HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

VÖRÖS BÁLNémeth Ákos
VÖRÖS BÁL

(Színmű)

ŐSBEMUTATÓ

Rendező: TELIHAY PÉTER

Bemutató: 2005. október 15.


Szereposztás

KUN: HORVÁTH LÁSZLÓ ATTILA 
SZAMUELY: KUNA KÁROLY 
POGÁNY: AVASS ATTILA 
BÖHM : TÓTH KÁROLY 
VÁGÓ: RAJKÓ BALÁZS 
LANDLER: PETNEHÁZY ATTILA 
CSERNY: ILLYÉS ÁKOS 
MIMI: HORVÁTH MARGIT 
JULI: MOLNÁR MARIANN 


Továbbá

Magyarország népe: TAMÁS KINGA, BALOGH GÁBOR, BOTOS BÁLINT, GYURIS TIBOR,

KOBLICSKA KÁLMÁN, PORTIK GYÖRFFY ANDRÁS, KAMENICZKY LÁSZLÓ

Látvány: TELIHAY PÉTER

Dramaturg: VÖRÖS RÓBERT 

Segédrendező: RAJKÓ BALÁZS 
A darab

Eljött az ideje annak, hogy az elmúlt évszázad sorsfordulóit színpadra vigyük, hogy közelmúltunk lassan minden problémás, vagy tragikus eseményével szembenézzünk. Németh Ákos erőteljes és drámai jelenetekből építkező, egyszerre látomásos és groteszk történelmi tablója egy különösen kényes időszakról, Magyarország 1918-as, 19-es traumájáról, az I. világháborút követő társadalmi és emberi földrengésekről szól. Egy hatalom és jog nélküli országról, élve az írói szabadság, az öntörvényű látásmód jogával, tabuk nélkül, sajátos költőiséggel. És bár mindaz, amit a darab elmesél, már csaknem egy évszázadnyira van tőlünk, tanulsága nagyon is aktuális: teljes és maradéktalan szabadságunk eléréséhez társadalmi és magánemberi értelemben egyaránt meg kell szabadulnunk a hamis illúzióktól, öncsalásoktól, félelmektől, nagy és kicsi élethazugságoktól.
Kritikák


ÁL(L) A BÁL!

A mai magyar drámaírók félve nyúlnak az elmúlt száz év sorsfordító nemzeti történéseihez. Ha mégis megteszik, akkor inkább a kisember egyéni problémáit, társadalmi kiúttalanságát helyezik vizsgálódásuk középpontjába – sokszor nem kevés iróniával –, óvatos történelmi keresztmetszetet adva közelmúltunkról. Nagy bátorságra vall, különösen egy fiatal kortárs drámaírótól, ha úgynevezett kényes történelmi eseményt ábrázol, vitatott történelmi személyiségeket kelt életre, bár a hitelesség – végül is – nem korlátozza alkotói szabadságát. Németh Ákos tizennyolc évvel ezelőtt írt Vörös bál című drámáját a színlap és a műsorfüzet ősbemutatóként jelzi, noha Andrási Attila már megrendezte Magyarkanizsán, és szerepelt a mű a zalaegerszegi Nyílt Fórumon is. 


A mű költőiségét a jelenetszerkesztés és a sajátos dialógustechnika adja. Sokszor van olyan érzésem, hogy Németh Ákos – csehovi mintára – elbeszélteti szereplőit egymás mellett; ezzel érzékeltetve a zűrzavaros helyzetet, amelyben mindenki mást akar, mást mond, mint amit gondol. Egyfajta metaforikus, költői nyelvet teremt: rövid kérdéseket és elharapott válaszokat, lazán kapcsolódó, kis koherenciájú szövegrészeket. Ha a néző nem tud úszni e szövegfolyammal, könnyen belezavarodhat az értelmezésbe, és kirekesztetté válhat. Komoly koncentrációt igényel, hogy a töredezett előadásból – a műsorfüzet történeti áttekintésének segítségével – kihámozza, milyen alternatívák adódtak a társadalmi és politikai továbblépésre Magyarországon az első világháború után. 


Egy kibogozhatatlan történelmi helyzet, az 1918–19-es évek bizonytalan, talajt vesztett időszaka elevenedik meg Telihay Péter rendezésében a nyíregyházi színház színpadán. Aki nem ismeri a kort kellő alapossággal, meglehetősen nehezen rakosgatja össze az egyébként izgalmasan megírt, drámai feszültséggel telített, mozaikszerűen összeillesztett jelenetek kirakós játékát. 


A színpadkép, a látvány – vörös, fekete és fehér színek uralkodnak díszletben és jelmezekben egyaránt – összehangolása hibátlan. Az összes szereplő báli öltözéket (valamint pincér-, illetve szobalányruhát) visel: a férfiak – a fegyőr, a kihallgató rendőrtiszt, a szociáldemokrata politikus vagy maga Kun Béla – szmokingban vannak; a két női főszereplő estélyiben jár-kel a színpadon. Ezt a képvilágot erősítik fel az egyenletesen vörösre színezett lámpák, aláhúzva a címben rejlő kettős utalást: a vörös színnel összenőtt politikai szimbólumot, illetve a szalonok, báltermek, bordélyok bensőséges és buja félhomályát. 


Az előadás első felében párok táncolnak bécsi keringőt, átsuhannak, majd egyre ritkábban és egyre rövidebb időre tűnnek elő ismét. A zene eleinte a Kék Duna keringő, majd egyre sötétebb tónusú, sötétebb hangszerelésű lesz a dallamvilág a mostanában méltán népszerű és sok színpadon (például a La Dance Company új előadásában) feltűnő Apokalyptica segítségével. A báli hangulat észrevétlenül vált át egy fenyegetőbb, nyomasztóbb, szürreálisabb világba. 


Már túl vagyunk Kun Béla és társai bebörtönzésén és kihallgatásán; megkapták a teljhatalmat. Ekkor következik a darab tetőpontja: a szabadkőműves szeánsz. A forgásban lévő színpad padlóján hatalmas, égő szabadkőműves-szimbólum jelenik meg, körben vörös Ku-Klux-Klan-álarcot viselő embertömeg térdel. Középen a szeánszot vezető mesterek: a Kereszt testvér, a Korona testvér és az Érc testvér beszél. Nem tudom, ismereteim hiányosak-e, én mindenesetre képzavart érzek a két földalatti szerveződés effajta színpadi szimbiózisában; elvégre a Ku-Klux-Klan brutális, négerellenes, antiszemita akcióival vált hírhedtté; míg a szabadkőművesek testvériséget, felvilágosodást, polgári liberális elveket hirdettek. Zavaromat fokozzák a Jelenések könyvéből, pontosabban a pecsétek felnyitásából elhangzó bibliai idézetek. 


A darab felvonultatja a viharos korszak számos politikai szereplőjét, vöröseket és fehéreket egyaránt, valamint az őket közvetlenül körülvevő arctalan embereket. A statisztéria aktívan részt vesz az előadásban, plasztikusan jeleníti meg a „nép széles rétegeit". A színészek láthatóan küzdenek a nehéz politikai szöveggel – s a sok egyenrangúan fontos szerepben nem könnyű kitűnni. 


Szamuelynek (Kuna Károly) két arcát látjuk: a hatalomtól megrészegülő politikusé mellett a Mimi (Horváth Margit) ölébe menekülő, szenvedélyes férfiét is. Kettőjük szcenikailag szépen megoldott nagyjelenetében Mimivel fentről leereszkedik az egyébként a föld felett himbálózó ágy. A nő démonikus jelenség ledér hálóingében, alakja itt akár allegorikus is lehet. Uralkodik a férfin, behálózza, jósol neki. 


Juli (Molnár Mariann) és Cserny kapcsolata egészen más. Cserny (Illyés Ákos) a zömében tengerészekből álló, terrorista szellemű, rettegett „Lenin-fiúkkal" járja az országot páncélozott vonatán, az úgynevezett „halálvonaton". Az ő életében Juli: szégyellni való „fekete folt". Szüksége van rá mint nőre, de megveti az úri sorból érkező lányt, aki bánatában prostitúcióba és alkoholmámorba menekül. Csak Juli elejtett megjegyzéséből tudjuk, hogy éjjelenként nyoma nincs Cserny durvaságának. Molnár Mariann meghatóan kiszolgáltatott nő; az összes szereplő közül talán ő a legemberibb figura. 


A Kun Bélát megformáló – korabeli fotóira fizikai megjelenésében is emlékeztető – Horváth László Attila kezdetben kimért és megfontolt karaktert alakít. Hanghordozása, a hiátusos dikció tiszteletet és figyelmet követel. A későbbiekben – bizonyára rendezői vonalvezetésnek megfelelően – egyre inkább a tanító, a bölcs mester alakját, majd később a megtörhetetlen, eszméiben vakon hívő, sorsát beteljesítő „prédikátor" szerepét ölti magára. Egyre erőteljesebben kirajzolódik a képtelen hasonlat: Kun Béla mint Jézus XX. századi alteregója. Jelenetről jelenetre egyre több a bibliai áthallás; nem csupán a szövegben, hanem sokkal inkább vizuálisan. Kun Béla alakja feltűnik egy fehér asztalon, körülötte az arctalan tömeg, amelyhez szavait intézi. Fensőbbséges pátosszal, egyszersmind egy népvezér leereszkedő gesztusaival beszél, miközben az emberek a kezét fogják, meg akarják érinteni. A megidézett kép: Jézus a tanítványok között. Egy másik jelenetben Pogány Kun Béla lábát mossa és törli kendővel. Az utolsó jelenet talán a keresztre feszítésre utal. 

A különböző korosztályok eltérően értelmezhetik az előadást. Az idősebb generációnak az iskolában hallania kellett a kor eseményeiről, a Vyx-jegyzékről, az őszirózsás forradalomról, a Tanácsköztársaságról, Kun Béláról, Szamuelyről, Landlerről, Csernyről és a többiekről. A mai gimnazisták nyilván a történelmi tapasztalaton átszűrt értelmezés szerint ismerkednek meg az eseményekkel. A kettő közti nemzedék viszont – a mai huszonöt– harmincöt évesek – alighanem tanácstalanul üldögél a nézőtéren. Az ő – a rendszerváltás idejére eső – történelemóráikon „elfelejtettek" beszélni erről a kínos korszakról, vagy egyórás tananyaggá sűrítették. Ez történetesen az én nemzedékem. Számunkra szolgálhat Németh Ákos drámája a legnagyobb felismeréssel. Nehéz és fárasztó, nem afféle szombat esti vigalom a Vörös bál, amely Telihay rendezésében áttekintő történelmi tablót tár elénk.

Vida Virág


Történeti áttekintés


A színdarab bátor, elgondolkodtató szembenézés önmagunkkal egy másik, ugyancsak nehezen megfejthető, problematikus korszak tükrén át.

A konkrét történelmi háttér 1918-19, az utolsó pillanat, mikor jogilag (legalább papíron) még létezett a valahai magyar birodalom, és a kor szereplői (vörösök és fehérek) egy birodalom tisztjeinek tudták magukat, és ez tudat szabott horizontot látóterüknek.

A Magyar Tanácsköztársaság létrejöttének közvetlen oka az elvesztett világháború, az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország függetlenségének helyreállítása után az ún. Vix-jegyzék volt, amely a Párizsban ülésező békekonferencia arra vonatkozó döntését tartalmazta, hogy Románia és Magyarország között semleges zónát kell létesíteni, és a magyar csapatokat a Debrecen–Szeged vonalig vissza kell vonni. Várható volt, hogy a fegyverszüneti vonalakat később országhatárokká minősítik (mint ahogy ez később valóban történt), ennek aláírását a polgári kormány nem vállalta, visszautasítására viszont nem volt lehetősége. Ezért lemondott, a hatalmat és a felelősséget a kommunistákra ruházta át, azokra a kommunistákra, akik ekkor politikai fogolyként éppen börtönben ültek. 

A tanácsköztársaság sajátos államforma, amelyben a hatalmat elvileg a közvetlenül választott tanácsok gyakorolják, ez a proletárdiktatúrának nevezett hatalmi rendszer egyik formája. Az első munkás- és katonatanácsok (szovjetek) az 1905-ös, majd az 1917-es forradalom idején alakultak Oroszországban. 

Az új hatalom, amelynek legfőbb irányító szerve a Forradalmi Kormányzótanács volt, a gazdaság, a társadalom és a kultúra terén gyors és egészében a szovjet-oroszországi bolsevista átalakulást utánzó változásokat kezdeményezett. Ezek legfontosabb eleme a magánvagyonok jelentős részének, köztük a földbirtokoknak az államosítása, adott esetben felosztása és az egypártrendszer (proletárdiktatúra) bevezetése volt. A valóban jelentős népjóléti intézkedések ellenére a szovjetrendszer magyarországi kísérletével a társadalom jelentős tömegei szembefordultak. A társadalmi elégedetlenkedés számos alkalommal torkollott helyi jellegű felkelésekbe, melyekre a fennálló hatalom forradalmi terrorral válaszolt. Eközben a román hadsereg elfoglalta a Tiszántúlt, a magyar Vörös Hadsereg pedig megkezdte a cseh-szlovák ellenőrzés alá került Felvidék (a mai Szlovákia) visszafoglalását. Bár az offenzíva (északi hadjárat) rendkívül sikeresen folyt (a Vöröshadsereg felvidéki hadjáratát a világ számos katonai akadémiáján máig tanítják), a békekonferencia ultimátumának engedelmeskedve június 30-án megkezdődött a magyar csapatok visszavonulása. A külső vereségek és a belső elégedetlenkedés hatására a Forradalmi Kormányzótanács augusztus 1-én lemondott, és egy mérsékelt politikusokból alakult kormánynak adta át a hatalmat.

Az ezt követő kormányzat a belső helyzetet statáriális eszközökkel konszolidálta, és aláírta a trianoni békejegyzéket.

Néhány szó a szereplők utóéletéről.

Kun (darabbeli életrajza fiktív), Vágó és Pogány a bukás után Szovjet-oroszországba emigrált, ahol különböző koncepciós perek alapján kivégezték őket. 

Kunfi ausztriai, Landler franciaországi emigrációban halt meg.

Stromfeld, a Ludovikán végzett császári és királyi tiszt, (nevéhez fűződik a hadsereg megszervezése és a felvidéki hadjárat), a Felvidék kiürítésével nem értett egyet, és lemondott. A bukás után börtönre ítélték, megfosztották rendfokozatától, kitüntetéseitől és nyugdíjától.

Csernyt, a tengerészt Körmenden akasztották fel.

Szamuely, a gabonakereskedő fia, a Frontmögötti Bizottságok elnöke a bukáskor Ausztria felé menekült, útközben fogták el, öngyilkos lett a mai Burgenland területén. A falusiak kövekkel dobálták meg a koporsóját.

$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981-től korábbi bemutatók listája,1,1981/1982-es évad,8,1982/1983-as évad,8,1983/1984-es évad,9,1984/1985-ös évad,12,1985/1986-os évad,12,1986/1987-es évad,14,1987/1988-as évad,10,1988/1989-es évad,10,1989/1990-es évad,11,1990/1991-es évad,10,1991/1992-es évad,12,1992/1993-as évad,8,1993/1994-es évad,11,1994/1995-ös évad,11,1995/1996-os évad,11,1996/1997-es évad,11,1997/1998-as évad,9,1998/1999-es évad,7,1999/2000-es évad,8,2000/2001-es évad,9,2001/2002-es évad,8,2002/2003-as évad,11,2003/2004-es évad,10,2004/2005-ös évad,10,2005/2006-os évad,9,2006/2007-es évad,12,2007/2008-as évad,11,2008/2009-es évad,11,2009/2010-es évad,13,2010/2011-es évad,15,2011/2012-es évad,13,2012/2013-as évad,1,2013/2014-es évad,14,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018/2019-es évad,14,2019/2020-as évad,13,2020/2021-es évad,14,9-től 5-ig,10,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a három kismalac,1,a hülyéje,1,a kék bolygó,6,a kék pék,2,a keresztapa,1,a kis hableány,11,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,8,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a púpos,1,a púpos lovacska,2,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ady endre,1,ájlávju,1,albert éva,1,állati színjáték,8,antal bálint,1,antal olga,12,apjok rodica,1,arany-metszés,7,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,Áts Zoltán,2,avass attila,29,az egérlyukból,5,bagó bertalan,1,bajomi nagy györgy,2,bajor lili,2,bajusz emőke,4,bajzáth péter,3,baksa imre,1,bal józsef,7,balfácánt vacsorára!,9,balikó tamás,1,balla annamária,1,Balla Eszter,1,balogh béla,5,balogh gábor,14,bánhidi krisztián,1,bánki zsolt,1,bárány frigyes,46,barta éva,3,bartus gyula,1,bata hajnalka,1,bede-fazekas szabolcs,5,bemutató,1,Bencs irodalom,2,Bencs László Emléklap,1,bencs villa,40,bende kinga,3,benedek miklós,2,berki antal,4,bérlet,3,bérletek,2,bérletszünetek,1,betegség miatt elmarad,2,bíró kriszta,1,blaskó balázs,2,blog,5,bob herceg,13,bora gábor,1,bóta gyula,1,botos bálint,2,bozóky istván,4,Brighelle-díj,1,buda mónika,2,budai norbert,4,budai zsófia,8,carmen,1,carpedignem,1,castel felice,1,casting,2,chicago,21,chován gábor,2,czeizel gábor,1,cziffra krisztina,2,czikéli lászló,1,czvikker lilla,4,csabai judit,1,cseke szabolcs,1,cselényi nóra,1,csenterics ágnes,1,cserna antal,2,csík györgy,1,csiki zsolt,1,csikos sándor,13,csizmadia tibor,1,csoma judit,6,csontos noémi,4,csorba ilona,15,csutkai csaba,1,daróczy sándor,1,darvasi lászló,1,Debreczeny Csaba,1,delila,4,dengyel iván,1,dévai péter,1,dézsi darinka,16,díj,2,díjak,1,diótörő herceg,3,díszletterv,2,dobó kata,1,dóczy péter,1,domonkos péter,1,don carlos,18,dragomán györgy,2,dubrovka tamara,1,dudics gábor,1,dumaszínház,1,dunai károly,1,egger géza,3,égi társulat,1,egressy zoltán,1,egyed attila,7,elmeredt,1,előadásaink,19,előadások,1,emilia galotti,1,enigma,1,enyedi éva,1,erdős borcsa,1,ernei júlia,1,éry-kovács zsanna,8,etikett,1,évadterv,3,évadzáró,1,ezeregyéjszaka,8,eztrád,2,fábián gábor,5,fábián józsef,2,faragó zsuzsa,1,farkas lászló,1,farkas vs piroska,1,farsangi flamenco fiesta,1,fazekas istván,13,fehér andrás,1,fehér balázs benő,8,fekete ágnes,1,fekete györgyi,1,fekete istván,3,fekete réka thália,2,felhőfi kiss lászló,1,fellinger domonkos,26,ferencz krisztina,1,férjek és feleségek,1,fesztival,1,film,1,fodor boglárka,1,fodor katalin,1,fon gabi,1,forgách andrás,2,forgács péter,6,főfőnök,1,földi lászló,9,fridrik noémi,27,fritz györgy,1,függöny fel,1,fülöp angéla,6,für anikó,1,gaál erzsébet,9,gábos katalin,7,gados béla,25,galambos péter,1,garay nagy tamás,1,gáspár tibor,19,gazsó györgy,13,geday mária,2,gellért péter,6,georgita máté dezső,1,gerbár tibor,4,gerle andrea,19,gogol,1,gosztola adél,21,gönczy ágnes,1,göttinger pál,28,grosschmid erik,1,gubik petra,2,gulácsi tamás,34,gulyás anna,4,gulyás attila,1,gyarmathy ágnes,1,gyenge katalin,4,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,14,gyuricza istván,1,gyuris tibor,39,háda jános,1,hajdu péter istván,1,halasi dániel,10,halpern és johnson,1,hamupipőke,8,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,6,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hartmann teréz,5,hável lászló,1,hegymegi máté,1,heisenberg,3,hello dolly,2,hetey lászló,30,hírek,512,hírlevél,1,holik zsolt,1,holl istván,4,holló arnold,3,holokauszt,1,honti györgy,3,horgas péter,1,horváth csaba,1,horváth illés,7,horváth istván,8,horváth julianna,3,horváth lászló attila,83,horváth margit,32,horváth réka,22,horváth sebestyén sándor,23,horváth viktor,9,Horváth Zsuzsa,2,húsvét,1,illatszertár,22,ilyés róbert,3,illyés ákos,41,információ,14,interjú,83,istván istván,8,ivo krobot,3,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,47,jenővári miklós,1,jordán tamás,1,jósa andrás múzeum,2,jótékonyság,2,józsa bettina,3,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,juhász györgy,18,juhász istván,1,kálid artúr,3,kalucsni,15,kamara,5,kameniczky lászló,14,kampányfilm,1,karácsony,1,karádi zsolt,2,kardos tünde,4,kasvinszki attila,3,kaszás gergő,2,katona gábor,3,katona lászló,1,katona zoltán,2,kazár pál,6,kelet színésze,2,képek,27,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerék benjámin,1,kerekes éva,1,kerekes lászló,9,keresztes attila,9,keresztes sándor,4,keresztes tamás,2,kertész zsolt,3,keszég lászló,4,kiállítás,1,kiemelt,2,kirády marcell,1,kirják róbert,16,kis-kovács gergely,1,kiss csinszka flóra,1,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,14,kocsis antal,12,kocsis gyöngyvér,1,kókai mária,1,kokics péter,4,kollonay zoltán,2,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,8,kompár valéria,1,kónya merlin renáta,10,korcsmáros gábor,2,korognai károly,1,koroknai sándor,2,korompai vali,2,korompay vali,1,kosik anita,32,kovács balázs,1,kovács kata,1,kovács katalin,1,kovács patrícia,2,kováts dénes,2,kováts istván,3,kováts vera;,3,kövek,2,kövér judit,12,kövesdi lászló,1,közérdekű,1,krámer györgy,4,kritika,8,krizsán zoltán,1,Krúdy,1,Krúdy Gyula-díj,1,Krúdy Kamara,8,kulcsár viktória,1,kulisszajárás,1,kuthy patrícia,54,kútvölgyi erzsébet,1,kutyaharapás,2,ladányi andrea,6,lakatos máté,9,lass bea,1,lászló lili,8,lászló rita emőke,1,leenane szépe,7,lencsés istván,1,lendvai zoltán,7,léner andrás,2,léner péter,7,lengyel istván,5,letölthető havi műsorok,1,limerick,2,litauszky lilla,1,losonczi katalin,11,macbeth,13,magyar éva,1,magyar kultúra napja,2,magyar színházak fesztiválja,1,magyar teátrumi társaság,1,majoros zoltán,1,majzik edit,2,mándi erika,1,marcsinák anikó,2,marketing,1,martinkovics máté,11,maszmók afrikában,7,máthé eta,16,matkócsik andrás,1,matolcsi marianna,3,mátonffy mária,1,mátrai lukács sándor,2,mátrai tamás,10,matuz jános,1,mátyus stefánia,1,megyeri zoltán,9,mensáros lászló,3,mertz tibor,1,mese,1,meseautó,26,mesél a bécsi erdő,6,mester edit,4,mészáros árpád zsolt,17,Mészáros Máté,1,mészáros péter,1,mészáros tibor,1,mezei zoltán,3,mi és ők,2,miklósi erika,1,mikulás furfangja,4,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,molnár csaba,1,molnár erika,10,molnár lászló,1,molnár mariann,14,móricz zsigmond,1,móricz-gyűrű,1,MOST FESZT,2,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,21,munkatársak,2,műsorváltozás,1,Művész Stúdió,6,művészasztal,10,művészstúdió,2,nádas péter,1,nagy andrás lászló,3,nagy karina,3,nagy péter,1,nagy róbert,1,nagyidai gergő,47,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nemzeti színház,1,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,13,novák eszter,2,novák jános,1,nőnap,1,nyitott ablak,1,nyitrai lászló,3,nyolc nő,1,nyomtató enikő,10,olajos gábor,4,olt tamás,22,olvasópróba,13,operett,1,Orlai,1,orlai produkció,12,orosz anna,3,orosz helga,7,orpheum madams,3,oscar,14,osváth judit,1,osztovits levente,1,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pálffy kinga,1,palicz eszter alma,2,pankotay éva,1,pankotay istván,3,pankotay péter,2,papp dániel,1,paráda zsolt,1,Párterápia,3,pásztor pál,12,pásztor zoltán,1,perjési hilda,4,petényi ilona,3,petneházy attila,45,Pierrot-díj,1,piroska és a farkas,2,pitz katalin,1,polgár péter,1,portik györffy andrás,4,poszt,8,pótlás,1,prah,1,pregitzer fruzsina,70,premier,4,prima díj,1,próba,1,prométheuszról,1,púpos lovacska,2,puskás tivadar,51,radvánszki tibor,1,Rahmanyinov,2,rajkó balázs,1,rák zoltán,39,rékasi károly,6,rendezők,11,réti szilvia,4,rettenetes szülők,9,réz judit,3,róbert gábor,5,rólunk,6,rosta sándor,1,rózsakert szabadtéri színpad,7,rudas istván,2,rusznák adrienn,1,saárossy kinga,2,safranek károly,13,sajtótájékoztató,6,salamon suba lászló,6,sándor júlia,24,sárkányölő krisztián,1,sárközi istván,3,sás péter,2,scherer péter,2,schlanger andrás,12,schmidt sára,7,schulteisz gábor,1,sediánszky nóra,30,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,2,simon kornél,4,simon mari,5,simon ottó,1,simor otto,1,simor ottó,15,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,6,sógornők,3,solti csanád,1,somló gábor,1,somogyi nikoletta,1,spaits rita,1,spartacus,1,srankó éva,1,staub viktória,2,stettner ottó,10,szabadtéri mozi,1,szabadtéri nyár 2019,10,szabadtéri színpad,3,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,35,szabó máté,6,szabó tamás,1,szabó tünde,30,szabó zoltán,4,szakács tibor,1,szakály viktória,1,szalai kriszta,1,szalay bence,2,szalma noémi,9,szalma tamás,3,szántó sándor,1,szatmári ildikó,1,szegedi dezső,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,38,szeli ildikó,2,szente vajk,14,szervét tibor,1,szigeti andrás,24,szikszai rémusz,10,szilágyi bálint,1,szilágyi tibor,1,színészek,68,színészház,1,színház,1,színházak éjszakája,4,Színházi bestiák,5,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,2,szőcs artur,7,szűcz edit,1,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,5,tamás kinga,1,támogatói információ,1,tanár úr kérem,5,táncfarsang,31,tanulmány a nőkről,1,társulat,25,tasnádi csaba,29,taurin trauma,2,telefondoktor,2,telihay péter,3,ténai petra,1,tenczler tímea,1,tengeren,14,térey jános,1,Thália Színház,2,tóth károly,51,tóth miklós,8,tóth sándor,2,tóth szilvia lilla,3,tóth zolka,33,tóth zoltán lászló,1,török imre,1,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,tűzkő sándor,1,új honlap,1,ullmann mónika,3,upor lászló,1,úri muri,16,urmai gábor,12,ügyviteli munkatársak,1,vajda jános,6,valcz péter,1,vámosi gergely,1,vámosi judit,7,vámosi máté,3,vándor éva,1,varga balázs,8,varga fekete kinga,2,varga norbert,8,varga péter,2,várj míg sötét lesz,2,varjú olga,25,varosmajor,1,varsa mátyás,1,vas-zoltán iván,1,vaszkó bence,12,véber tímea,3,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,30,vennes emmy,8,venyige sándor,2,verebes istván,8,vereckei rita,1,vezetőség,1,vicei zsolt,11,vida gábor,2,vidám bérlet,6,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,147,videóajánló,4,vidor,12,VIDOR 2019,2,VIDOR Fesztivál,13,VIDOR zsűritag,4,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vitai andrás,2,vizkeleti zsolt,1,vlahovics edit,2,vőlegény,2,vuk,1,wéber kata,2,werkfilm,8,zakariás máté,1,zeke edit,1,zenés VIDOR nyár 2019,11,zubor ágnes,19,zsigmond emőke,5,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: VÖRÖS BÁL
VÖRÖS BÁL
https://3.bp.blogspot.com/-TRJuxPo85Xw/XBuckAfb4cI/AAAAAAAAS2w/w64zG-AgACssPoxdygLm4TfoUeet-VV5ACLcBGAs/s320/P1060013.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-TRJuxPo85Xw/XBuckAfb4cI/AAAAAAAAS2w/w64zG-AgACssPoxdygLm4TfoUeet-VV5ACLcBGAs/s72-c/P1060013.JPG
Móricz Zsigmond Színház
http://www.moriczszinhaz.hu/2005/10/voros-bal.html
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/2005/10/voros-bal.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy