HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

ANTIGONÉSzophoklész
ANTIGONÉ

Fordította: Trencsényi-Waldapfel Imre

Rendező: HARGITAI IVÁN

Bemutató: 2011. december 3.


Szereposztás


ANTIGONÉ: SZÉLES ZITA
ISZMÉNÉ: HORVÁTH RÉKA
KREÓN: TÓTH KÁROLY
ŐR: ILLYÉS ÁKOS
HAIMÓN: VASZKÓ BENCE
TEIRESZIÁSZ: VICEI ZSOLT
HÍRNÖK: FELLINGER DOMONKOS
EURÜDIKÉ: GOSZTOLA ADÉL
KARVEZETŐ: KAMENICZKY LÁSZLÓ

A THÉBAI VÉNEK KARA:
KOBLICSKA KÁLMÁN, ROSKÓ BÉLA, ZBORAY KÁROLY, VÖRÖS LAJOS, BÁRKÁNYI FERENC, VÁCZY ZOLTÁN

KREÓN KÍSÉRETE:
BOLDIZSÁR ZSOLT, JENDREK ZSOLT, TURCSÁN JÓZSEF, SZATMÁRI KÁROLY

TÖRTÉNIK THÉBAIBAN, A KIRÁLYI PALOTA ELŐTT
BEMUTATTÁK KR. E. 442-BEN 


Díszlettervező: CZIEGLER BALÁZS
Jelmeztervező: KOVALCSIK ANIKÓ
Zenei vezető: KAZÁR PÁL
Ügyelő: Kováts István
Súgó: Apjok Rodica
Rendezőasszisztens: Rajkó Balázs


A darab

Szophoklész műve a világ drámairodalmának egyik gyöngyszeme. Sokrétűségének és összetettségének köszönhetően egyike a legtöbbet értelmezett görög tragédiáknak. Gyönyörű és egyben felkavaró történet, amelyben az önfeláldozást is elbíró testvéri szeretet és hűség birokra kel az elvakult bosszúvággyal. 

Kreón, Théba új királya kegyetlen parancsot ad: nem engedi sem eltemettetni, sem gyászolni a saját városa ellen támadó Polüneikészt. Antigoné, Polüneikész testvére követi az istenek íratlan törvényeit, mely szerint a halottakat el kell temetni. Ellenszegül a parancsnak, és mivel húga, az engedelmes Iszméné nem mer vele tartani, egyedül hantolja el jelképesen fivérét. 

Az Antigoné egyetemes morális értékeket állít a középpontba. Veretes nyelvezete és a sorokból áradó antik világ hangulata külön szellemi élvezetet nyújt.


Kritikák

„ITT MEG KELL HALNI, HAIMONOM”

A nyíregyházi Antigoné ott játszódik, ahol pusztítás volt, s ahol zsarnokság van.
Amikor megelevenedik egy kétezer-ötszáz éves szöveg s úgy érezzük, sok mondata a máról szól, akkor van alkalmunk eltöprengeni a művészet örök igazságán. Szophoklész tragédiája időtlenül hirdeti az emberi tisztaság és tisztesség erkölcsi magasrendűségét a hatalmi gőggel szemben.


Valahol Európában

A görögök még hittek abban, hogy a nyelv képes hordozni a lényeget és pusztán ez által a néző eljuttatható a katarzishoz. A mai publikumnak a szó már nem elég: ma elképzelhetetlen lenne fehér leplekbe burkolózva előadni a művet. Így az a kérdés, hogy miként lehet ma játszani az Antigonét?
Hargitai Iván rendező Szophoklész tragédiáját elemeli eredeti közegétől, s a benne foglalt egyetemes kérdések mentén a mába helyezi. (A mű elején a darab közli: „Történik Thébaiban, a királyi palota előtt”. A színlap és a műsorfüzet elhagyja ezt a mondatot, csak a másodikat tartja meg: „Bemutatták Kr.e. 442-ben”. Hargitai ez által is jelzi: most nem Thébaiban vagyunk, hanem valahol Európában. Valahol a világban, hol pusztítás volt, s hol zsarnokság van.


Nem tud menekülni

Ezt a felismerést segíti Cziegler Balázs expresszív díszlete. A tér egyszerre világvégi kocsma, bunker, pince, siralomház, illetve a textus kulcsszavait idézően sírverem, (szikla)börtön, szirtodú, sírbarlang. Ezen a szinte alvilági helyszínen elevenedik meg a testvérét eltemetni akaró, erkölcsiségével az évszázadok sötétjét is átvilágító Antigoné s a hatalmi gőgjében elvakult Kreón példázatos históriája.
Hargitai Iván szuggesztív, olykor sokkoló rendezésében a „Gyűlölni nem születtem én, szeretni csak” elve alapján halni kész leány és a hatalmát fegyverekkel biztosító, kívül-belül eltorzult Kreón küzdelme egyenlőtlen. Az előadás a kérlelhetetlen és ostobán despota Kreónt teszi főszereplővé: a vele való harcban Antigoné esélytelenül védelmezi az istenek törvényét. (A mű végére illesztett enigmatikus némajáték során kivégzett és öngyilkos szereplők sorsa mintha a tragédia híres kardalának néhány sorát jelenítené meg: az ember „mindenben ügyes, / Ha akármi jön, ám a haláltól / Nem tud menekülni”.


Katarzis nélkül

A fizikailag igen megterhelő előadásban Széles Zita érzékenyen láttatja a kérlelhetetlen hatalommal a szeretet nevében szembeszegülő hősnőt. Halála megrendítő, ám mintha az egész előadás inkább a vérgőzös hatalom tébolyára összpontosítana. Ezt a tomboló és riasztó, majd az övéi pusztulásától szinte megzavarodott, féktelen bűnösből szűkölő bűnhődővé nyomorodott Kreónt Tóth Károly erős színekkel jeleníti meg. A figura elrajzolását Haimón (Vaszkó Bence) szavai igazolhatják: a fiú azt mondja apjának: „keress barátokat, / Akik hajlandók tűrni őrjöngésedet”. Horváth Réka a testvérszerető Iszménét, Gosztola Adél az anyai fájdalmába belehaló Eurüdikét, Illyés Ákos a bosszúálló Őrt, Fellinger Domonkos a tolókocsis Hírnököt, Vicei Zsolt pedig „szent őrületben” megnyilatkozó Teiresziászt formálja meg drámai módon. A Trencsényi-Waldapfel Imre fordítását használó előadás (Karvezető: Kameniczky László) nem adja meg a nézőnek a katarzis kegyelmi pillanatait. Inkább Áprily Lajos Antigonéjával mondhatná: „Sötét az Acheron homokja: / itt meg kell halni, Haimonom.”

KARÁDI ZSOLT
A KELET-MAGYARORSZÁGBAN MEGJELENT KRITIKA BŐVÍTETT VERZIÓJA. 
MEGJELENT A MAGYARJATEKSZIN.HU-N.: 

Amikor megelevenedik egy kétezer-ötszáz éves szöveg s úgy érezzük, sok mondata a máról szól, akkor van alkalmunk eltöprengeni a művészet örök igazságán. Szophoklész időtlenül hirdeti az emberi tisztaság és tisztesség erkölcsi magasrendűségét a hatalmi gőggel szemben. A görögök még hittek abban, hogy a nyelv képes hordozni a lényeget és pusztán ez által a néző eljuttatható a katarzishoz. A mai publikumnak a szó már nem elég: ma elképzelhetetlen lenne fehér leplekbe burkolózva előadni a művet. Így az a kérdés, miként lehet ma játszani az Antigonét?

Hargitai Iván rendező Szophoklész tragédiáját elemeli eredeti közegétől, s a benne foglalt egyetemes kérdések mentén a mába helyezi. A mű elején a darab közli: „Történik Thébaiban, a királyi palota előtt”. A színlap és a műsorfüzet elhagyja ezt a mondatot, csak a másodikat tartja meg: „Bemutatták Kr.e. 442-ben”. Hargitai ezáltal is jelzi: most nem Thébaiban vagyunk, hanem valahol Európában. Valahol a világban, hol pusztítás volt, s hol zsarnokság van. A mű maivá tételét igyekszik segíteni a László Rita Emőke által tervezett műsorfüzet: a közölt fotók valamely modern (talán a legutóbbi délszláv) háború pillanatait ábrázolják. (A textus „modernségét” mi sem bizonyítja jobban, mint azok a sorok, amelyeket az első epeiszodionban Kreón és az Őr dialógusában Kreón fogalmaz meg: „Mert nincs a pénznél az emberek között nagyobb / Gonosz, miatta városok pusztultak el, / S miatta lettek emberek földönfutók, / Aljas tettekre ez tanít, a lelkeket / Mikéntha cserélné, jót gonoszra vált, / Az embereknek megmutatja, hogy legyen / Minden lépés istentől elrugaszkodott.”)

A modernné tételt segíti Cziegler Balázs expresszív díszlete is. A tér egyszerre világvégi kocsma, pince, siralomház, illetve a textus kulcsszavait idézően sírverem, (szikla)börtön, szirtodú, sírbarlang. (A hősök és a nézők valamennyien egy bunker foglyai, amelynek lőrésszerű ablakaiban időnként fegyveres pribékek őrködnek.) Ezen a szinte alvilági helyszínen elevenedik meg a testvérét eltemetni akaró, erkölcsiségével az évszázadok sötétjét is átvilágító Antigoné s a hatalmi gőgjében elvakult uralkodó példázatos históriája. (Az alvilág képzetét erősíti az a rendezői-látványtervezői megoldás, amely szerint Kreón és Euridiké föntről – a Krúdy Színpad fölött futó műszaki hídról, döngő vaslépcsőn jönnek le a játéktérbe…)

Hargitai Iván szuggesztív, olykor megrendítő rendezésében a „Gyűlölni nem születtem én, szeretni csak” elve alapján halni kész leány és a hatalmát fegyverekkel biztosító, kívül-belül eltorzult Kreón küzdelme egyenlőtlen. Az előadás a kérlelhetetlen és ostobán despota Kreónt teszi főszereplővé: a vele való harcban Antigoné esélytelenül védelmezi az istenek törvényét. A mű végére illesztett, enigmatikus némajáték során kivégzett és öngyilkos szereplők sorsa mintha a tragédia híres kardalának néhány sorát jelenítené meg: az ember „mindenben ügyes, / Ha akármi jön, ám a haláltól / Nem tud menekülni”. Ez a Hargitai Iván-féle csoda a műnek azonban amolyan nihilista zárlatot kölcsönöz: az Őr, akit a történet elején Kreón megaláz, valamennyi szereplővel végez, majd főbe lövi magát. Az utolsó pillanatokban a színfalakon kívülről bejön a játéktérbe egy fehér inges, fekete nadrágos-csizmás néptáncos legény; néhány csapás után az Őr őt is kivégzi. A némileg erőltetett jelenet nem tesz hozzá a szophoklészi szöveghez olyan jelentéstartalmakat, amelyek alapvetően új dimenziókkal gazdagítanák azt.

A fizikailag igen megterhelő előadásban Széles Zita érzékenyen láttatja a kérlelhetetlen hatalommal a szeretet nevében szembeszegülő hősnőt. Halála megrendítő, ám mintha az egész játék inkább a vérgőzös hatalom tébolyára összpontosítana. Ezt a tomboló és riasztó, majd az övéi pusztulásától szinte megzavarodott, féktelen bűnösből szűkölő kisemberré vált Kreónt Tóth Károly erős színekkel jeleníti meg. A figura elrajzolását Haimón (Vaszkó Bence) szavai igazolhatják; a fiú azt mondja apjának: „keress barátokat, / Akik hajlandók tűrni őrjöngésedet”. Ez az őrjöngés gyakran jellemzi a falábbal bicegő, elnyomorodott, eltorzult hatalom megszemélyesítőjét. (Az előadás azt sugallja, hogy a hatalomban elkövetett bűnöket rettenetes bűnhődés követi – így áll helyre a világrend.) Horváth Réka a testvérszerető Iszménét, Gosztola Adél az anyai fájdalmába belehaló Eurüdikét, Illyés Ákos a bosszúálló Őrt, Fellinger Domonkos a tolókocsis Hírnököt, Vicei Zsolt pedig „szent őrületben” megnyilatkozó Teiresziászt formálja meg drámai módon. (A vak jós első megszólalása előtt valamennyi reflektor kialszik: a Kreón végzetét jövendölő szavak totális sötétben hangzanak el. A később fel-felpislákoló fénypontok mintha az örök éjszakában megcsillanó csillagokat idéznék. Teiresziász monológja epileptikus rohamba torkollik: a sokkoló jelenet a rendezés túlzásai közé tartozik. Hargitai Iván figyelemre méltó megoldásainak paradoxonjai között említhető az az ellentmondás, amely olykor a szöveg és a játék között képződik: például akkor, amikor az öltönyös Kreónt királynak szólítják, ő pedig a görögökhöz beszél…)

A Trencsényi-Waldapfel Imre fordítását használó, s azt több helyen, főleg a kardalok esetében megkurtító előadás (karvezető: Kameniczky László) nem adja meg a nézőnek a katarzis kegyelmi pillanatait. A Kar híres darabzáró mondatait („Gőggel teli ajkon a nagy szavak / Nagy romlásra vezetnek / S józanná nem tesz, csak a vénség”) Koblicska Kálmán szavalja el – hangfelvételről. A néző a mű végéről hiányolja a tragédia megoldásába történő belenyugvás és felülemelkedés érzését. Úgy véli, alkotói mintha inkább Áprily Lajos Antigonéjával mondanák: „Sötét az Acheron homokja: / itt meg kell halni, Haimonom.”

KARÁDI ZSOLT

$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981-től korábbi bemutatók listája,1,1981/1982-es évad,8,1982/1983-as évad,8,1983/1984-es évad,9,1984/1985-ös évad,12,1985/1986-os évad,12,1986/1987-es évad,14,1987/1988-as évad,10,1988/1989-es évad,10,1989/1990-es évad,11,1990/1991-es évad,10,1991/1992-es évad,12,1992/1993-as évad,8,1993/1994-es évad,11,1994/1995-ös évad,11,1995/1996-os évad,11,1996/1997-es évad,11,1997/1998-as évad,9,1998/1999-es évad,7,1999/2000-es évad,8,2000/2001-es évad,9,2001/2002-es évad,8,2002/2003-as évad,11,2003/2004-es évad,10,2004/2005-ös évad,10,2005/2006-os évad,9,2006/2007-es évad,12,2007/2008-as évad,11,2008/2009-es évad,11,2009/2010-es évad,13,2010/2011-es évad,15,2011/2012-es évad,13,2012/2013-as évad,1,2013/2014-es évad,14,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018/2019-es évad,14,2019/2020-as évad,13,2020/2021-es évad,14,9-től 5-ig,10,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a három kismalac,1,a hülyéje,1,a kék bolygó,6,a kék pék,2,a keresztapa,1,a kis hableány,11,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,8,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a púpos,1,a púpos lovacska,2,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ady endre,1,ájlávju,1,albert éva,1,állati színjáték,8,antal bálint,1,antal olga,12,apjok rodica,1,arany-metszés,7,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,Áts Zoltán,2,avass attila,29,az egérlyukból,5,bagó bertalan,1,bajomi nagy györgy,2,bajor lili,2,bajusz emőke,4,bajzáth péter,3,baksa imre,1,bal józsef,7,balfácánt vacsorára!,9,balikó tamás,1,balla annamária,1,Balla Eszter,1,balogh béla,5,balogh gábor,14,bánhidi krisztián,1,bánki zsolt,1,bárány frigyes,46,barta éva,3,bartus gyula,1,bata hajnalka,1,bede-fazekas szabolcs,5,bemutató,1,Bencs irodalom,2,Bencs László Emléklap,1,bencs villa,40,bende kinga,3,benedek miklós,2,berki antal,4,bérlet,3,bérletek,2,bérletszünetek,1,betegség miatt elmarad,2,bíró kriszta,1,blaskó balázs,2,blog,5,bob herceg,13,bora gábor,1,bóta gyula,1,botos bálint,2,bozóky istván,4,Brighelle-díj,1,buda mónika,2,budai norbert,4,budai zsófia,8,carmen,1,carpedignem,1,castel felice,1,casting,2,chicago,21,chován gábor,2,czeizel gábor,1,cziffra krisztina,2,czikéli lászló,1,czvikker lilla,4,csabai judit,1,cseke szabolcs,1,cselényi nóra,1,csenterics ágnes,1,cserna antal,2,csík györgy,1,csiki zsolt,1,csikos sándor,13,csizmadia tibor,1,csoma judit,6,csontos noémi,4,csorba ilona,15,csutkai csaba,1,daróczy sándor,1,darvasi lászló,1,Debreczeny Csaba,1,delila,4,dengyel iván,1,dévai péter,1,dézsi darinka,16,díj,2,díjak,1,diótörő herceg,3,díszletterv,2,dobó kata,1,dóczy péter,1,domonkos péter,1,don carlos,18,dragomán györgy,2,dubrovka tamara,1,dudics gábor,1,dumaszínház,1,dunai károly,1,egger géza,3,égi társulat,1,egressy zoltán,1,egyed attila,7,elmeredt,1,előadásaink,19,előadások,1,emilia galotti,1,enigma,1,enyedi éva,1,erdős borcsa,1,ernei júlia,1,éry-kovács zsanna,8,etikett,1,évadterv,3,évadzáró,1,ezeregyéjszaka,8,eztrád,2,fábián gábor,5,fábián józsef,2,faragó zsuzsa,1,farkas lászló,1,farkas vs piroska,1,farsangi flamenco fiesta,1,fazekas istván,13,fehér andrás,1,fehér balázs benő,8,fekete ágnes,1,fekete györgyi,1,fekete istván,3,fekete réka thália,2,felhőfi kiss lászló,1,fellinger domonkos,26,ferencz krisztina,1,férjek és feleségek,1,fesztival,1,film,1,fodor boglárka,1,fodor katalin,1,fon gabi,1,forgách andrás,2,forgács péter,6,főfőnök,1,földi lászló,9,fridrik noémi,27,fritz györgy,1,függöny fel,1,fülöp angéla,6,für anikó,1,gaál erzsébet,9,gábos katalin,7,gados béla,25,galambos péter,1,garay nagy tamás,1,gáspár tibor,19,gazsó györgy,13,geday mária,2,gellért péter,6,georgita máté dezső,1,gerbár tibor,4,gerle andrea,19,gogol,1,gosztola adél,21,gönczy ágnes,1,göttinger pál,28,grosschmid erik,1,gubik petra,2,gulácsi tamás,34,gulyás anna,4,gulyás attila,1,gyarmathy ágnes,1,gyenge katalin,4,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,14,gyuricza istván,1,gyuris tibor,39,háda jános,1,hajdu péter istván,1,halasi dániel,10,halpern és johnson,1,hamupipőke,8,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,6,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hartmann teréz,5,hável lászló,1,hegymegi máté,1,heisenberg,3,hello dolly,2,hetey lászló,30,hírek,512,hírlevél,1,holik zsolt,1,holl istván,4,holló arnold,3,holokauszt,1,honti györgy,3,horgas péter,1,horváth csaba,1,horváth illés,7,horváth istván,8,horváth julianna,3,horváth lászló attila,83,horváth margit,32,horváth réka,22,horváth sebestyén sándor,23,horváth viktor,9,Horváth Zsuzsa,2,húsvét,1,illatszertár,22,ilyés róbert,3,illyés ákos,41,információ,14,interjú,83,istván istván,8,ivo krobot,3,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,47,jenővári miklós,1,jordán tamás,1,jósa andrás múzeum,2,jótékonyság,2,józsa bettina,3,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,juhász györgy,18,juhász istván,1,kálid artúr,3,kalucsni,15,kamara,5,kameniczky lászló,14,kampányfilm,1,karácsony,1,karádi zsolt,2,kardos tünde,4,kasvinszki attila,3,kaszás gergő,2,katona gábor,3,katona lászló,1,katona zoltán,2,kazár pál,6,kelet színésze,2,képek,27,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerék benjámin,1,kerekes éva,1,kerekes lászló,9,keresztes attila,9,keresztes sándor,4,keresztes tamás,2,kertész zsolt,3,keszég lászló,4,kiállítás,1,kiemelt,2,kirády marcell,1,kirják róbert,16,kis-kovács gergely,1,kiss csinszka flóra,1,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,14,kocsis antal,12,kocsis gyöngyvér,1,kókai mária,1,kokics péter,4,kollonay zoltán,2,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,8,kompár valéria,1,kónya merlin renáta,10,korcsmáros gábor,2,korognai károly,1,koroknai sándor,2,korompai vali,2,korompay vali,1,kosik anita,32,kovács balázs,1,kovács kata,1,kovács katalin,1,kovács patrícia,2,kováts dénes,2,kováts istván,3,kováts vera;,3,kövek,2,kövér judit,12,kövesdi lászló,1,közérdekű,1,krámer györgy,4,kritika,8,krizsán zoltán,1,Krúdy,1,Krúdy Gyula-díj,1,Krúdy Kamara,8,kulcsár viktória,1,kulisszajárás,1,kuthy patrícia,54,kútvölgyi erzsébet,1,kutyaharapás,2,ladányi andrea,6,lakatos máté,9,lass bea,1,lászló lili,8,lászló rita emőke,1,leenane szépe,7,lencsés istván,1,lendvai zoltán,7,léner andrás,2,léner péter,7,lengyel istván,5,letölthető havi műsorok,1,limerick,2,litauszky lilla,1,losonczi katalin,11,macbeth,13,magyar éva,1,magyar kultúra napja,2,magyar színházak fesztiválja,1,magyar teátrumi társaság,1,majoros zoltán,1,majzik edit,2,mándi erika,1,marcsinák anikó,2,marketing,1,martinkovics máté,11,maszmók afrikában,7,máthé eta,16,matkócsik andrás,1,matolcsi marianna,3,mátonffy mária,1,mátrai lukács sándor,2,mátrai tamás,10,matuz jános,1,mátyus stefánia,1,megyeri zoltán,9,mensáros lászló,3,mertz tibor,1,mese,1,meseautó,26,mesél a bécsi erdő,6,mester edit,4,mészáros árpád zsolt,17,Mészáros Máté,1,mészáros péter,1,mészáros tibor,1,mezei zoltán,3,mi és ők,2,miklósi erika,1,mikulás furfangja,4,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,molnár csaba,1,molnár erika,10,molnár lászló,1,molnár mariann,14,móricz zsigmond,1,móricz-gyűrű,1,MOST FESZT,2,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,21,munkatársak,2,műsorváltozás,1,Művész Stúdió,6,művészasztal,10,művészstúdió,2,nádas péter,1,nagy andrás lászló,3,nagy karina,3,nagy péter,1,nagy róbert,1,nagyidai gergő,47,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nemzeti színház,1,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,13,novák eszter,2,novák jános,1,nőnap,1,nyitott ablak,1,nyitrai lászló,3,nyolc nő,1,nyomtató enikő,10,olajos gábor,4,olt tamás,22,olvasópróba,13,operett,1,Orlai,1,orlai produkció,12,orosz anna,3,orosz helga,7,orpheum madams,3,oscar,14,osváth judit,1,osztovits levente,1,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pálffy kinga,1,palicz eszter alma,2,pankotay éva,1,pankotay istván,3,pankotay péter,2,papp dániel,1,paráda zsolt,1,Párterápia,3,pásztor pál,12,pásztor zoltán,1,perjési hilda,4,petényi ilona,3,petneházy attila,45,Pierrot-díj,1,piroska és a farkas,2,pitz katalin,1,polgár péter,1,portik györffy andrás,4,poszt,8,pótlás,1,prah,1,pregitzer fruzsina,70,premier,4,prima díj,1,próba,1,prométheuszról,1,púpos lovacska,2,puskás tivadar,51,radvánszki tibor,1,Rahmanyinov,2,rajkó balázs,1,rák zoltán,39,rékasi károly,6,rendezők,11,réti szilvia,4,rettenetes szülők,9,réz judit,3,róbert gábor,5,rólunk,6,rosta sándor,1,rózsakert szabadtéri színpad,7,rudas istván,2,rusznák adrienn,1,saárossy kinga,2,safranek károly,13,sajtótájékoztató,6,salamon suba lászló,6,sándor júlia,24,sárkányölő krisztián,1,sárközi istván,3,sás péter,2,scherer péter,2,schlanger andrás,12,schmidt sára,7,schulteisz gábor,1,sediánszky nóra,30,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,2,simon kornél,4,simon mari,5,simon ottó,1,simor otto,1,simor ottó,15,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,6,sógornők,3,solti csanád,1,somló gábor,1,somogyi nikoletta,1,spaits rita,1,spartacus,1,srankó éva,1,staub viktória,2,stettner ottó,10,szabadtéri mozi,1,szabadtéri nyár 2019,10,szabadtéri színpad,3,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,35,szabó máté,6,szabó tamás,1,szabó tünde,30,szabó zoltán,4,szakács tibor,1,szakály viktória,1,szalai kriszta,1,szalay bence,2,szalma noémi,9,szalma tamás,3,szántó sándor,1,szatmári ildikó,1,szegedi dezső,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,38,szeli ildikó,2,szente vajk,14,szervét tibor,1,szigeti andrás,24,szikszai rémusz,10,szilágyi bálint,1,szilágyi tibor,1,színészek,68,színészház,1,színház,1,színházak éjszakája,4,Színházi bestiák,5,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,2,szőcs artur,7,szűcz edit,1,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,5,tamás kinga,1,támogatói információ,1,tanár úr kérem,5,táncfarsang,31,tanulmány a nőkről,1,társulat,25,tasnádi csaba,29,taurin trauma,2,telefondoktor,2,telihay péter,3,ténai petra,1,tenczler tímea,1,tengeren,14,térey jános,1,Thália Színház,2,tóth károly,51,tóth miklós,8,tóth sándor,2,tóth szilvia lilla,3,tóth zolka,33,tóth zoltán lászló,1,török imre,1,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,tűzkő sándor,1,új honlap,1,ullmann mónika,3,upor lászló,1,úri muri,16,urmai gábor,12,ügyviteli munkatársak,1,vajda jános,6,valcz péter,1,vámosi gergely,1,vámosi judit,7,vámosi máté,3,vándor éva,1,varga balázs,8,varga fekete kinga,2,varga norbert,8,varga péter,2,várj míg sötét lesz,2,varjú olga,25,varosmajor,1,varsa mátyás,1,vas-zoltán iván,1,vaszkó bence,12,véber tímea,3,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,30,vennes emmy,8,venyige sándor,2,verebes istván,8,vereckei rita,1,vezetőség,1,vicei zsolt,11,vida gábor,2,vidám bérlet,6,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,147,videóajánló,4,vidor,12,VIDOR 2019,2,VIDOR Fesztivál,13,VIDOR zsűritag,4,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vitai andrás,2,vizkeleti zsolt,1,vlahovics edit,2,vőlegény,2,vuk,1,wéber kata,2,werkfilm,8,zakariás máté,1,zeke edit,1,zenés VIDOR nyár 2019,11,zubor ágnes,19,zsigmond emőke,5,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: ANTIGONÉ
ANTIGONÉ
Móricz Zsigmond Színház
http://www.moriczszinhaz.hu/2011/12/antigone.html
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/2011/12/antigone.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy