HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

TETKÓ

Lénárd Róbert
TETKÓ

(Vajdasági apokalipszis 22 képben)

ŐSBEMUTATÓ

Rendező: TASNÁDI CSABA

Bemutató: 2014. november 22.

Az előadás hossza: kb. 1 óra 40 perc


Szereposztás


JÁNOS/SZULTÁN: VARGA NORBERT
SZULTÁN/JÁNOS: GULÁCSI TAMÁS
KARCSI/SANYI: LAKATOS MÁTÉ
SANYI/KARCSI: VARGA BALÁZS
RUDI/ÖCSIBÁCSI: PUSKÁS TIVADAR
ÖCSIBÁCSI/RUDI: GYURIS TIBOR
BLANKA/MÓNI: KOSIK ANITA
MÓNI/BLANKA: BENDE KINGAMunkatársak:
FÜLÖP ANGÉLA
KOVÁCS KATALIN
KOVÁTS ISTVÁN
PÁLÓCZY MAGDOLNA
SZOKOLAI BRIGITTA


Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával jött létre.

A darab

Kígyó: A veszély, az újjászületés, a változás, a férfi szex szimbóluma. Mindig az ismeretek tárházával társították, különösképpen a rejtett tudással, amely a legmagasabb bölcsesség. Szinte minden nép vallásában, mitológiájában megjelenik, hol jó, hol rossz jelentéstartalommal.
A Bibliában a bűnbeesés szimbóluma. Számos istenség jelképe volt, főleg az életet, a gyógyulást ajándékozóknak. Termékenységre utaló szimbólumként a folyókat is jelképezi, amely táplál, de áradáskor – mint maga a kígyó is – pusztít. A germánoknál a kígyó szent állat, a halottak istene, benne élnek tovább az eltávozott ősök.
A saját farkába harapó kígyó a kör alakját felvéve a végtelenséget, az újjászületést, a lét örök körforgását jeleníti meg; az egymásba tekeredő kígyók a világ szembenálló erőinek küzdelmét és az ebből eredő új erőt szimbolizálják.

Rózsa: A rózsa alapvetően női szimbólum. A szemérmesség, a szépség, a szerelem, a vágy, az élet, a teljesség kifejezője, a megnyíló, odaadó szeretet és a szenvedés szimbóluma. A rómaiaknál az örökkévalóságot is jelképezte. Az indiaiaknál a szépség, a befejezett tökéletesség, a lélek és a szív jelképe. Elengedhetetlen old school elem.

Szótár:
poliglotta - többnyelvű
patrólázik - járőrözik
Elektrovojvodina - szerbiai áramszolgáltató cég
burek - töltött vagy töltetlen réteslappal is készíthető piteszerű étel
Andol - fájdalomcsillapító
targyi - pálinka
pelinkovác - pálinka
Tomos - motorfajta
prodavnica - bolt
navijács - szurkoló keménymag tagja
ekonomszki - közgazdasági szak


A „társadalmi kirekesztés” fogalma relatíve új, René Lenoir negyedszázaddal ezelőtti írásában fordult elő először, így őt tekintjük a kifejezés szerzőjének.
A társadalmi kirekesztés fogalomkörébe a társadalmi és gazdasági problémák feltűnően széles körét sorolják: értelmi és testi fogyatékosok, öngyilkossági kísérletet elkövetők, idős rokkantak, bántalmazott gyermekek, szenvedélybetegek, bűnelkövetők, egyedülálló szülők, sok-problémás háztartások, marginális, aszociális személyek és más társadalmi „nem-illeszkedők”.

A szakirodalom megjegyzi, a listát ki kell egészítenünk „még néhány dologgal, melyekből az embereket ki lehet rekeszteni”. Ilyenek: a megélhetés; a biztos, folyamatos munkaviszony; a jövedelem; a vagyon, a hitel vagy a földtulajdon; a lakhatás; a minimális vagy megfelelő fogyasztási színvonal; az oktatás, a gyakorlati készségek és a kulturális tőke; a jóléti állam; az állampolgárság és a jog előtti egyenlőség; a demokratikus részvétel; a közjavak; a nemzet vagy a domináns faj; a család és a társaság; az emberiesség, a tisztelet, az önmegvalósítás és a megértés.

Darabunk szereplőinek majd mindegyike így vagy úgy méltán kirekesztettnek érezheti magát valamelyik kérdéskörben, sőt, mindannyiukat sújtja a kisebbségi lét megannyi buktatója. A kisebbségi kérdés rendezésére térségünkben eddig alkalmazott megoldások mindegyike elégtelennek bizonyult: a Versailles-ban megálmodott kisállami rendszer, a pártállami keretek közé szorított jugoszláv internacionalizmus, majd a legutóbbi évtizedek újabb nemzetállami kísérletei mind csődöt mondtak. Ennek oka, hogy minden esetben hiányzott az érintett nemzetek és nemzetiségek közötti konszenzus alkotmányos rögzítése és államjogi szavatolása. Márpedig e nélkül régiónkban a kisebbségi kérdést nem lehet megnyugtatóan rendezni.
Milyen mozgástere marad hát döntéseikben, cselekvéseikben sokszorosan gúzsba kötött hőseinknek? Erre a kérdésre keresi a választ a megvalósításában formabontó előadás.


„Minden ember, minden apró mozzanat életedbe úgy került, hogy te magad vontad oda.
Az, hogy most mit kezdesz velük, rajtad áll.”
(Richard Bach)


Tudattalan működéseinkben olyan elemek kerülnek felszínre, melyek egy ősi, nem a mi életünkből származó tapasztalatra utalnak. Ezért meg kell különböztetni a személyes tudattalant és egy személytelen vagy más néven kollektív – személy feletti – tudattalant. Ez a kollektív tudattalan független az egyes embertől, és általános tartalmát a világon mindenütt megtaláljuk. E képek érzések és gondolatok is egyben, melyeknek szinte önálló életük van. Az archetípusok – ősi mitologikus színezetű, az egész emberiség számára ugyanazzal a jelentéssel bíró, univerzális képzetek, melyek a pszichés működést alapvetően meghatározzák – a kollektív tudattalan régiójában helyezkednek el. Ezek az archetípusok saját egyéni élettapasztalatunkkal ötvözve alakítják életünket.
Az archetípusok léte nem kérdés számunkra, sokkal inkább az, hogy milyen hatást váltanak ki belőlünk, hogyan hatnak ránk. Miért ijed meg az asszony a pincében matató egértől? Miért őrzi, vigyázza az ember a mindennapi betevőjét? Mert ezer évek távolságából int felénk ez az ősi tudás a kollektív tudattalanból…
Önökben is zajló működését tehetik próbára a mai estén, amikor egyéni döntéseik láncolatával alakítják az előadás menetét, mindjárt a szereposztástól fogva. De vajon nem ítélünk-e elhamarkodottan, amikor pusztán ezekre a közös képzetekre hagyatkozva mondjuk ki valakiről: ő a Jó – ő a Rossz? És vajon színészeink képesek-e ugyanezt a kollektív tudattalant működésbe hozva egy szempillantás alatt gyilkosból áldozattá válni vagy épp fordítva? Estéről estére, Önök, kedves nézők, mindig ugyanannál a pontnál kívánnak majd beavatkozni, és más megvilágításba helyezni a dolgokat? Születik az évadban két egyforma előadás?
Működik Önökben – működik bennünk a kollektív tudattalan…?

Kritikák

Egy vidámpark tündöklése és bukása

A Tetkó olyan interaktív előadás, amelyben a néző felülbírálhatja korábbi döntéseit.

A szabadkai Népszínház pályázatára íródott, sokat sejtető (Vajdasági apokalipszis 22 képben) alcímű dráma izgalmas színházi estét kínál. A mű többségében két-kétszereplős jelenetekből építkező, retrospektív játék, amely – a fő cselekmény idejéhez képest hat évvel korábbi – események jelenbe áthúzódó, tragikussá váló hatását mutatja meg. De nemcsak azt, hanem felkínálja annak tanulságát is, hogy miképpen válhat egyetlen pillanat alatt valaki bűnössé. Vagy áldozattá.

Interaktív előadás

A párbeszédekből lassan kibontakozó, hajdani cselekedetek fragmentumait a publikum tagjainak kell összerakniuk. Pontosan így is nehéz rekonstruálni, mi is történt egykor valójában. S miközben a befogadó magában igyekszik megteremteni a régi epizódok láncolatát, nem pusztán egy krimiszerű nyomozás részese lesz, hanem „találkozik önmagával”, ítéletei, érzelmei kulturális-szociális-mentális meghatározottságával. Ezek mozgósítása, illetve menet közbeni felülbírálatának lehetősége adja az előadás interaktivitásának alapjait.

Középpontban a kirekesztés

Tasnádi Csaba rendező jó érzékkel látta meg a műben napjaink súlyos problémáinak megrázó ábrázolását. Lénárd munkája egyetlen estébe zsúfolja az utóbbi két évtized valamennyi riasztó ellentmondását. A humort és tragikumot arányosan adagoló, egy vándor vidámparkos vállalkozó kétes (tetoválós) ügyeit boncolgató, száz perces produkció túlzsúfolt társadalmi látlelet, amelyben a kirekesztés előítéletességének középpontba helyezésén túl szinte valamennyi, ma feldolgoz(hat)atlan emberi konfliktus helyet kap. Tasnádi Csaba „üres tér”-koncepciója a szövegre és a színészi játékra helyezi a hangsúlyt. A dialógusokat némi rövidítéssel, illetve az obszcén kifejezések ritkításával feszesebbé lehetett volna tenni. A nézők játékba történő bevonása érdekes ötlet, amely egyrészt a közönség értékítéletéről, másrészt a játszók gyors átváltozó képességéről tesz tanúbizonyságot…

Egyetlen bizonyosság

Az ősbemutató kettős szerepben látható színművészei (Puskás Tivadar, Gyuris Tibor, Varga Norbert, Gulácsi Tamás, Kosik Anita, Bende Kinga, Lakatos Máté, Varga Balázs) sikeresen tárják fel a vajdasági apokalipszist. Az általuk megformált figurák banális esendősége, belakható életük marginalitása és esetlegessége, perspektívátlan reménytelensége viszolyogtató, ám fölöttébb ismerős. Olyan világ ez, amelyben csak egyetlen bizonyosság van: az, hogy a nehézségi gyorsulás 9, 81 m/s2…

Karádi Zsolt

Lunaparkfogyatkozás

Új rendőr áll szolgálatba a településen, ahová hat év után visszatér az ország egyetlen tetkószalonos lunaparkja. Veszeli Karcsi megerősíti a biztonsági zárat a kertkapuján. Miért? Lénárd András darabja a félreismerések tragikomédiája.

Amikor a pozitív diszkrimináció törvényi védelmét élvezők visszatérően nem tanúsítanak önmérsékletet a lopásban, a seriff sokatmondó hallgatagsággal megtömi autóját úti holmival, és elhagyja a várost. Távollétében, az alkalmi törvényőri erőszakszervezetté alakult tulajdonosi kör a szó szoros értelmében kifüstöli a vándor-vidámparkot a környékről. Az elüszkösödött óriáskerékkel és körhintával, a munkavállalóinak etnikai összetételét illetően cigánytábornak mondható társaság, tovadübörög. Nem az égbe megy. Főnixmadárféle, túlélésre nemződött nép: folytatódni fognak. Folytatódni, de nem újnak születni.

Egyedül Sanyika, a Lunapark tetkószalonjának mindenese nem főnixmadár. Őt tetten éri Veszeli Karcsi az újonc rendőr, Sanyi fürdőszobájában, és bevégzi rajta hat éve kiszabni kezdett ítéletét. Akkor csak az egyik lábát tördelte nyomorékra, most áttessékeli mindenestül a túlvilágra. Az oknyomozó logikai játékban kiderül azonban számunkra (is), hogy a hat év előtti lábtördelés tévítélet volt. Karcsi akkori barátnőjének a nyakláncát nem ő lopta el: merő leányszeszélyből maga Blanka vetette kanálisba a szerelmi zálogot: a homoszexuális tettenérés ürügyén elkövetett gyilkosság pedig tanúeltüntető pánikakció. Sanyika nem azért lakol, amiben vétkezett. A valódi vétke kettős, egyrészt a rendőrfiú szexuális megzsarolása a közös kamaszmúltjuk felidézése által, másrészt a tetkózásra jelentkezett naiv diáklány vonzalommal hitegetése.

Utóbbi tévölelkezéshez vezet. Móni randevúra érkezik az elsötétített, útra kész vidámparkba. Abban a hiszemben, hogy Sanyika lép hozzá, engedi magát az óriáskerékre tessékelni egy idegen által. Ráizgul a megkívántnak gondolt férfitestre, majd hirtelen ledermed, amikor kiderül, hogy egy ismeretlen feszít be neki. Kirepíti magát az ölelő karokból. Utolsó gondolata a darab során ismételgetett gravitációtörvény: a nehézségi gyorsulás egyenlő 9,80665 méter per szekundum a négyzeten.

A halálozási ráta tekintetében döntetlenre fut ki a meccs a mulattató vándorcigányok és a fehér bennszülöttek között. Tasnádi Csaba másodszor találkozik Lénárd Róbert szövegével. Először a 2014-es POSZT felolvasó színháza keretében, a Művészetek és Irodalom Háza nagytermében vitte színre a huszonkét képbe sűrített vajdasági „apokalipszist”, jórészt azokkal a szereplőkkel, akik most Nyíregyházán is játsszák. Ez a döntetlenérzet sugallta talán az ötletet, hogy tegye a szereposztásban felcserélhetővé a jelenetben részt vevő párokat. Így Karcsi/Sanyi: Lakatos Máté és Varga Balázs, a rendőrkapitány Rudi és a lunapark-tulajdonos Öcsibácsi: Puskás Tivadar/Gyuris Tibor, az izgékony kamasz Móni és a kéjvándor Blanka: Kosik Anita/Bende Kinga. A cserére egyetlen előadáson belül is kínálkozik lehetőség, az általam nézett bemutatón például Puskás Tivadar váltott Gyuris Tiborral félidőben szerepet, s annak következtében, a cselekmény menetében erőpozíciót és hangnemet.

A szerepcserés dramaturgia nem ismeretlen a vajdasági társadalmi környezetrajz témakörében. Ugyanez évben (2014) került a POSZT versenyprogramjába a budapesti Katona József Színház és a szabadkai Népszínház Magyar Társulatának közös produkciójában Brestyánszki B. Rozália Vörös című, háború ihlette darabja, Máté Gábor rendezésében. Az a szerepcsere mind írói, mind rendezői szempontból belevitt olykor az elhallgatás csapdájába. Lénárd és Tasnádi esetében az elhallgatás nem csapda, hanem drámaszervező alaptényező. Adottak egyik oldalon a törvény által oltalmazottak, a másikon az oltalmazottak túlkapásai miatt okkal-joggal zendülők: az egyik oldalon a megbüntethetetlenek, a másikon a vétlenül bűnhődők. A huszonkét jelenetsorban szinte patikamérlegről adagolva tárulkozik fel az igazság, a maga valós arányaival.

Az arányteremtés záloga a törvény alatti és feletti hallgatólagosság. A hallgatólagosság zsinórmértéke az ösztönös ősiségismeret. Közforgalmi fogalommal kollektív tudattalannak mondják azt, ami évezredes beidegződés, mint elsődleges vezérfonalunk az önkéntelennek tűnő cselekedeteink pillanatában. A rasszizmus örökletes, mint ahogyan az őseinktől kapjuk a szerelmi viselkedésünk motorját is. Az örökölt véleményre ráépül a hétköznapi személyes tapasztalat, és azonnali ítéletté formálódik az emberben a legelső tünet, amit a velünk kapcsolatba került személy produkál. A környezeti tényezők nem a lényünket befolyásolják, csak a megnyilatkozásunk szabadságát. Társadalmi helyzetünk függvényében, bármelyikünk állhat a másik oldalon, és sodródhat hamarosan a túloldalra. Lehetünk önkéntelen tévedők, ami közben a tévedésünk törvényszerű. Hiába önkéntelen a tettünk, az szándékosnak tűnik, ha a saját természetünkről megfeledkezve követjük el. És meglehet, hogy jogi értelemben ártatlan az elkövető, a tudattalanjának késztetése szerinti szándéka alapján, mégis előre megfontoltnak mutatkozik.

Valaki a természeténél fogva hiszékeny kéjsóvár, a másik a természeténél fogva szexuális tévelygő, a harmadik a természeténél fogva homoerotikus beállítódású. Ugyanez vonatkozik a tulajdonviszonyok iránti tiszteletre, és a munkaélvezetben vagy a munkakerülés élvezetében való kiteljesedésre is. Az eltérő természetű embercsoportok közös nevezőre hozásának szándéka (az asszimiláció, beillesztés) mögött mindig birodalomépítő ambíció áll. A bölcsek tisztában vannak az emberi természet megváltoztathatatlanságával, az okosak felismerik az asszimilációs programokban való részvétel fontosságát, mint a megélhetésük lényeges forrását. A Tetkó a halmozott másmilyenség drámája. Kegyelmi az a színházi pillanat, amikor a belátott érdekeket esztétikai minőség írja felül. A nyíregyháziak előadása ilyen.

Balogh Tibor (magyarteatrum.hu)$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981-től korábbi bemutatók listája,1,1981/1982-es évad,8,1982/1983-as évad,8,1983/1984-es évad,9,1984/1985-ös évad,12,1985/1986-os évad,12,1986/1987-es évad,14,1987/1988-as évad,10,1988/1989-es évad,10,1989/1990-es évad,11,1990/1991-es évad,10,1991/1992-es évad,12,1992/1993-as évad,8,1993/1994-es évad,11,1994/1995-ös évad,11,1995/1996-os évad,11,1996/1997-es évad,11,1997/1998-as évad,9,1998/1999-es évad,7,1999/2000-es évad,8,2000/2001-es évad,9,2001/2002-es évad,8,2002/2003-as évad,11,2003/2004-es évad,10,2004/2005-ös évad,10,2005/2006-os évad,9,2006/2007-es évad,12,2007/2008-as évad,11,2008/2009-es évad,11,2009/2010-es évad,13,2010/2011-es évad,15,2011/2012-es évad,13,2012/2013-as évad,1,2013/2014-es évad,14,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018/2019-es évad,14,2019/2020-as évad,13,2020/2021-es évad,14,9-től 5-ig,10,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a három kismalac,1,a hülyéje,1,a kék bolygó,6,a kék pék,2,a keresztapa,1,a kis hableány,11,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,8,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a púpos,1,a púpos lovacska,2,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ady endre,1,ájlávju,1,albert éva,1,állati színjáték,8,antal bálint,1,antal olga,12,apjok rodica,1,arany-metszés,7,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,Áts Zoltán,2,avass attila,29,az egérlyukból,5,bagó bertalan,1,bajomi nagy györgy,2,bajor lili,2,bajusz emőke,4,bajzáth péter,3,baksa imre,1,bal józsef,7,balfácánt vacsorára!,9,balikó tamás,1,balla annamária,1,Balla Eszter,1,balogh béla,5,balogh gábor,14,bánhidi krisztián,1,bánki zsolt,1,bárány frigyes,46,barta éva,3,bartus gyula,1,bata hajnalka,1,bede-fazekas szabolcs,5,bemutató,1,Bencs irodalom,2,Bencs László Emléklap,1,bencs villa,40,bende kinga,3,benedek miklós,2,berki antal,4,bérlet,3,bérletek,2,bérletszünetek,1,betegség miatt elmarad,2,bíró kriszta,1,blaskó balázs,2,blog,5,bob herceg,13,bora gábor,1,bóta gyula,1,botos bálint,2,bozóky istván,4,Brighelle-díj,1,buda mónika,2,budai norbert,4,budai zsófia,8,carmen,1,carpedignem,1,castel felice,1,casting,2,chicago,21,chován gábor,2,czeizel gábor,1,cziffra krisztina,2,czikéli lászló,1,czvikker lilla,4,csabai judit,1,cseke szabolcs,1,cselényi nóra,1,csenterics ágnes,1,cserna antal,2,csík györgy,1,csiki zsolt,1,csikos sándor,13,csizmadia tibor,1,csoma judit,6,csontos noémi,4,csorba ilona,15,csutkai csaba,1,daróczy sándor,1,darvasi lászló,1,Debreczeny Csaba,1,delila,4,dengyel iván,1,dévai péter,1,dézsi darinka,16,díj,2,díjak,1,diótörő herceg,3,díszletterv,2,dobó kata,1,dóczy péter,1,domonkos péter,1,don carlos,18,dragomán györgy,2,dubrovka tamara,1,dudics gábor,1,dumaszínház,1,dunai károly,1,egger géza,3,égi társulat,1,egressy zoltán,1,egyed attila,7,elmeredt,1,előadásaink,19,előadások,1,emilia galotti,1,enigma,1,enyedi éva,1,erdős borcsa,1,ernei júlia,1,éry-kovács zsanna,8,etikett,1,évadterv,4,évadzáró,1,ezeregyéjszaka,8,eztrád,2,fábián gábor,5,fábián józsef,2,faragó zsuzsa,1,farkas lászló,1,farkas vs piroska,1,farsangi flamenco fiesta,1,fazekas istván,13,fehér andrás,1,fehér balázs benő,8,fekete ágnes,1,fekete györgyi,1,fekete istván,3,fekete réka thália,2,felhőfi kiss lászló,1,fellinger domonkos,26,ferencz krisztina,1,férjek és feleségek,1,fesztival,1,film,1,fodor boglárka,1,fodor katalin,1,fon gabi,1,forgách andrás,2,forgács péter,6,főfőnök,1,földi lászló,9,fridrik noémi,27,fritz györgy,1,függöny fel,1,fülöp angéla,6,für anikó,1,gaál erzsébet,9,gábos katalin,7,gados béla,25,galambos péter,1,garay nagy tamás,1,gáspár tibor,19,gazsó györgy,13,geday mária,2,gellért péter,6,georgita máté dezső,1,gerbár tibor,4,gerle andrea,19,gogol,1,gosztola adél,21,gönczy ágnes,1,göttinger pál,28,grosschmid erik,1,gubik petra,2,gulácsi tamás,34,gulyás anna,4,gulyás attila,1,gyarmathy ágnes,1,gyenge katalin,4,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,14,gyuricza istván,1,gyuris tibor,39,háda jános,1,hajdu péter istván,1,halasi dániel,10,halpern és johnson,1,hamupipőke,8,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,6,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hartmann teréz,5,hável lászló,1,hegymegi máté,1,heisenberg,3,hello dolly,2,hetey lászló,30,hírek,514,hírlevél,1,holik zsolt,1,holl istván,4,holló arnold,3,holokauszt,1,honti györgy,3,horgas péter,1,horváth csaba,1,horváth illés,7,horváth istván,8,horváth julianna,3,horváth lászló attila,83,horváth margit,32,horváth réka,22,horváth sebestyén sándor,23,horváth viktor,9,Horváth Zsuzsa,2,húsvét,1,illatszertár,22,ilyés róbert,3,illyés ákos,41,információ,14,interjú,83,istván istván,8,ivo krobot,3,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,47,jenővári miklós,1,jordán tamás,1,jósa andrás múzeum,2,jótékonyság,2,józsa bettina,3,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,juhász györgy,18,juhász istván,1,kálid artúr,3,kalucsni,15,kamara,5,kameniczky lászló,14,kampányfilm,1,karácsony,1,karádi zsolt,2,kardos tünde,4,kasvinszki attila,3,kaszás gergő,2,katona gábor,3,katona lászló,1,katona zoltán,2,kazár pál,6,kelet színésze,2,képek,27,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerék benjámin,1,kerekes éva,1,kerekes lászló,9,keresztes attila,9,keresztes sándor,4,keresztes tamás,2,kertész zsolt,3,keszég lászló,4,kiállítás,1,kiemelt,2,kirády marcell,1,kirják róbert,16,kis-kovács gergely,1,kiss csinszka flóra,1,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,14,kocsis antal,12,kocsis gyöngyvér,1,kókai mária,1,kokics péter,4,kollonay zoltán,2,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,8,kompár valéria,1,kónya merlin renáta,10,korcsmáros gábor,2,korognai károly,1,koroknai sándor,2,korompai vali,2,korompay vali,1,kosik anita,32,kovács balázs,1,kovács kata,1,kovács katalin,1,kovács patrícia,2,kováts dénes,2,kováts istván,3,kováts vera;,3,kövek,2,kövér judit,12,kövesdi lászló,1,közérdekű,1,krámer györgy,4,kritika,8,krizsán zoltán,1,Krúdy,1,Krúdy Gyula-díj,1,Krúdy Kamara,8,kulcsár viktória,1,kulisszajárás,1,kuthy patrícia,54,kútvölgyi erzsébet,1,kutyaharapás,2,ladányi andrea,6,lakatos máté,9,lass bea,1,lászló lili,8,lászló rita emőke,1,leenane szépe,7,lencsés istván,1,lendvai zoltán,7,léner andrás,2,léner péter,7,lengyel istván,5,letölthető havi műsorok,1,limerick,2,litauszky lilla,1,losonczi katalin,11,macbeth,13,magyar éva,1,magyar kultúra napja,2,magyar színházak fesztiválja,1,magyar teátrumi társaság,1,majoros zoltán,1,majzik edit,2,mándi erika,1,marcsinák anikó,2,marketing,1,martinkovics máté,11,maszmók afrikában,7,máthé eta,16,matkócsik andrás,1,matolcsi marianna,3,mátonffy mária,1,mátrai lukács sándor,2,mátrai tamás,10,matuz jános,1,mátyus stefánia,1,megyeri zoltán,9,mensáros lászló,3,mertz tibor,1,mese,1,meseautó,26,mesél a bécsi erdő,6,mester edit,4,mészáros árpád zsolt,17,Mészáros Máté,1,mészáros péter,1,mészáros tibor,1,mezei zoltán,3,mi és ők,2,miklósi erika,1,mikulás furfangja,4,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,molnár csaba,1,molnár erika,10,molnár lászló,1,molnár mariann,14,móricz zsigmond,1,móricz-gyűrű,1,MOST FESZT,2,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,21,munkatársak,2,műsorváltozás,1,Művész Stúdió,6,művészasztal,10,művészstúdió,2,nádas péter,1,nagy andrás lászló,3,nagy karina,3,nagy péter,1,nagy róbert,1,nagyidai gergő,47,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nemzeti színház,1,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,13,novák eszter,2,novák jános,1,nőnap,1,nyitott ablak,1,nyitrai lászló,3,nyolc nő,1,nyomtató enikő,10,olajos gábor,4,olt tamás,22,olvasópróba,13,operett,1,Orlai,1,orlai produkció,12,orosz anna,3,orosz helga,7,orpheum madams,3,oscar,14,osváth judit,1,osztovits levente,1,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pálffy kinga,1,palicz eszter alma,2,pankotay éva,1,pankotay istván,3,pankotay péter,2,papp dániel,1,paráda zsolt,1,Párterápia,3,pásztor pál,12,pásztor zoltán,1,perjési hilda,4,petényi ilona,3,petneházy attila,45,Pierrot-díj,1,piroska és a farkas,2,pitz katalin,1,polgár péter,1,portik györffy andrás,4,poszt,8,pótlás,1,prah,1,pregitzer fruzsina,70,premier,4,prima díj,1,próba,1,prométheuszról,1,púpos lovacska,2,puskás tivadar,51,radvánszki tibor,1,Rahmanyinov,2,rajkó balázs,1,rák zoltán,39,rékasi károly,6,rendezők,11,réti szilvia,4,rettenetes szülők,9,réz judit,3,róbert gábor,5,rólunk,6,rosta sándor,1,rózsakert szabadtéri színpad,7,rudas istván,2,rusznák adrienn,1,saárossy kinga,2,safranek károly,13,sajtótájékoztató,6,salamon suba lászló,6,sándor júlia,24,sárkányölő krisztián,1,sárközi istván,3,sás péter,2,scherer péter,2,schlanger andrás,12,schmidt sára,7,schulteisz gábor,1,sediánszky nóra,30,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,2,simon kornél,4,simon mari,5,simon ottó,1,simor otto,1,simor ottó,15,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,6,sógornők,3,solti csanád,1,somló gábor,1,somogyi nikoletta,1,spaits rita,1,spartacus,1,srankó éva,1,staub viktória,2,stettner ottó,10,szabadtéri mozi,1,szabadtéri nyár 2019,10,szabadtéri színpad,3,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,35,szabó máté,6,szabó tamás,1,szabó tünde,30,szabó zoltán,4,szakács tibor,1,szakály viktória,1,szalai kriszta,1,szalay bence,2,szalma noémi,9,szalma tamás,3,szántó sándor,1,szatmári ildikó,1,szegedi dezső,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,38,szeli ildikó,2,szente vajk,14,szervét tibor,1,szigeti andrás,24,szikszai rémusz,10,szilágyi bálint,1,szilágyi tibor,1,színészek,68,színészház,1,színház,1,színházak éjszakája,4,Színházi bestiák,5,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,2,szőcs artur,7,szűcz edit,1,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,5,tamás kinga,1,támogatói információ,1,tanár úr kérem,5,táncfarsang,31,tanulmány a nőkről,1,társulat,25,tasnádi csaba,29,taurin trauma,2,telefondoktor,2,telihay péter,3,ténai petra,1,tenczler tímea,1,tengeren,14,térey jános,1,Thália Színház,2,tóth károly,51,tóth miklós,8,tóth sándor,2,tóth szilvia lilla,3,tóth zolka,33,tóth zoltán lászló,1,török imre,1,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,tűzkő sándor,1,új honlap,1,ullmann mónika,3,upor lászló,1,úri muri,16,urmai gábor,12,ügyviteli munkatársak,1,vajda jános,6,valcz péter,1,vámosi gergely,1,vámosi judit,7,vámosi máté,3,vándor éva,1,varga balázs,8,varga fekete kinga,2,varga norbert,8,varga péter,2,várj míg sötét lesz,2,varjú olga,25,varosmajor,1,varsa mátyás,1,vas-zoltán iván,1,vaszkó bence,12,véber tímea,3,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,30,vennes emmy,8,venyige sándor,2,verebes istván,8,vereckei rita,1,vezetőség,1,vicei zsolt,11,vida gábor,2,vidám bérlet,6,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,147,videóajánló,4,vidor,12,VIDOR 2019,2,VIDOR Fesztivál,13,VIDOR zsűritag,4,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vitai andrás,2,vizkeleti zsolt,1,vlahovics edit,2,vőlegény,2,vuk,1,wéber kata,2,werkfilm,8,zakariás máté,1,zeke edit,1,zenés VIDOR nyár 2019,11,zubor ágnes,19,zsigmond emőke,5,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: TETKÓ
TETKÓ
https://2.bp.blogspot.com/-BLi2EIjTgeM/WjvkyXhTmhI/AAAAAAAAOwo/zl75AAA-SCE_d8ka708TLKMKkvMDd07nACLcBGAs/s320/DSC_6894.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-BLi2EIjTgeM/WjvkyXhTmhI/AAAAAAAAOwo/zl75AAA-SCE_d8ka708TLKMKkvMDd07nACLcBGAs/s72-c/DSC_6894.jpg
Móricz Zsigmond Színház
http://www.moriczszinhaz.hu/2014/11/tetko.html
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/2014/11/tetko.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy