyar színházak fesztiválja,1,magyar teátrumi társaság,1,majoros zoltán,1,majzik edit,2,mándi erika,1,marcsinák anikó,2,marketing,1,martinkovics máté,11,maszmók afrikában,7,máthé eta,16,matkócsik andrás,1,matolcsi marianna,3,mátonffy mária,1,mátrai lukács sándor,2,mátrai tamás,10,matuz jános,1,mátyus stefánia,1,megyeri zoltán,9,mensáros lászló,3,mertz tibor,1,mese,1,meseautó,26,mesél a bécsi erdő,6,mester edit,4,mészáros árpád zsolt,17,Mészáros Máté,1,mészáros péter,1,mészáros tibor,1,mezei zoltán,3,mi és ők,2,miklósi erika,1,mikulás furfangja,4,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,molnár csaba,1,molnár erika,10,molnár lászló,1,molnár mariann,14,móricz zsigmond,1,móricz-gyűrű,1,MOST FESZT,2,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,21,munkatársak,2,műsorváltozás,1,Művész Stúdió,6,művészasztal,10,művészstúdió,2,nádas péter,1,nagy andrás lászló,3,nagy karina,3,nagy péter,1,nagy róbert,1,nagyidai gergő,47,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nemzeti színház,1,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,13,novák eszter,2,novák jános,1,nőnap,1,nyitott ablak,1,nyitrai lászló,3,nyolc nő,1,nyomtató enikő,10,olajos gábor,4,olt tamás,22,olvasópróba,13,operett,1,Orlai,1,orlai produkció,12,orosz anna,3,orosz helga,7,orpheum madams,3,oscar,14,osváth judit,1,osztovits levente,1,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pálffy kinga,1,palicz eszter alma,2,pankotay éva,1,pankotay istván,3,pankotay péter,2,papp dániel,1,paráda zsolt,1,Párterápia,3,pásztor pál,12,pásztor zoltán,1,perjési hilda,4,petényi ilona,3,petneházy attila,45,Pierrot-díj,1,piroska és a farkas,2,pitz katalin,1,polgár péter,1,portik györffy andrás,4,poszt,8,pótlás,1,prah,1,pregitzer fruzsina,70,premier,4,prima díj,1,próba,1,prométheuszról,1,púpos lovacska,2,puskás tivadar,51,radvánszki tibor,1,Rahmanyinov,2,rajkó balázs,1,rák zoltán,39,rékasi károly,6,rendezők,11,réti szilvia,4,rettenetes szülők,9,réz judit,3,róbert gábor,5,rólunk,6,rosta sándor,1,rózsakert szabadtéri színpad,7,rudas istván,2,rusznák adrienn,1,saárossy kinga,2,safranek károly,13,sajtótájékoztató,6,salamon suba lászló,6,sándor júlia,24,sárkányölő krisztián,1,sárközi istván,3,sás péter,2,scherer péter,2,schlanger andrás,12,schmidt sára,7,schulteisz gábor,1,sediánszky nóra,30,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,2,simon kornél,4,simon mari,5,simon ottó,1,simor otto,1,simor ottó,15,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,6,sógornők,3,solti csanád,1,somló gábor,1,somogyi nikoletta,1,spaits rita,1,spartacus,1,srankó éva,1,staub viktória,2,stettner ottó,10,szabadtéri mozi,1,szabadtéri nyár 2019,10,szabadtéri színpad,3,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,35,szabó máté,6,szabó tamás,1,szabó tünde,30,szabó zoltán,4,szakács tibor,1,szakály viktória,1,szalai kriszta,1,szalay bence,2,szalma noémi,9,szalma tamás,3,szántó sándor,1,szatmári ildikó,1,szegedi dezső,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,38,szeli ildikó,2,szente vajk,14,szervét tibor,1,szigeti andrás,24,szikszai rémusz,10,szilágyi bálint,1,szilágyi tibor,1,színészek,68,színészház,1,színház,1,színházak éjszakája,4,Színházi bestiák,5,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,2,szőcs artur,7,szűcz edit,1,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,5,tamás kinga,1,támogatói információ,1,tanár úr kérem,5,táncfarsang,31,tanulmány a nőkről,1,társulat,25,tasnádi csaba,29,taurin trauma,2,telefondoktor,2,telihay péter,3,ténai petra,1,tenczler tímea,1,tengeren,14,térey jános,1,Thália Színház,2,tóth károly,51,tóth miklós,8,tóth sándor,2,tóth szilvia lilla,3,tóth zolka,33,tóth zoltán lászló,1,török imre,1,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,tűzkő sándor,1,új honlap,1,ullmann mónika,3,upor lászló,1,úri muri,16,urmai gábor,12,ügyviteli munkatársak,1,vajda jános,6,valcz péter,1,vámosi gergely,1,vámosi judit,7,vámosi máté,3,vándor éva,1,varga balázs,8,varga fekete kinga,2,varga norbert,8,varga péter,2,várj míg sötét lesz,2,varjú olga,25,varosmajor,1,varsa mátyás,1,vas-zoltán iván,1,vaszkó bence,12,véber tímea,3,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,30,vennes emmy,8,venyige sándor,2,verebes istván,8,vereckei rita,1,vezetőség,1,vicei zsolt,11,vida gábor,2,vidám bérlet,6,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,147,videóajánló,4,vidor,12,VIDOR 2019,2,VIDOR Fesztivál,13,VIDOR zsűritag,4,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vitai andrás,2,vizkeleti zsolt,1,vlahovics edit,2,vőlegény,2,vuk,1,wéber kata,2,werkfilm,8,zakariás máté,1,zeke edit,1,zenés VIDOR nyár 2019,11,zubor ágnes,19,zsigmond emőke,5,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: TŰZPRÓBA AVAGY A HEILBRONNI KATICA
TŰZPRÓBA AVAGY A HEILBRONNI KATICA
https://3.bp.blogspot.com/-SI-qM1IK8A4/Wjfw0JL7_CI/AAAAAAAADGQ/mkPu4P48ylYJBxnety-AnBQMfddV8NesgCLcBGAs/s320/DSC_0166.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-SI-qM1IK8A4/Wjfw0JL7_CI/AAAAAAAADGQ/mkPu4P48ylYJBxnety-AnBQMfddV8NesgCLcBGAs/s72-c/DSC_0166.JPG
Móricz Zsigmond Színház
http://www.moriczszinhaz.hu/2015/01/tuzproba-avagy-heilbronni-katica.html
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/2015/01/tuzproba-avagy-heilbronni-katica.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy