HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

A MANDÁTUMNyikolaj Erdman
A MANDÁTUM

(Véres valótlanság két lesujtó részben)

A fordítást az eredetivel egyeztette Nikodémusz Elli az eredetit a fordítással, valamint más problémákkal is nagyon szívesen Mohácsi István és Mohácsi János

Fordította: Harsányi Éva

Zene: Kazár Pál

Rendező: MOHÁCSI JÁNOS

Bemutató: 2000. szeptember 22.


Szereposztás


GULJACSKIN, PÁVEL SZERGEJEVICS: GAZSÓ GYÖRGY
NAGYEZSDA PETROVNA, AZ ANYJA: CSOMA JUDIT
VARVARA SZERGEJEVNA, A NŐVÉRE: SZABÓ MÁRTA
SIROKIN, IVAN IVANOVICS, A LAKÓJUK: PUSKÁS TIVADAR
NASZTYA, GULJACSKINÉK CSELÉDLÁNYA: VARJÚ OLGA
VISNYEJECKA, TAMARA LEOPOLDOVNA: ZUBOR ÁGNES
SZMETANYICS, OSZIP VALERJANOVICS: GADOS BÉLA
VALERJAN A FIA: MOLNÁR CSABA
ANATOLIJ: GYURIS TIBOR
AVTONOM SZIGIZMUNDOVICS: FELHŐFI KISS LÁSZLÓ
AGAFANGEL VOLT TISZTISZOLGA: KOCSIS ANTAL
SZTYEPAN SZTYEPANOVICS: KAMENICZKY LÁSZLÓ
FELICATA GORGYEJEVNA, A FELESÉGE: HORVÁTH MARGIT
ILJINKIN: JUSZIFOV VUGÁR
ILJINKIN FELESÉGE: VARGA ILDIKÓ
ZARHIN, ZOTYIK FRANCEVICS: JUHÁSZ ISTVÁN
ADRIANA PAVLINOVA, A FELESÉGE: HORVÁTH RÉKA
KRANTYIN, NARKISZ SZMARAGDOVICS FÉNYKÉPÉSZ: MÉSZÁROS ÁRPÁD ZSOLT
KINTORNÁS, A MUNKÁSOSZTÁLYBÓL: RÓBERT GÁBOR
DOBOS, UGYANONNÉT: ILLYÉS ÁKOS
NŐ PAPAGÁJJAL, SZINTÚGY: PREGITZER FRUZSINA
HEGEDŰS: GERLE ANDREA
TÉLAPÓ, VLAGYIMIR ILJICS LENIN: AVASS ATTILA
KRAMPUSZOK: TUCKER ANDRÁS, TÓTH ZOLTÁN LÁSZLÓ

Továbbá
arisztokraták, ellenforradalmárok, krampuszok, csekisták, kommunisták, proletárok, az élcsapat, a munkásosztály ökle és a polgári társadalom söpredéke mind-mind


Díszlet: KHELL ZSOLT
Jelmez: SZŰCS EDIT
Koreográfus: NAGY GYÖRGY
Dalszöveg: VENYIGE SÁNDOR
Segédrendező: FÜLÖP ANGÉLA 


A darab

A darab Moszkva kispolgári negyedében játszódik. A komikus félreértések mélyén a társadalom alapvetó tévedése, illúziója húzódik meg. Nemcsak a szakácsnőt nézik cárnőnek a vágyálmaikat, ábrándjaikat könnyen valóságnak képzelők, de egymást, sőt, önmagukat sem tudják igazán azonosítani. Mindegyikük a másikat ijesztgeti-hitegeti azzal, hogy ő kommunista, hogy neki proletár rokonai, ismerősei, összeköttetései vannak. Mindeközben azonban ki-kilesnek a függöny mögül reménykedve, hogy időközben hátha mégiscsak összedőlt az egész szovjet rendszer.

Kritikák

Viharos bohózati játékkal kezdődik a nyíregyházi előadás: a rendőrségi razziától tartó Guljacskinék barikádot építenek az előszobájukban, akadályokkal nehezítik az ajtó működését, áramot vezetnek a kilincsbe. A villanyvezeték látványos szikrázása jelzi, hogy működik az elképzelés, az ajtóba dugott patrvis a veszély múltán is ott ágaskodik a nyílászáró szerkezetben. Bár nyilvánvalóan akadályozza a járást, lassan mindenki hozzáedződik a jelenlétéhez. Egy természetellenes létmódra berendezkedő világ tolakodóan mulatságos jelképévé alakul. Némileg megnyugodva Guljacskinék a berendezést is átalakítják kissé: a vallásos és "művészi" képek hátlapjára újságokból kivágott Lenin-képeket ragasztanak. Egy elmés szerkezettel azt is könnyedén megoldják, hogy a képek mindig a megfelelő oldalukat mutassák az épp érkező látogatóknak. Van akire a "Hiszek uram, hiszek" néz vissza a falról, más meg Lenin szigorú tekintetével találja magát szembe. 

Az alkalmazkodás kényszeréről, a túlélés reményéről szól a szovjetrendszer első éveiben játszódó Erdman-komédia. Kispolgári hőseit az teszi szánnivalóan nevetségessé, hogy legelemibb létszükségleteik kielégítése is átláthatatlan lavírozásra kényszeríti őket. Mindenki másnak kénytelen mutatkozni, mint ami valójában szeretne lenni. Ez a folytonos alakoskodás, állandó szerepkényszer a hazugságot teszi az ábrázolt világ lényegévé. Ennek következtében a darabban nem is a történet az igazán hangsúlyos, hanem azok a mikrohelyzetek, amelyek ennek a hazugságlogikának a működését mutatják. 

Nem az a fontos, hogy az elszegényedett Guljacskinék férjhez akarják adni lányukat a jómódú Szmetanyics fiához, hanem az, hogy az új rendszer szemében jobb színben feltűnni vágyó Szmetanyics (Gados Béla) egy kommunista rokont kér hozományul. Meg az, hogy ebben a helyzetben Pavel Szergejevics (Gazsó György) fivéri kötelességnek érzi, hogy belépjen a pártba, még akkor is, ha egyrészt fogalma sincs arról,hogyan kell csinálni ezt, másrészt biztos benne, hogy elkárhozik ezért. De a puszta elhatározás is megváltoztatja őt: a legkínosabb helyzeteket is magabiztos fellépésével oldja meg: pártembernek mondja magát, bár tagkönyv helyett csak egy maga hamisította mandátumot tud mutatni arról, hogy moszkvai lakos. Varvara Szergejevna (Szabó Márta) is mindent megtesz a jövőjéért ezért reménybeli apósáék látogatásához maga szerződtet proletár rokonokat néhány éhenkórász utcai zenész személyében. Miközben az anyja, Nagyezsda Petrovna (Csoma Judit) a házasság valóra váltásával van elfoglalva, a remélt életjáradék fejében hazafiúi kötelességének érzi, hogy eldugja a lakásban azt a ládát, amelyben a cárné ruhái rejtőznek. "Ez minden, ami Oroszországból megmaradt" - mondja neki egykori vevője Tamara Leopoldovna (Zubor Ágnes), és azzal bíztatja, hogy hamarosan más világ lesz itt, ha majd a franciák idevezényelnek végre egy cárt. 

Mohácsi János - szokásához híven - ezúttal is alapanyagként használja az Erdman-darabot:a helyzetek továbbgondolásával, új játékötletekkel, nyelvi poénokkal feldúsítja a Guljacskinék lakásában játszódó első részt, ugyanakkor szinte teljesen újraalkotja a mű vázlatosan megírt harmadik felvonását azzal, hogy kibontja az alapötletben rejlő játéklehetőségeket. Ez a Szmetanyicséknál játszódó rész arról szól, hogy a hozzájuk átmenekített ládában rejtőző Nasztyát (Varjú Olga), Guljacskinék cselédlányát - akire Pável Szergejevicsék kíváncsiságból ráadják a cárné ruháit - a véletlen névazonosság és a megtévesztő öltözék miatt Szmetanyicsék hercegnőnek nézik, a cári trón örökösének gondolják. Ami Erdmannál elnagyolt bohózati ötlet, az az előadásban részleteiben is megmutatott groteszk játék. Kezdődik azzal, Avtonom Szigizmundovics (Felhőfi Kis László) rendszeresen megkéri Agafangelt (Kocsis Antal), a szolgáját arra, hogy nézzen ki az ablakon, vajon nem ért-e véget a szovjethatalom. Folytatódik azzal, hogy mindenféle pletykák keringenek a lakók között arról, hogy a Krímben a strandon látták az egyik nagyhercegnőt. Ennek fejében nem nehéz a ládából előbújó Nasztyát - aki mindazt megtestesíti, ami Oroszországból megmaradt - leendő cárnőnek nézni. Folytatódik a játék azzal, hogy Szmetanyicsék egy asztalból és székekből összeállított alkalmi emelvény segítségével kipróbálják, hogy milyen is lenne, ha a hercegnő valóban trónra lépne. Aztán kezdik komolyan venni az illúziót. Előbb rejtjeles telefonüzeneteket küldenek az ismerőseiknek, hogy nagy változások vannak készülőben, aztán fontolgatni kezdik, hogy miképp osszák szét egymás között a kormányhivatalokat. A ház lassan beszállingózó lakói alkalmi udvartartást is teremtenek, így a trónra ültetett cselédlány kedvére oszthatja a címeket a rangra áhítozó senkiháziak között. Végül a cári trón jövőjét Szmetanyics úgy látja biztosítva, ha gyorsan összeházasítja Nasztyával a fiát. Valerian (Molnár Csaba) kábultan képzeli magát az uralkodó szerepébe. Az eltűnt vőlegényt kereső Guljakcsinék csak nehezen tudják megértetni vele, hogy a cselédlányukat vezette az oltárhoz A helyzetet végül maga Lenin (Avass Attila) oldja meg. Ez Mohácsi rendezésének legnagyobb ötlete, legmerészebben ezáltal gondolta tovább Erdman darabját, hogy a szovjethatalom megtestesítőjét, a kommunista forradalom jelképét is színre lépteti. Lenint afféle mesebeli alakként látjuk, aki visszafogott, barátságos modora ellenére is a kíméletlen terrort képviseli. Előbb csak legendákat hallunk arról, hogy az álruhás Lenin a nép közé szokott vegyülni, úgy tartja szemmel őket, hogy mit csinálnak valójában. Az első rész végén Télapónak öltözve, két Krampusz-ruhába bújt komisszár kíséretében tesz látogatást Guljacskinéknél. A második rész végén azonban már leveti az álruhát. Mint aki mindent lát és tud, gondolkodás nélkül ítélkezik a szereplők között. A jelentéktelen vétleneket kíméletlenül megbünteti, a tetteik következményeitől rettegő vétkeseknek kegyesen megbocsát. Ezzel a lelkiismereti problémává tett szorongással írja a személyiség legrejtettebb zugaiba is bele a terrort. Nem kínálkozhat számukra egyetlen menedék sem, még a polgári műveltségük sem. Az elbizonytalanodott , összezavarodott élet a kulturális hagyományokat is katyvasszá rombolja. Ez derül ki Lenin különböző tradíciókat gátlástalanul elegyítő beszédéből. Nemcsak bolsevik agitátornak tűnik, hanem afféle nyájas prédikátornak is, aki a kommunizmust kínálja megváltásként. Mások számára meg a lektűrök hercegeként, a mesék hőseként lép színre. igy húzza a folyton illúziókeltő románcokba belefeledkező Násztya lábára a cipőjét, mintha az Hamupipőke üvegtopánkája lenne. 

A mandátumból az derül ki, hogy a nyíregyházi társulat most is alkotótársa volt a rendezőnek. Bizonyára a színészek ötletei, poénjai is beleépültek a produkcióba. Legalábbis ez sejthető ebből az odaadó játékkedvből, ahogy a szereplők vesznek részt az előadásban. Most is remek figurákat látunk. Emlékezetes Gazsó György kisfiús bájt és kispolgári furmányságot egyesítő Pável Szergejevicse, aki afféle szellemi izgalomként éli meg a lavírozás kényszereit. Remek Szabó Márta groteszk mimikája, darabos érzékenységű Varvarája. Jó Csoma Judit félelmei ellenére is határozott

fellépésű, többfelé igazodó, több vasat tűzben tartó Nagyezsda Petrovnája. Emlékezetes Varjú Olga álmodozó lelkületű, naiv természetű Nasztyája. 

Igazán emlékezetes, a megszokott jellegzetességeket és erényeket mutató Mohácsi-előadás A mandátum. ... 

Sándor L. István
Kritika
Nyikolaj Erdman úgy évtizede volt divatban, amikor a szovjetrendszer összeomlása nyomán sok minden előkerült, ami korábban elsüllyesztődött. Azóta alighanem ismét megfeledkeztek róla, s talán nem is csak nálunk. Az elmúlt rendszerrel együtt merültek feledésbe hívei, kiszolgálói és bírálói egyaránt. S főképp az, hogy milyen nehéz is ezeket egymástól elválasztani. Erdman például meggyőződése szerint A mandátummal igazi szovjet vígjátékot írt a húszas évek közepén Mejerhold színháza számára, amellyel hatalmas sikert aratott. Többé mégsem sikerült színpadra jutnia, sőt, száműzetéssel jutalmazták túlságosan is eredményes buzgalmát. Mondhatnánk: a cenzorok, a hivatalnokok, akik betiltották, jobban értették Erdman darabjait, mint ő maga, meg a pártfogói, köztük Sztanyiszlavszkij, aki Sztálinnál járt közben - eredménytelenül - a másik darab, Az öngyilkos bemutatása érdekében. De talán helyesebb, ha úgy fogalmazzuk: a kort, tulajdon hatalmuk természetét jobban ismerték képviselői, mint a hatalmat szolgáló, segíteni akaró művészek. A művészek valószínűleg összetévesztették az eszményeket, az ideológiát a valósággal. A hatalom birtokosai és gyakorlati szolgái ezt nem tették. Ők jól értettek ahhoz a mechanizmushoz, amelyet létrehoztak, amelyet működtettek. 

A mandátumot Erdman és Mejerhold, egyáltalán a korabeli előadók bizonyára a köpönyegforgató, a szovjetrendszerhez törleszkedni akaró kispolgár leleplezésének vélték, s talán eszükbe sem jutott, hogy magát a rendszert leplezi le. Miközben a kispolgár törleszkedésre kényszerítő félelmét figurázzák ki, óhatatlanul is megmutatják a félelmet kiváltó diktatúrát is. Erdmant egyszerűen a farce logikája viszi el oda, hogy korának abszurditását megfogalmazza. A rendszerváltásban mindenki elveszti önazonosságát, személyiségét, mindenki alkalmazkodik, átalakul, s végül senki sem tudja, ki kicsoda, de azt se nagyon, hogy ki is ő maga. Ki párttag, ki párton kívüli, ki az új rend híve, ki az ellensége - ez pusztán mimikri kérdése. A történet lényegében egy érdekházasság körüli félreértések sorozatát görgeti. Tulajdonképpen a műfaj sablonjai szerint. Mindkét fél a másiktól várja a nem létező hozományt. Ami - még mindig a tradíció szerint - nem feltétlenül jelent anyagi javakat, lehet az társadalmi pozíció is. A házasság révén mindkét fél proletár, sőt, párttag rokonsághoz szeretne jutni, ezért eljátssza, hogy neki ilyen rokonsága van, sőt, maga is kommunista. A címben említett mandátum is ennek az igyekezetnek a terméke. A kölcsönös átejtések sorozatát a véletlen pörgeti föl: bekerül a játékba egy cárnői öltözék, amelyet magára ölt az egyik család cselédje. Boldogan nézik aztán cárnőnek a restaurációban reménykedők, s úgy vélik, megkezdődött a rendszer végső összeomlása, ismét a régi normák szerint kell helyezkedni, pozíciókat, előnyöket szerezni. 

Mohácsi János szokása szerint alaposan átírta, s a próbák során támadt ötletekkel kiegészítette a darabot. Hozzátette háromnegyed évszázad tapasztalatát. Mindazt, ami azóta kiderült az akkor új rendszerről. De kiegészítette a legújabb rendszerváltás tapasztalatával is, s rendezésének, az általa létrehozott előadásnak talán éppen ez az időszerű lényege. A darabot átfordította mai magyar szlengre, kiegészítve Harsányi Éva 1990-ben megjelent fordítását. Az átírásnak, a kiegészítéseknek leginkább két fő vonulata ötlik szembe. Az egyik néhány erőteljes, egyértelmű jelkép, allegória alkalmazása. Az igyekvő barkácsmesternek ábrázolt főhős átszerel egy biciklit: az ülés helyére rakja a kormányt és fordítva. A képeket a mindenkori látogató pártállásához igazítja s ezért egy csigarendszerrel és egy vasalóval fölfüggeszti őket, hogy könnyen leszerelhetők és megfordíthatók legyenek. A jelképek sorában a legfontosabb a szovjet legendárium megidézése, darabba illesztése, a szovjet történelem legendává, népmesévé, anekdotává stilizálása. Amivel különben minden rendszer megpróbálja magát szellemileg meggyökereztetni. Az álruhában a nép közé vegyülő Lenint - aki mellesleg vízen jár, és átmegy a falon - addig emlegetik, míg megjelenik. Mikulásnak öltözve, két krampusszal. Utóbbiakban nem nehéz felismerni a csekistákat. Logikus kiegészítése az eredetinek. Ha egyik oldalon megjelenik a cárnő utánzata, a másik oldalon jelenjék meg kamuflálva az igazi vezér. így kerek a világ és így éleződik az eredetileg társadalmi-politikai vígjáték történelmivé. Mohácsi ugyanis ezúttal sem éri be azzal, hogy az emberről, az ő elképesztő viselkedéséről beszéljen: a történelmi emberről az emberiségről is el akarja mondani lesújtó véleményét. Lenin megjelenésével a nagypolitika, a nagy történelem vonul be a színpadra, s a nagy allegória némiképpen zárójelbe is teszi mindazt, amit addig a kisemberről, a helyezkedő, a történelemben a helyét kereső emberről megtudhatunk. Az előadás így még kevésbé szól a köznapi morálról, illetve moráltalanságról, mint az eredeti, s annál még sokkal hangsúlyosabb a morálnélküliséget kikényszerítő viszonyokról. 

Az különben, hogy Lenin Mikulásként jelenik meg, megalkuvásnak is tekinthető. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház kamaraszínházában olyan plakátok láthatók, amelyeken Lenin és Jézus arca van összemontírozva. Ez persze utalhat pusztán arra, hogy a darab képforgató főhőse ikonok hátára is fölragasztja a forradalom vezérének képét, hogy szükség esetén hol az egyiket, hol a másikat mutogathassa, de arra is, hogy a példázat mindenféle megváltóra, az emberiség mindenféle jótevőjére érvényes. A gyerekeket ajándékokkal hitegető és krampuszokkal fenyegető télapó egyébként szerencsés kompromisszum, nemcsak azért, mert nem sérti annyira a keresztény érdekeket, mint Krisztus profanizálása, hanem mert egyértelműen utal a közemberek, az alattvalók gyermeki állapotára.

És éppen ezt hangsúlyozza az átírás másik fő vonulata. A blőd szófacsarások, szójátékok sora. A kifejezőkészség gyengeségei általában nem pusztán idétlen humor forrásai, hanem többnyire mélyen jellemzőek. Talán a legszebb példája ennek, amikor a cárnőnek öltözött cselédlánynak nekiszegezik a kérdést, végtére is kicsoda ő, amire csak annyit tud kinyögni, hogy "Én én vagyok". Amit azután mindenki a maga igazolásaként fog föl, hogy a félreértés - ha lehet -, még fokozódjék. Az elhallgatások, a ki nem mondott szavak, a kifacsart közhelyek mind a zavaros kort idézik, amikor a fogalmak úgy általában tisztázatlanok, a szavak jelentés nélküliek, igazi értelmüket egy-egy jelentőségteljes pillantás adja meg, amellyel valami kimondhatatlanra utalnak. A sok dadogás, idióta beszéd tabuk sokaságát rejti. A darab hősei nem mernek végigmondani egy mondatot. S persze ebbe az állapotba belerögzülnek, belehülyülnek. Nemcsak kimondani, de talán gondolni sem mernek bizonyos dolgokat. 

A rengeteg blőd ötletből összeálló szövegmonstrum azonban nem pusztán kor- és kórjellemző. Alapvetően az egész emberi történelem monumentális idiotizmusát fejezi ki, jeleníti meg, zúdítja a néző nyakába. Ezért szükséges ezúttal is, mint Mohácsi más előadásainál bizonyos méret, bizonyos időtartam. Nem azért, mert az alkotók - a rendező és átírótársa, Mohácsi István, meg a társulat tagjai - nem tudnak lemondani bizonyos ötletekről, hanem mert az idétlenség, az abszurditás monumentalitásának érzékeltetése megkívánja, hogy próbára tegyék a néző teherbírását. Ezúttal még a jó két óra múltán engedélyezett szünet is megtöri - nem az előadás, hanem - a befogadás lendületét. Holott a szünet dramaturgiailag teljesen indokolt, nemcsak színváltozás van, de a cselekmény is lényeges fordulatot vesz; nemcsak átmegyünk az egyik család lakásából a másikéba, de ekkor kezdődik a restaurációs kísérlet, ekkor keresi mindenki az arisztokrata rokonokat, éppúgy, mint korábban a proletárokat. Mégis, a szünet alatt mintha megsüketült volna a közönség, idő kell hozzá, hogy úgy reagáljon, mint a szünet előtt. Az előadás befejezése különben talányos. Az álruha nélkül visszatérő, bűnösöket leleplező, megfenyegető és megbüntető Lenin mindenkit magával visz a falon át - vajon hová? -, csak a mandátumhamisító és családja képtelen a falon áthatolni. Ők miért maradtak, és vajon ki járt jobban? Abszurd végnek, totális értelmetlenség jelzésének meg túlságosan lapos ez a lezárás. 

Zappe László
Színház$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981-től korábbi bemutatók listája,1,1981/1982-es évad,8,1982/1983-as évad,8,1983/1984-es évad,9,1984/1985-ös évad,12,1985/1986-os évad,12,1986/1987-es évad,14,1987/1988-as évad,10,1988/1989-es évad,10,1989/1990-es évad,11,1990/1991-es évad,10,1991/1992-es évad,12,1992/1993-as évad,8,1993/1994-es évad,11,1994/1995-ös évad,11,1995/1996-os évad,11,1996/1997-es évad,11,1997/1998-as évad,9,1998/1999-es évad,7,1999/2000-es évad,8,2000/2001-es évad,9,2001/2002-es évad,8,2002/2003-as évad,11,2003/2004-es évad,10,2004/2005-ös évad,10,2005/2006-os évad,9,2006/2007-es évad,12,2007/2008-as évad,11,2008/2009-es évad,11,2009/2010-es évad,13,2010/2011-es évad,15,2011/2012-es évad,13,2012/2013-as évad,1,2013/2014-es évad,14,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018/2019-es évad,14,2019/2020-as évad,13,2020/2021-es évad,14,9-től 5-ig,10,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a három kismalac,1,a hülyéje,1,a kék bolygó,6,a kék pék,2,a keresztapa,1,a kis hableány,11,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,8,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a púpos,1,a púpos lovacska,2,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ady endre,1,ájlávju,1,albert éva,1,állati színjáték,8,antal bálint,1,antal olga,12,apjok rodica,1,arany-metszés,7,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,Áts Zoltán,2,avass attila,29,az egérlyukból,5,bagó bertalan,1,bajomi nagy györgy,2,bajor lili,2,bajusz emőke,4,bajzáth péter,3,baksa imre,1,bal józsef,7,balfácánt vacsorára!,9,balikó tamás,1,balla annamária,1,Balla Eszter,1,balogh béla,5,balogh gábor,14,bánhidi krisztián,1,bánki zsolt,1,bárány frigyes,46,barta éva,3,bartus gyula,1,bata hajnalka,1,bede-fazekas szabolcs,5,bemutató,1,Bencs irodalom,2,Bencs László Emléklap,1,bencs villa,40,bende kinga,3,benedek miklós,2,berki antal,4,bérlet,3,bérletek,2,bérletszünetek,1,betegség miatt elmarad,2,bíró kriszta,1,blaskó balázs,2,blog,5,bob herceg,13,bora gábor,1,bóta gyula,1,botos bálint,2,bozóky istván,4,Brighelle-díj,1,buda mónika,2,budai norbert,4,budai zsófia,8,carmen,1,carpedignem,1,castel felice,1,casting,2,chicago,21,chován gábor,2,czeizel gábor,1,cziffra krisztina,2,czikéli lászló,1,czvikker lilla,4,csabai judit,1,cseke szabolcs,1,cselényi nóra,1,csenterics ágnes,1,cserna antal,2,csík györgy,1,csiki zsolt,1,csikos sándor,13,csizmadia tibor,1,csoma judit,6,csontos noémi,4,csorba ilona,15,csutkai csaba,1,daróczy sándor,1,darvasi lászló,1,Debreczeny Csaba,1,delila,4,dengyel iván,1,dévai péter,1,dézsi darinka,16,díj,2,díjak,1,diótörő herceg,3,díszletterv,2,dobó kata,1,dóczy péter,1,domonkos péter,1,don carlos,18,dragomán györgy,2,dubrovka tamara,1,dudics gábor,1,dumaszínház,1,dunai károly,1,egger géza,3,égi társulat,1,egressy zoltán,1,egyed attila,7,elmeredt,1,előadásaink,19,előadások,1,emilia galotti,1,enigma,1,enyedi éva,1,erdős borcsa,1,ernei júlia,1,éry-kovács zsanna,8,etikett,1,évadterv,3,évadzáró,1,ezeregyéjszaka,8,eztrád,2,fábián gábor,5,fábián józsef,2,faragó zsuzsa,1,farkas lászló,1,farkas vs piroska,1,farsangi flamenco fiesta,1,fazekas istván,13,fehér andrás,1,fehér balázs benő,8,fekete ágnes,1,fekete györgyi,1,fekete istván,3,fekete réka thália,2,felhőfi kiss lászló,1,fellinger domonkos,26,ferencz krisztina,1,férjek és feleségek,1,fesztival,1,film,1,fodor boglárka,1,fodor katalin,1,fon gabi,1,forgách andrás,2,forgács péter,6,főfőnök,1,földi lászló,9,fridrik noémi,27,fritz györgy,1,függöny fel,1,fülöp angéla,6,für anikó,1,gaál erzsébet,9,gábos katalin,7,gados béla,25,galambos péter,1,garay nagy tamás,1,gáspár tibor,19,gazsó györgy,13,geday mária,2,gellért péter,6,georgita máté dezső,1,gerbár tibor,4,gerle andrea,19,gogol,1,gosztola adél,21,gönczy ágnes,1,göttinger pál,28,grosschmid erik,1,gubik petra,2,gulácsi tamás,34,gulyás anna,4,gulyás attila,1,gyarmathy ágnes,1,gyenge katalin,4,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,14,gyuricza istván,1,gyuris tibor,39,háda jános,1,hajdu péter istván,1,halasi dániel,10,halpern és johnson,1,hamupipőke,8,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,6,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hartmann teréz,5,hável lászló,1,hegymegi máté,1,heisenberg,3,hello dolly,2,hetey lászló,30,hírek,512,hírlevél,1,holik zsolt,1,holl istván,4,holló arnold,3,holokauszt,1,honti györgy,3,horgas péter,1,horváth csaba,1,horváth illés,7,horváth istván,8,horváth julianna,3,horváth lászló attila,83,horváth margit,32,horváth réka,22,horváth sebestyén sándor,23,horváth viktor,9,Horváth Zsuzsa,2,húsvét,1,illatszertár,22,ilyés róbert,3,illyés ákos,41,információ,14,interjú,83,istván istván,8,ivo krobot,3,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,47,jenővári miklós,1,jordán tamás,1,jósa andrás múzeum,2,jótékonyság,2,józsa bettina,3,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,juhász györgy,18,juhász istván,1,kálid artúr,3,kalucsni,15,kamara,5,kameniczky lászló,14,kampányfilm,1,karácsony,1,karádi zsolt,2,kardos tünde,4,kasvinszki attila,3,kaszás gergő,2,katona gábor,3,katona lászló,1,katona zoltán,2,kazár pál,6,kelet színésze,2,képek,27,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerék benjámin,1,kerekes éva,1,kerekes lászló,9,keresztes attila,9,keresztes sándor,4,keresztes tamás,2,kertész zsolt,3,keszég lászló,4,kiállítás,1,kiemelt,2,kirády marcell,1,kirják róbert,16,kis-kovács gergely,1,kiss csinszka flóra,1,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,14,kocsis antal,12,kocsis gyöngyvér,1,kókai mária,1,kokics péter,4,kollonay zoltán,2,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,8,kompár valéria,1,kónya merlin renáta,10,korcsmáros gábor,2,korognai károly,1,koroknai sándor,2,korompai vali,2,korompay vali,1,kosik anita,32,kovács balázs,1,kovács kata,1,kovács katalin,1,kovács patrícia,2,kováts dénes,2,kováts istván,3,kováts vera;,3,kövek,2,kövér judit,12,kövesdi lászló,1,közérdekű,1,krámer györgy,4,kritika,8,krizsán zoltán,1,Krúdy,1,Krúdy Gyula-díj,1,Krúdy Kamara,8,kulcsár viktória,1,kulisszajárás,1,kuthy patrícia,54,kútvölgyi erzsébet,1,kutyaharapás,2,ladányi andrea,6,lakatos máté,9,lass bea,1,lászló lili,8,lászló rita emőke,1,leenane szépe,7,lencsés istván,1,lendvai zoltán,7,léner andrás,2,léner péter,7,lengyel istván,5,letölthető havi műsorok,1,limerick,2,litauszky lilla,1,losonczi katalin,11,macbeth,13,magyar éva,1,magyar kultúra napja,2,magyar színházak fesztiválja,1,magyar teátrumi társaság,1,majoros zoltán,1,majzik edit,2,mándi erika,1,marcsinák anikó,2,marketing,1,martinkovics máté,11,maszmók afrikában,7,máthé eta,16,matkócsik andrás,1,matolcsi marianna,3,mátonffy mária,1,mátrai lukács sándor,2,mátrai tamás,10,matuz jános,1,mátyus stefánia,1,megyeri zoltán,9,mensáros lászló,3,mertz tibor,1,mese,1,meseautó,26,mesél a bécsi erdő,6,mester edit,4,mészáros árpád zsolt,17,Mészáros Máté,1,mészáros péter,1,mészáros tibor,1,mezei zoltán,3,mi és ők,2,miklósi erika,1,mikulás furfangja,4,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,molnár csaba,1,molnár erika,10,molnár lászló,1,molnár mariann,14,móricz zsigmond,1,móricz-gyűrű,1,MOST FESZT,2,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,21,munkatársak,2,műsorváltozás,1,Művész Stúdió,6,művészasztal,10,művészstúdió,2,nádas péter,1,nagy andrás lászló,3,nagy karina,3,nagy péter,1,nagy róbert,1,nagyidai gergő,47,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nemzeti színház,1,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,13,novák eszter,2,novák jános,1,nőnap,1,nyitott ablak,1,nyitrai lászló,3,nyolc nő,1,nyomtató enikő,10,olajos gábor,4,olt tamás,22,olvasópróba,13,operett,1,Orlai,1,orlai produkció,12,orosz anna,3,orosz helga,7,orpheum madams,3,oscar,14,osváth judit,1,osztovits levente,1,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pálffy kinga,1,palicz eszter alma,2,pankotay éva,1,pankotay istván,3,pankotay péter,2,papp dániel,1,paráda zsolt,1,Párterápia,3,pásztor pál,12,pásztor zoltán,1,perjési hilda,4,petényi ilona,3,petneházy attila,45,Pierrot-díj,1,piroska és a farkas,2,pitz katalin,1,polgár péter,1,portik györffy andrás,4,poszt,8,pótlás,1,prah,1,pregitzer fruzsina,70,premier,4,prima díj,1,próba,1,prométheuszról,1,púpos lovacska,2,puskás tivadar,51,radvánszki tibor,1,Rahmanyinov,2,rajkó balázs,1,rák zoltán,39,rékasi károly,6,rendezők,11,réti szilvia,4,rettenetes szülők,9,réz judit,3,róbert gábor,5,rólunk,6,rosta sándor,1,rózsakert szabadtéri színpad,7,rudas istván,2,rusznák adrienn,1,saárossy kinga,2,safranek károly,13,sajtótájékoztató,6,salamon suba lászló,6,sándor júlia,24,sárkányölő krisztián,1,sárközi istván,3,sás péter,2,scherer péter,2,schlanger andrás,12,schmidt sára,7,schulteisz gábor,1,sediánszky nóra,30,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,2,simon kornél,4,simon mari,5,simon ottó,1,simor otto,1,simor ottó,15,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,6,sógornők,3,solti csanád,1,somló gábor,1,somogyi nikoletta,1,spaits rita,1,spartacus,1,srankó éva,1,staub viktória,2,stettner ottó,10,szabadtéri mozi,1,szabadtéri nyár 2019,10,szabadtéri színpad,3,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,35,szabó máté,6,szabó tamás,1,szabó tünde,30,szabó zoltán,4,szakács tibor,1,szakály viktória,1,szalai kriszta,1,szalay bence,2,szalma noémi,9,szalma tamás,3,szántó sándor,1,szatmári ildikó,1,szegedi dezső,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,38,szeli ildikó,2,szente vajk,14,szervét tibor,1,szigeti andrás,24,szikszai rémusz,10,szilágyi bálint,1,szilágyi tibor,1,színészek,68,színészház,1,színház,1,színházak éjszakája,4,Színházi bestiák,5,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,2,szőcs artur,7,szűcz edit,1,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,5,tamás kinga,1,támogatói információ,1,tanár úr kérem,5,táncfarsang,31,tanulmány a nőkről,1,társulat,25,tasnádi csaba,29,taurin trauma,2,telefondoktor,2,telihay péter,3,ténai petra,1,tenczler tímea,1,tengeren,14,térey jános,1,Thália Színház,2,tóth károly,51,tóth miklós,8,tóth sándor,2,tóth szilvia lilla,3,tóth zolka,33,tóth zoltán lászló,1,török imre,1,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,tűzkő sándor,1,új honlap,1,ullmann mónika,3,upor lászló,1,úri muri,16,urmai gábor,12,ügyviteli munkatársak,1,vajda jános,6,valcz péter,1,vámosi gergely,1,vámosi judit,7,vámosi máté,3,vándor éva,1,varga balázs,8,varga fekete kinga,2,varga norbert,8,varga péter,2,várj míg sötét lesz,2,varjú olga,25,varosmajor,1,varsa mátyás,1,vas-zoltán iván,1,vaszkó bence,12,véber tímea,3,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,30,vennes emmy,8,venyige sándor,2,verebes istván,8,vereckei rita,1,vezetőség,1,vicei zsolt,11,vida gábor,2,vidám bérlet,6,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,147,videóajánló,4,vidor,12,VIDOR 2019,2,VIDOR Fesztivál,13,VIDOR zsűritag,4,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vitai andrás,2,vizkeleti zsolt,1,vlahovics edit,2,vőlegény,2,vuk,1,wéber kata,2,werkfilm,8,zakariás máté,1,zeke edit,1,zenés VIDOR nyár 2019,11,zubor ágnes,19,zsigmond emőke,5,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: A MANDÁTUM
A MANDÁTUM
https://2.bp.blogspot.com/-OmTHh43DcmM/XBuaFlcLrvI/AAAAAAAAS0U/mEr9XwmSSeg3oJAVBKn4aRNlgscv5C6NACLcBGAs/s320/A%2Bmand%25C3%25A1tum.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-OmTHh43DcmM/XBuaFlcLrvI/AAAAAAAAS0U/mEr9XwmSSeg3oJAVBKn4aRNlgscv5C6NACLcBGAs/s72-c/A%2Bmand%25C3%25A1tum.jpg
Móricz Zsigmond Színház
http://www.moriczszinhaz.hu/2000/09/a-mandatum.html
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/2000/09/a-mandatum.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy