HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

MÁRTÍROK

Marius von Mayenburg
MÁRTÍROK

(Radikalizmus egy részben)

Fordította: Perczel Enikő

Rendező: FORGÁCS PÉTER

Bemutató: 2014. október 25.

Az előadás hossza: kb. 1 óra 20 perc


Szereposztás


WILLY BATZLER (igazgató): VICEI ZSOLT
ERIKA ROTH (biológia, kémia, földrajz): SZABÓ MÁRTA
MARKUS DÖRFLINGER (történelem, testnevelés): NAGYIDAI GERGŐ
DIETER MENRATH tiszteletes (hittan): ISTVÁN ISTVÁN
BENJAMIN SÜDEL (tanuló): VARGA NORBERT
INGE SÜDEL (Benjamin anyja): ÉRY-KOVÁCS ZSANNA
GEORG HANSEN (tanuló): LAKATOS MÁTÉ
LYDIA WEBER (tanuló): BENDE KINGADíszlet- és jelmeztervező: BALLA ILDIKÓ

Ügyelő: KOVÁTS ISTVÁN
Súgó: NAGY ERZSÉBET
Rendezőasszisztens: DEMETER ANNA 


Az előadás a szerző, a henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin GmbH és a CREATIV MÉDIA Színházi Ügynökség Bt.engedélyével jött létre.

A darab

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem, hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe.”
(Máté 10,34-36)

Magyarország 2011. április 25-én kihirdetett új Alaptörvényének Nemzeti Hitvallása megállapítja, hogy Szent István király ezer évvel ezelőtt a keresztény Európa részévé tette Magyarországot, elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, becsüli országunk különböző vallási hagyományait. Alapvetésének VI. cikke szerint mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához.

Magyarországon az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a közösségi célok érdekében az egyházakkal együttműködik. Az egyházakra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.

A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGA
1. § (1) Mindenkinek joga van a lelkiismeret és a vallás szabadságához.
(2) A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását, és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.
(3) A lelkiismereti vagy vallási meggyőződés megválasztása, elfogadása, kinyilvánítása és megvallása, továbbá annak megváltoztatása, illetve gyakorlása miatt senkit előny vagy hátrány nem érhet.
(4) A lelkiismereti és vallásszabadság joga az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében meghatározott okból korlátozható.
2. § A szülőnek, gyámnak joga van ahhoz, hogy a kiskorú gyermek erkölcsi, vallási neveléséről, vallásos oktatásáról döntsön, és arról megfelelően gondoskodjék.
3. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlását az oktatási, egészségügyi, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben ellátott, valamint a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott számára egyéni és közösségi szinten is lehetővé kell tenni.
(2) A lelkiismereti és vallásszabadság joga a rendvédelmi szerveknél, a Magyar Honvédségnél és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál szolgálati jogviszonyban állók számára szolgálatteljesítésük során – a szervezet működési rendjével és a honvédelmi kötelezettség teljesítésével összhangban – szabadon gyakorolható.
4. § A lelkiismereti és vallásszabadság joga kommunikációs eszköz útján is kifejezésre juttatható.
5. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság jogával összefüggésben állami hatóság által különleges adat nem gyűjthető. Állami hatóság által a lelkiismereti és vallásszabadsággal összefüggésben e törvény hatálybalépésekor nyilvántartott különleges adat kizárólag az érintett hozzájárulásával – halála esetén leszármazója hozzájárulásával – továbbítható és hozható nyilvánosságra.
(2) A lelkiismereti és vallásszabadság jogával összefüggésben a népszámlálás során nem kötelező jelleggel, azonosításra alkalmatlan módon gyűjthető adat.
(2011. évi CCVI. törvény)Kritikák
A hit és a hitetlenség pokla

A vakmerő színészi alakításoknak köszönhetően a Mártírok megrendítő színházi élmény.

Rendkívül kemény, olykor sokkoló előadás. Marius von Mayenburg darabja az utóbbi évek legfelkavaróbb bemutatója. A Mártírok felfogható diáktörténetnek is, ellenben az alaposabb elemzés mélyebb rétegekbe hatol. A mű ugyanis nem pusztán Benjamin Südel (Varga Norbert) kálváriáját állítja elénk, hanem olyan jelentős problémákkal szembesít, amelyek Németországban éppúgy aktuálisak, mint nálunk.

Gyilkos indulatok

A felszínen a tizenhat éves fiú és tanárnője, Erika Roth (Szabó Márta) konfliktusa a vallásos fanatizmus és a tudományos világkép összecsapása, azonban kiderül: a szinte kizárólag bibliai idézetekben megnyilatkozó Benjamin (beszélő név!) a tanárokat is megosztja. Mayenburg döbbenetes, egyben ijesztő társadalmi látleletének terepe az iskola, ahol a tanulók és nevelők, kizárólagosságra törő érvek és dühkitörések összecsapása karakteresen modellálja a külső világot. A kezdetben jelentéktelennek tűnő ellenkezés (Benjamin nem öltözik át az úszásoktatáshoz) a későbbi dráma kiindulópontja lesz, amelynek végén a tanárnő önmagát feszíti meg. Előbb Benjamin roskadozik a kereszt alatt, amely alá később Erika Roth szögezi oda magát. A gyilkos indulatok mindent maguk alá temetnek, miközben elszabadul a manipulációk, az ideológiák, s a hit és a hitetlenség pokla.

Ott a mélyben

Forgács Péter abszurdot és humort ötvöző, végleteket összeszikráztató rendezése képes a több szintű drámai világban rejlő fenyegető torzulások, ellentétek és distanciák átérezhető megjelenítésére. Az olykor viszolyogtató, máskor megdöbbentő, gondolatisága teljességében elsősorban a felnőtt nézők számára hozzáférhető Mártírok vitára alkalmas, megkapó alkotás. Azzá teszi a főhősök belső világát megrázóan közvetítő rendezést Balla Ildikó látványterve: az úszómedencében (amelynek alján könyvek százai hevernek) ülünk mi is, a nézők. A sugallat egyértelmű: magunk is ott fuldoklunk a mélyben.

Menny és pokol között

A produkció Szabó Márta rétegezett, rendkívüli érzelmi hullámhosszokat kínáló, valamint Varga Norbert kamaszosan indulatos, ugyanakkor vakmerő alakításának köszönhetően megrendítő színházi élmény. Nagyidai Gergő, István István és Vicei Zsolt a tanárok különböző karaktereit, Éry-Kovács Zsanna Benjamin anyját, Bende Kinga a fiú tanulótársát formálja meg. Lakatos Máté, a csonkalábú Georg Hansenként (a név rájátszás Thomas Mann Hans Hansenére) a záró képben átlebeg a publikum fölött: így lebeg a történet is menny és pokol között.

Karádi Zsolt

Megtaposott könyvek

A kortárs német sztárdrámaíró, Marius von Mayenburg „iskoladrámáját”, a Mártírokat játssza a színház.

A drámában azt látjuk, hogy egy maga helyét kereső és nem találó frusztrált fiú hogyan találja meg a bibliát, s benne a helyzetére illő legnegatívabb passzusokat, lesz belőle vallási őrült, a kiragadott tételek mentén fanatikus, és innen egyenes úton náci, fasiszta. A fiú fuldokol közegében – konkrétan egy medencében, mert ott indul a történet, hogy nem hajlandó úszásórán levetkőzni és a medencébe szállni – könyveken taposva őrlődik és tombol. Elvált anyja, az iskolaigazgató, két pedagógus, a hittanár pap és két osztálytárs jelenik még meg a történetben, az ő reagálásukat is követhetjük a véres végig. Az anya előbb az iskolára hárítja a probléma megoldását, jobban örülne egy simán problémás kamasznak, majd a pappal is beszélve megpróbálja elfogadni ezt az őrületet. Az igazgató a tünetet akarja rövid úton megoldatni a pedagógusokkal, anélkül, hogy kíváncsi lenne annak gyökerére. A paptanár kap rajta, s a pünkösdi táborban szeretné felhasználni a fiú „vallásosságát”, alapos bibliaismeretét. A pedagóguspár férfitagja gyakorlatiasan kezeli a problémát, a felelet helyett prédikáló fiúnak beírja az egyest, s reméli, hogy a következő tanévben megszabadul tőle. A tanárnő, aki iskolabizalmi is, egyedül kíváncsi a gyerekre, tolerálja, és hogy megértse, s kezelni tudja, ő maga is elkezdi olvasni a bibliát. Olyannyira szeretne segíteni a fiún, hogy szinte észre sem veszi, hogy eközben saját magánélete fut zátonyra. A leány osztálytárs, csak becserkészni szeretné a fiút, és nem érti miért nem sikerül. A fiú osztálytárs, aki nyomorék, és méginkább frusztrált nála, a „tanítványává” szegődik, de erkölcsi érzéke időben figyelmezteti, hogy ne kövesse, amikor tettlegességre kerülne sor. A fiú „fejlődésében” ugyanis akkor következik be fordulat, amikor megtalálja, hogy kire irányítsa dühét, gyűlöletének tárgyát, ki az, akivel le kell számolnia. S ez a tanárnő, akinek nevéből (Roth) arra következtet, hogy zsidó. S ahogy megvan az „ellenség”, a leendő áldozat, a fiú eddig ártalmatlannak tűnő vallási tébolyultból cselekvésre kész fanatikus lesz, s célja érdekében minden nemtelen eszközt felhasznál, igazolva érezve a bibliai idézetekkel megtámogatott célt: nyomorék társát simogatva, hazugsággal nyeri meg. A nyomorék tanítvány ingadozik, benne merül föl először, hogy „te náci vagy”, visszakozik, s ezáltal ő lesz a fiú első áldozata. Ezután mintegy bírósági tárgyaláson reagálják le a történteket a többiek. A lány még semmit nem értve segítségért kiáltozik a falak mögül, az anya, az igazgató, a pap, a tanár gyáván mentegetik és mögé állnak, egyedül a tanárnő döbben rá: „de hát ez egy náci”, s nem hajlandó elhagyni az iskolát, „én itt jó helyen vagyok, nekem itt van dolgom”

Látszólag egyívű, egyértelmű a történet, az előadást követő beszélgetésen – melyen szereplők, nézők, többségében pedagógusok, papok vettek részt – mégis sok gondolatot, vonatkozást indított el. A pedagógusok nemcsak hogy fenyegető veszélynek látják a jelenséget (a fiatalok rossz útra tévedését), de jelen lévő valóságnak, s főleg a maguk szerepéről gondolkodtatta el őket a darab. Nekem a Szutyok, Pintér Béla darabja jutott eszembe, amely ugyanezt a jelenséget mutatja be Magyarországon.

Az előadás képi, esztétikai világa külön elemzést érdemelne. Az egyik érdekes momentum, hogy bizonyos szereplők részben vagy szinte teljesen a medence kifolyónyílásaiban jelennek meg, leginkább a nyomorék fiú, akinek a személyísége a leginkább szétesett, frusztrált, töredezett, bizonytalan. De a darab végén a lereagálásoknál a felnőttek is onnan mondják el, hogy ez tulajdonképpen egy rendes fiú, jelezve, hogy bizonytalanok, nem látnak tisztán, befolyásolhatók, vagy nem vállalják fel, amit látva látnak. Egyedül a tanárnő van mindig a nyílt színen, s vállalja mindig önmagát és a gondolatait.

És a könyvek! A darabban egy szó sincs róluk, de borítva van velük a medence alja, az előadás végére alig marad egy is épen. Gyönyörű képi megfogalmazása annak, hogyan lehet a bibliából kiragadva részleteket azt, s a vallást teljesen ellenkező célra felhasználni, hogyan lehet a könyvekben rejlő tudást és értéket meggyalázni, hogyan lehet teljes emberi értékeinket, kultúránkat, hagyományainkat figyelmen kívül hagyni, tönkretenni, elpusztítani.

Egy nyitott kérdés maradt bennem: kiket nevez mártíroknak a drámaíró. Talán a nyomorék fiú nevezhető annak, bár inkább áldozat, s a tanárnő, aki az iskolához szögezi lábait, mert itt van az ő helye. A fiút inkább mondhatjuk fanatikus barbár őrültnek, a többieket pedig gyáva szemlélőknek.

Trifonovné Karajz Borbála (Olvasópont)

PÁRBESZÉD INDUL

Párbeszédre hív – talán ez a törekvés jellemezte leginkább az idén 25 éves Tatabányai Jászai Mari Színház, Népházban első alkalommal megrendezett MOST FESZT, a Monodráma és Stúdiószínházi Fesztivál minden eseményét, megmozdulását.
SZEMERÉDI FANNI ÍRÁSA.

Egy fesztivál, rendezvénysorozat életre hívása, az első alkalom megszerkesztése, tervezése és a közönséggel való megismertetése mindig kockázatos feladvány. A tatabányai Jászai Mari Színház vezetése a MOST FESZTlétrehozásakor azonban felettébb profi módon egyensúlyozott. Érződik, hogy az ötletgazdák és megvalósítók pontosan tudják, érzékelik, mik a lehetőségek, mit vállalhatnak biztonsággal. Nem akarnak irreálisan nagyot „robbantani”, de nem is óvatoskodnak: igyekeznek lassú, mégis határozott lépésekkel távolabbra tolni a közönség és a saját határaikat. Vállalják a kockázatot, és úgy tűnik, nyernek. Monodráma- és stúdiószínházi előadásokat válogattak, csak vidéki, határon túli színházakat, illetve független produkciókat hívtak meg a szemlére. Kis, családias fesztivált hoztak létre, ahol a nézők, a fellépők, a szakmai vendégek közvetlen hangulatú és őszinte párbeszédekbe kezdhettek az előadásokról. Nagyon is volt miről beszélni – hiszen a programba válogatott előadások legtöbbje a maga módján szintén határokat tologatott.

A szervezőknek nem volt előre megfontolt szándéka, hogy tematizálja a fesztiválon megjelenő előadásokat, a szemle produkciói bizonyos szempontból mégis összefűzhetők. A nyíregyházi Mártírok és az aradi Sex, drugs, gods & rock’n’rollpéldául az istenbe vetett vagy az intézményesült hit határait feszegeti a hagyományostól eltérő, merész nézőpontokkal; A tribádok éjszakája és a Kéjpart című stúdióelőadások a homoszexualitáshoz való viszony kérdéskörét (is) körbejárják. Az előadások legtöbbje különböző nézőpontokat és formanyelveket felvillantva érvényes kérdéseket vetett fel. A MOST FESZT elsősorban a tatabányai közönségnek szól, de jó alkalom arra, hogy budapesti nézőknek és a szakma képviselőinek lehetőségük legyen határon túli és vidéki színházak munkáiról pillanatképet kapni a napi egy monodráma és egy stúdiószínházi előadás nyomán. Az előadásokat követő közönségtalálkozók, az esti koncertek és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet „Egyedül” – Monodrámák magyar színpadokon című kiállítása inspiráló és jóérzésű kerete a programnak. S bár a fesztivál előadásainak minősége némiképp ingadozó (az egészen agyrobbantóan friss és izgalmas, meglepő színészi alakításoktól a kevésbé újszerű vagy kevésbé karakteresen megformált világokig), de mindenképp egy sokszínű paletta az eredmény.

(...)

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Mártírok című előadása és az Újvidéki Színház Kéjpartja (Turpizmus egy részben a tolerancia jegyében) kényes kérdéseket feszeget bátran, de ízléssel és mértékkel. Nem verik ki a biztosítékot, de annak határán állnak – éppen így képesek ellenállás vagy értetlen elutasítás helyett erős hatásokat kiváltani a nézőkből. A Mártírok (rendező: Forgács Péter) üres uszodai medencéjében egy dühödt és harcos keresztény diák és egy biológia tanárnő vív magán-vallásháborút egyre radikálisabb eszközökkel és egyre távolabb kerülve a józan ész határaitól. Eközben fegyverként használnak, kijátszanak embereket, erkölcsi és intézményi szabályokat, istent és a természetet, szeretetet és magányt is. Félelmetes harc ez. Varga Norbert elszánt, elvakult, dühödt kamasza szinte észrevétlenül, de megállíthatatlanul és visszafordíthatatlanul lépi át a normalitás határait, és válik értékekre, határokra vágyó puritánból gyűlöletbeszédet tartó, gyilkosságra bujtó fanatikussá. Hatalmas feladat, amit a fiatal színész energiáit jól működtetve, erejét jól használva, céltudatosan és következetesen visz végig. A főszereplő eszközét-„barátját” játszó Lakatos Mátévisszafogott játékkal és halk humorral jó ellenpontként működik. Az előadás díszlete – a medence a falban lévő lukakkal és a korláttal elválasztott, felső emeletként funkcionáló parttal – számos izgalmas lehetőséget tartogat magában: a lyukakon bekandikáló testrészek óriásira nőtt alakot figuráznak, a fiú által kontroll alatt vagy terrorban tartott, ablakokba szorult fejű szereplők a leszűkült mozgástérben feladják a harcot.

(...)

Szemerédi Fanni (Revizor)

$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981/1982-es évad,8,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018,1,2018-19,1,2018-19- es évad,1,2018-19-es évad,1,2018/2019-es évad,14,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a hülyéje,1,a kék bolygó,1,a kék pék,2,a kis hableány,4,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,1,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ájlávju,1,arany-metszés,6,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,az egérlyukból,3,bajor lili,2,baksa imre,1,bal józsef,4,balfácánt vacsorára!,3,bárány frigyes,8,bemutató,1,Bencs irodalom,1,bencs villa,12,bende kinga,2,bérletek,1,bérletszünetek,1,bob herceg,1,bozóky istván,3,carmen,1,castel felice,1,casting,1,chicago,20,czvikker lilla,4,csiki zsolt,1,csikos sándor,1,csorba ilona,4,dengyel iván,1,dézsi darinka,14,díj,1,diótörő herceg,2,dobó kata,1,don carlos,18,dumaszínház,1,égi társulat,1,előadásaink,20,előadások,1,emilia galotti,1,éry-kovács zsanna,2,évadterv,2,eztrád,2,farsangi flamenco fiesta,1,fehér andrás,1,fehér balázs benő,7,fekete réka thália,2,fellinger domonkos,9,fesztival,1,forgách andrás,1,forgács péter,1,főfőnök,1,fridrik noémi,2,függöny fel,1,gáspár tibor,1,gazsó györgy,1,gerbár tibor,2,göttinger pál,13,gulácsi tamás,27,gulyás anna,3,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,9,gyuris tibor,4,háda jános,1,halasi dániel,3,halpern és johnson,1,hamupipőke,1,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,1,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hello dolly,1,hetey lászló,1,hírek,30,hírlevél,1,holl istván,3,horváth illés,6,horváth julianna,2,horváth lászló attila,18,horváth margit,10,horváth réka,8,horváth sebestyén sándor,9,horváth viktor,7,illatszertár,21,illyés ákos,14,információ,8,interjú,80,istván istván,8,ivo krobot,1,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,11,jordán tamás,1,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,kalucsni,1,kamara,5,kameniczky lászló,5,karádi zsolt,2,kardos tünde,3,kaszás gergő,1,katona gábor,2,katona lászló,1,képek,8,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerekes éva,1,kerekes lászló,1,keresztes attila,8,kiállítás,1,kiemelt,4,kirják róbert,11,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,2,kocsis antal,1,kocsis gyöngyvér,1,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,5,kónya merlin renáta,7,koroknai sándor,1,kosik anita,25,kovács géza,1,kovács patrícia,2,kováts vera;,2,közérdekű,1,krámer györgy,2,kritika,7,Krúdy,1,Krúdy Kamara,3,kuthy patrícia,16,kutyaharapás,2,ladányi andrea,2,lakatos máté,7,lászló lili,6,leenane szépe,7,lendvai zoltán,1,léner péter,1,letölthető havi műsorok,1,macbeth,9,martinkovics máté,8,maszmók afrikában,7,máthé eta,3,mensáros lászló,1,mese,1,meseautó,16,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,Móricz Zsigmond Színház,2,móricz-gyűrű,1,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,9,munkatársak,2,műsorváltozás,1,művészstúdió,1,nagyidai gergő,15,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,12,novák eszter,1,nyolc nő,1,nyomtató enikő,7,olajos gábor,1,olt tamás,4,olvasópróba,9,orlai produkció,3,oscar,4,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pankotay istván,1,petneházy attila,1,poszt,8,prah,1,pregitzer fruzsina,23,premier,1,prométheuszról,1,puskás tivadar,15,Rahmanyinov,2,rák zoltán,24,rendezők,13,rettenetes szülők,9,rólunk,6,rusznák adrienn,1,sajtótájékoztató,3,sárkányölő krisztián,1,scherer péter,2,schlanger andrás,2,schmidt sára,5,sediánszky nóra,17,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,1,simon kornél,1,simor ottó,1,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,7,spartacus,1,szabadtéri színpad,1,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,14,szabó máté,5,szabó tünde,3,szakály viktória,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,16,szente vajk,9,szigeti andrás,4,szikszai rémusz,2,színészek,48,színház,1,színházak éjszakája,4,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,1,szőcs artur,5,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,1,támogatói információ,1,táncfarsang,19,társulat,30,tasnádi csaba,7,taurin trauma,2,telefondoktor,2,Thália Színház,2,tóth károly,4,tóth szilvia lilla,2,tóth zolka,11,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,új honlap,1,ullmann mónika,1,urmai gábor,11,ügyviteli munkatársak,1,vámosi máté,1,varga balázs,6,varga norbert,6,varosmajor,1,vaszkó bence,5,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,19,verebes istván,2,vezetőség,1,vicei zsolt,3,vidám bérlet,1,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,27,videóajánló,4,vidor,12,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vőlegény,2,vuk,1,zsigmond emőke,6,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: MÁRTÍROK
MÁRTÍROK
https://1.bp.blogspot.com/-h7t7TxWwKAg/Wjqz__P1DBI/AAAAAAAAOuE/J-JQqZul7FgeRJSrSwont9IQt1-BAMbqACLcBGAs/s320/DSC_4008.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-h7t7TxWwKAg/Wjqz__P1DBI/AAAAAAAAOuE/J-JQqZul7FgeRJSrSwont9IQt1-BAMbqACLcBGAs/s72-c/DSC_4008.jpg
Móricz Zsigmond Színház
http://www.moriczszinhaz.hu/2014/10/martirok.html
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/2014/10/martirok.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy